Harant Miroslav

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 19/10, F24D 17/00

Značky: obehom, užitkovej, vnútorným, ohrievač, núteným

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 1/18, F24H 7/00

Značky: vyhrievacia, tepla, vložka, zásobníka

Text:

...že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie...

Zariadenie na využívanie odpadového tepla stlačeného vzduchu pre ohrev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257500

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: ohrev, tepla, kvapalín, využívanie, odpadového, stlačeného, zariadenie, vzduchu

Text:

...a súčasne v dochlazovači zabezpečiť schladenie stlačeněho vzduchu na požadovanú teplotu.Na priloženom obrázku je zariadenie na využívanie odpadového tepla znázornená schématicrDo okruhu chladiacej veže l s obehovým čerpadlom g sú pomocou rozdeľovacieho regulačného dvojcestného ventilu l paralelne pripojené dochladzovač 5 vzduchu,a chladič 5 vzduchu.Vzhľadom k trase vzduchu ll chladič Ě vzduchu a dochladzovač l vzduchu sú umiestnené V...

Horizontálny akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257489

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: akumulátor, tepla, horizontálný

Text:

...spotrebičom.Horizontálny akumulátor tepla je vytvorený potrubím l, uloženým v horizontálnej polohe. Prvý voľný koniec 3 potrubia l je pripojený k prvému spojovaciemu potrubiu 5 a jeho druhý voľný koniec A je pripojený k druhému spojovaciemu potrublu É. Prvé spojovacie potrubie Q a druhé spojovacie potrubie § sú vzájomne spojené sprostredníctvom vstupného regulačného dvojcestného ventilu Q a výstupného regulačného dvojcestného ventilu 1, ktoré...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256176

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: akumulátor, tepla

Text:

...čidiel zjednoduší sa systém »automatického ovládania regulačných ventilov.Na .pripojenom obrázku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulátora tepla so spotrebičom.Atkumulátor tepla je vytvorený ako valcová, vertikálne orientovaná nádoba 1, opa 4trená na pravej strane najmenej jedným pravým hrdlom 2 s pravým regulačným ventilom 3. Na ľavej strane je nádoba 1 opatrená rovnakým počtom ľavých hrdiel 4 s ľavými regulačnými...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24D 11/00

Značky: akumulátor, tepla

Text:

...potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty...

Parní kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220024

Dátum: 15.10.1985

Autori: Harant Miroslav, Čáslava František

Značky: parní, kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká parního kondenzátoru, zejména parních turbín, s odděleným vnitřním obvodem kondenzující páry a vnějším obvodem chladicího plynu. Účelem vynálezu je zmenšení hmotnosti, výrobních a provozních nákladů a vestavných rozměrů stávajících parních kondenzátorů s příslušným chladicím zařízením i s chladicí věží, případně snížení závislosti těchto kondenzátorů na vodním zdroji. Dále zlepšení jejich provozuschopnosti a odstranění nutnosti...