Harazim Alfons

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 275537

Dátum: 19.02.1992

Autori: Harazim Alfons, Král Jan

MPK: F16K 15/02

Značky: zpětný, ventil

Dvoukřídlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268635

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, zpětná, dvoukřídlová

Text:

...prstencovým tělesem 3, na jehož vnitřníploše je vytvořeno kruhové tělesově sedlo 11 5 těsnící plochou 5, jejíž průsečnices vertikální rovinou tvořenou vertikální osou gl a prútočnou osou 33 je přímka proti~ najíci průtočnou osu 3 a svirající s vertikální osou 31 úhel 52 o velikosti 5 ° až 15 °. Těsnící plocha 5 je tedy vychýlená ze svislé polohy o úhel gá. Tělesem 1 prochází ve vertikální rovině příčník 13, vychýlený od vertikální osy Q 1...

Čtyřcestná třípolohová rozdělovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 267826

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 11/00

Značky: rozdělovací, čtyřcestná, armatura, třípolohová

Text:

...z víkových hrdel.Armatura podle vynálezu sestává z dutého tělesa 2 uzavřeného víkem 1. Těleso 2 jeopatřeno tělesovým hrdlem gł, přičemž v jeho dutině 22 se nachází rozdělovací člen 1 válcového tvaru, opatřený vybráním 25, ve kterém jsou uložený tlačné pružiny 22 a zapadají do něj trny 5 talíře 5 ovládacího prvku 5 otočné uloženého čepem 51 v centrální trubca 22 telesa 2. Čep Al vyvedený vně tělesa 3 je opatrený ovládací pákou il se...

Uložení koule kulového uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265449

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Vavřínek Josef

MPK: F16K 5/06

Značky: uzávěru, uložení, kulového, koule

Text:

...kulového uzávěru.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematícky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 znázorňuje podélný řez uzávěrem ve svislé rovině, obr. 2 podélný řez tělesem ve vodorovné rovině, obr. 3 příčný řez tělesem ve svislé rovině a obr. 4 částečný podělný řez ve vodorovné rovině tělesem s uloženým dolním ložiskovým tělesem.Kulový uzávěr s uplatněným vynálezem, zobrazený na připojených výkresech, je tvořen...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 263741

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harazim Alfons, Řeha Karel, Gala Alexandr, Král Jan, Kerlín Kurt

MPK: F16K 31/122

Značky: rozváděcí, ventil

Text:

...vzduchu a grvním uzevíracín ventilem lzjcztňman první zpětný ventil 52 a mezi přívodem lá stlačeného vzduchu a první konorou 2 první zpětný ventil li e druhý zpětný ventil gg, při čemž první komora g e prvním vstupem g dále spojene s nezná 5 zorněným ahumuláto em stlačeného vzduchu.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil ll uzevřen,druhý azavíràcí ventil łê otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku v první konoře 3 v pravé krejní poloze,...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262750

Dátum: 14.03.1989

Autori: Řeha Karel, Král Jan, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Gala Alexandr

MPK: F16K 31/122

Značky: rozváděcí, ventil

Text:

...g je prvním vstupem 2 dále spojene s neznázorněným akumulátorem stlačeného vzduchu. Druhý vstup 5 je spojen s třetím vstupem łł propojovacím kanálem gł.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil 11 uzavřen,druhý uzavírací ventil lg otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku V první komoře g v levé krajní poloze, kdy kuželka 1 uzavírá první sedlo §, přičemž druhé sedlo g je otevřeno a spojuje tak činný prostor neznázorněného pneumatického...

Ovládací zařízení, zejména pro uzavírací ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262299

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lébl Pavel, Král Jan, Kerlín Kurt, Gala Alexander, Harazim Alfons

MPK: F16K 31/16

Značky: zařízení, ovládací, zejména, uzavírací, ventily

Text:

...konce horní pákové dvojice Q jsou otočně uloženy na horním čepu gi upevněném na příčníku gg rámové konstrukce 3 a opačné konce dolní pákové dvojice 3 jsou otočně uloženy na dolním čepu 3 upevněném na horní přírubě il pružné mechanické soustavy 3. Horní páková dvojice 23 svírá s dolní pákovou dvojicí 3 úhel glgg. Horní příruba il je pzopojena5 dolní přírubou 53 pomocí šroubů 35 tak, že jedna z přírub gł, 5 je po šroubech 55 volně posuvná,...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kerlín Kurt, Gala Alexandr, Král Jan, Harazim Alfons, Řeha Karel

MPK: F16K 3/316

Značky: vodiči, klínu, lišty

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Dvoudeskový uzávěr šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260938

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Král Jan, Řeha Karel, Gala Alexandr

MPK: F16K 3/12

Značky: uzáver, šoupátek, dvoudeskový

Text:

...1 hmotnost celého šoupâtka.Příklad konkrétního provedení řešení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárysný pohled na sestava dvoudeskového uzávěru šoupátka vedeného vodicími lištami. na obr. 2 je podélný řez dvoudeskovým uzávěrem z obr. 1, na obr. 3 je příčný řeą dvoudeskovým uzávěrem 2 obr. 1.Dvoudeskový uzávěr, obr. l a 2, je sestaven ze dvou těsnicích desek l a g. obě těsnicí desky l, 3 jšbu v horní části...

Vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258901

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gala Alexander, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Lébl Pavel, Řeha Karel, Král Jan

MPK: F16K 41/10

Značky: ventil, vlnovcový

Text:

...s uspořádáním třmenově víka, vikové vložky a kuželky podle vynálezu, na obr. 2 je alternativní provedení uloženívikovć vložky mezi třmenovým víkem a tělesem.Vlnovcový ventil podlť vynálezu na obr. 1 sestava 2 tělesa l, uvnitř kterého je umístěna kuželka g, dosedajicí na sedlo ll tělesa l, spojená s ovládacím vřetenem 3. K horní částilg tělesa l opatřenć montúžním otvorom lgł pro kuželku 3 a vřeteno Š, je připevněno třmenové víko i, jehož...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257418

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kerlín Kurt, Král Jan, Gala Alexander, Harazim Alfons, Lébl Pavel

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...je v rozsahu od 100 do l 60 °. tŘešení podle vynálezu snižuje hydreulioký odbor průtoč- ného kanálu tělesa ventilu a tím hydrauliokélzträty při průtoku dopravované kapaliny. . V . jJ . Á - ePříkled konkrétního provedení teleea ventiluhýodle vyná.ło lezu je eohematioky znázorněn na břipojeněm výhreee představuJíoím podélný řez tělesem ventilu tvaru Z. A o tTěleeo ventilu podle vynálezu má v průtočněmtkanále 1 upravenu komoru g...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257417

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lébl Pavel, Gala Alexander, Král Jan, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...e e ní souosě váloově plochy je zaoblen poloměrem, jehož hodnote je v rozsahu od 0,2 do 0,4 připojovaciho průměruŘešení podle vynálezu snižuje hydraulický odpor průtočného kanálu tělese ventilu s obráběným lomeným kanálem.Příklad konkrětního provedení tělesa vehtilu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese předetevudicim podélný řez tělesemventi 1 u tvaru Z.Těleso ventilu podle vynálezu má.v průtočnäm kaná 1 e 1 zakoněe...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256850

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kerlín Kurt, Král Jan, Lébl Pavel, Gala Alexander, Harazim Alfons

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...v průtočném kanále l zakončeném připojovacím průměrem Q upravenu komoru g váloového tvaru pro uložení neznázorněného uzávěru ventilu navazující svým čelem tvaru komolého kužele Q prostřednictvím.těsnícího sedla A na lomený kanál 2 tvaru dvou navzájom proniklých válcových ploch o kruhověm průřezu, z nichž alespoň jedna válcová plocha je v ohybu lomeného kanálu 2 ukončena částí s ni souosé kuželové plochy É. Hodnota vrcholového úhlu fřkomolého...

Uložení koule

Načítavanie...

Číslo patentu: 254807

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vašíček Vladimír, Kerlín Kurt, Vavřínek Josef, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, koule

Text:

...podle vynálezu lze spatřovat V technologic ky méně náročném provelení, ve větší tuhosti a funkční spolehlivosti uzlu pro připojení ovládání, ve snadnější montáži, Příkled konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr.l je podélný řez kulovým uzávěrem, na obr. 2 je příčný řez kulovým uzávěrem z obr.l,-na obr.5 je detail jednoho ze segmentu pro uložení koule s ložiskovými tělesy,na obr.4 až 7...

Zásobník tlakového média, zejména pro pneumatické ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253631

Dátum: 12.11.1987

Autori: Harazim Alfons, Řeha Karel, Král Jan

MPK: F17C 1/00, F17C 13/04

Značky: zásobník, media, tlakového, ovládání, pneumatické, zejména, armatur

Text:

...nižší seismická odolnost a tím i možnost porušení potrubí spojujícího zásobník s tlakovým váloem.Shora uvedené nevýhody odstraňujet vynález,kterým je zásobník tlakového media podle autorského osvědčení č. 225 456 a jeho podstata spočívá v tom, že vnější prstenec je na tělese uložen rozebíratelně.Proti dosud uzívanym řešením se dosahuje podle vynálezu v ěšího účinku tím, že zásobník je rozebíratelný a tím i snadno přístupný ke kontrole a k...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252950

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, čepu, ovládacího

Text:

...v tělese l kulového kohoutu. Horní náboj gl kulového uzávěru g je opatřen dutinou gg, ve které je uložen ovládací čep 5 kulového uzávěru 3 svoji spodní částí Al. Nad spodní částí 5 ovládacího čepu Q je vytvořen nákružek Ag, jehož epodní opěrná plocha gg je opřena o čelní plochu gll horního náboje gl kulového uzávěru g. Ovládací čep 5 je s horním nábojem g kulového uzávěru g spojen holíkem Q, zasunutým do společného otvoru il spodní části il...

Píst hydraulického válce pro ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250724

Dátum: 14.05.1987

Autori: Harazim Alfons, Řeha Karel, Král Jan

MPK: F16K 31/143

Značky: hydraulického, válce, ovládání, píst, armatur

Text:

...otvorem lg ve dnu lâ válce l. Druhý neznázorněný konec Pístnice gg je pevně spojen s neznázorněným vřetenem uzavíracího orgánu armatury. ouzdro 2 je v horní části lł Í spodní části gg opatřeno vnitřním nákružkem 22, jehož vnitřní průměr il je menší než vnější průměr Ě vlastního pístu g. Mezi nákružky 22 pouzdra 2 je vytvořena dráha g pro samostatný pohyb vlastního pístu g při závěrečném uzavírání armatury. Nákružek 21 v horní části 2 pouzdra 2...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: čepu, uložení, ovládacího

Text:

...horním nábojem 21. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je ulo rx-A, 0525 ižen V raudiálním kluzném ložisku 31 ložiskového tělesa 3, uloženého V tělese 1 kulového kohoutu. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je opatřen dutinou 22, ve které je uložen ovládací čep 4 kulového uzávěru 2 svoji -spoclní částí 41. Nad Spodní částí 41 ovládacího čepu 4 je vytvořen náikružek 42,jehož spodní opěrná plocha 421 je opřena o čelní plochu 211 horniho náboje...

Skříň pákového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230920

Dátum: 15.06.1986

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexandr, Král Jan, Koudela Vladimír, Kerlín Kurt

MPK: F16H 57/02

Značky: převodů, pákového, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojních součástí a oboru armatur. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby skříně pákového převodu pro ovládání armatur. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že skříň pákového převodu sestává ze dvou postranic, mezi kterými jsou uloženy třmen a rozpěrka.

Motýlová uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220221

Dátum: 15.11.1985

Autori: Harazim Alfons, Vavroš František, Kerlín Kurt, Gala Alexander

Značky: uzavírací, klapka, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti armatur a řeší obousměrnou těsnost motýlové klapky, skládající se z tělesa armatury a talíře uloženého v ložiskách tělesa klapky otočně, excentricky a kolmo na osu průtočného kanálu klapky prostřednictvím ovládací hřídele a opěrného čepu, kde v průtočném kanále tělesa klapky je uloženo axiálně posuvné těsnicí sedlo opatřené na vnitřní ploše kuželovou těsnicí plochou a na svém vnějším obvodě válcovou kluznou plochou s...

Šoupátko s děleným klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218696

Dátum: 15.04.1985

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Vašíček Miroslav, Gala Alexander

Značky: klínem, šoupátko, děleným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti šoupátka. Týká se šoupátka s děleným klínem, zejména do potrubí pro dopravu plynů a kapalin, sestávající z tělesa, v jehož vedení je uložen dělený klín s vybráním pro tvarovou hlavu vřetena a jeho podstatou je, že v dělicí rovině klínu jsou kolem jeho podélné osy rozmístěny alespoň tři pružné prvky, dále že vybrání pro tvarovou hlavu vřetena a drážky pro vedeni klínu jsou...