Hanzlík Miroslav

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dufka Oldřich, Jarolímek Přemysl, Müller Karel, Wiesner Ivo, Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Micka Vladimír, Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav

MPK: C08G 59/04

Značky: volného, epichlorhydrinu, přípravy, způsob, epoxidových, pryskyřic, obsahem, nízkým

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/04

Značky: přípravy, epoxidových, výšemolekulárních, způsob, pryskyřic, obsahem, epichlorhydrinu, volného

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Klančík Luděk, Macho Pravoslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: pryskyřic, výšemolekulárních, přípravy, epichlorhydrinu, obsahem, způsob, epoxidových, volného

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wiesner Ivo, Šnirch Josef, Bruthans Václav, Rada Antonín, Jahnel Richard, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: dobou, pryskyřice, epoxidová, bázi, dianu, upravenou, zpracovatelností

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Hanzlík Miroslav, Müller Karel, Micka Vladimír, Rada Antonín, Klančík Luděk, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: úrovní, způsob, výroby, výšemolekulárních, pryskyřic, zbarvení, epoxidových, nízkou

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Diviš Karel, Micka Vladimír, Rada Antonín, Hanzlík Miroslav, Starý Stanislav, Luňák Stanislav, Kadleček František, Lidařík Miloslav, Rajdl Josef, Patočka Petr, Dobáš Ivan, Pádel Josef, Klančík Luděk, Vavřinec Ladislav

MPK: C08L 63/00, C08L 63/02

Značky: epoxidová, kompozice

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Zariadenie na opravu poškodeného potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244954

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hanzlík Miroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: potrubia, opravu, poškodeného, zariadenie

Text:

...nenáročné na obsluhu a úplne spoľahlivé. jednoduchá konštrukcia prístroja dovoľuje jeho výrobu v každej kovoobrábacej dielni. Po vyhľadaní poškodeného miesta na potrubí sa odstráni vonkajšia izolácia potrubia v miest budúceho privarenia skrutiek a kovovej platničky.Kovové platničky privarované k potrubiu sa pripravia z materiálu rovnakej kvality a protilu ako je opravované potrubie, čím sa dosiahne dokonalé dosadnutie a kvalita zvaru....

Uzávěr kloubu výkyvné označovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240916

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hanzlík Miroslav

MPK: A63C 19/06

Značky: výkyvné, uzáver, kloubu, tyče, označovací

Text:

...g, g /obr. 2/ je ve Spodní části uzávěru, zatímco kratší část čelistí 3, 2 tvoří horní díl uzávěru. K jednomu z ramen ł, 1 v příkladu prove łłdaní ke druhému rameni 1 , je připevněno lanko 3, jež je vy vedeno nad jeho horní povrch. Uzávěr je opatřen sponou Ž, kteráje uložena na jednom z ramen l , l,dle příkladu provedenína prvním rameni 1 , a je opetřena např. háčkem pro zaklesnutído druhého ramene l. V závislosti na tom, ve které části...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Bruthans Václav, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Šnirch Josef, Novotný Jaroslav, Jahnel Richard, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozic, způsob, stabilních, přípravy

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zdražil Jiří, Micka Vladimír, Šebor Pavel, Veselý Milan, Křivánek Jiří, Hanzlík Miroslav, Klátil Karel

MPK: B22C 1/16, B22C 1/20

Značky: studena, tvrditelné, pojivo, formovací, slévárenské, směsi

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Rada Antonín, Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: přípravy, kapalných, elastomerů, způsob

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kundrát Pavel, Novák Jiří, Micka Vladimír, Bruthans Václav, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Vacek Antonín, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: epoxyakrylátových, kompozic, způsob, přípravy

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jarolímek Přemysl, Brunthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Jahnel Richard, Šnirch Josef, Wiesner Ivo, Hanzlík Miroslav, Müller Karel, Novák Jiří, Novotný Jaroslav

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: kompozic, epoxyakrylátových, přípravy, způsob

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Zařízení pro slisování plochých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239498

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Veeeoa Miroslav

MPK: A43D 11/04

Značky: dílů, zařízení, plochých, slisování

Text:

...32 g, m, která odpovídají hočním stěnán vodicího klínu 31,. Na obvode první poloviny ,a i druhé poloviny 3 pracovního stolu 3 jsou potom upraveny aretační důlky 33 g,3311, pro ktoré je na ranu ,L odpruloně uložen spoločný aretacní kolík 14. První polovina 33 a druhá polovina 3 pracovního atolu 3 jsou půlkruhováho tvaru a spolu tedy vytvářejí kruhový pracovní stůl 3, který je volně otočrąv na axiálním ložisku L 3 středového čepu 13. Aretační...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jarolímek Přemysl, Klančík Luděk, Macho Pravoslav, Jeřábek Oldřich, Hanzlík Miroslav, Bruthans Václav, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Micka Vladimír, Müller Karel, Rada Antonín

MPK: C08G 59/06

Značky: přípravy, pryskyřic, způsob, velmi, svetlých, epoxidových

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...

Oleji modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219794

Dátum: 15.09.1985

Autori: Patočka Petr, Micka Vladimír, Rada Antonín, Braun Stanislav, Hájek Karel, Drábek Jan, Hanzlík Miroslav, Trnka Jiří, Kitzler Jaroslav

Značky: jejich, oleji, pryskyřice, alkydové, modifikované, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkydových pryskyřic modifikovaných směsí lněného a sójového oleje, které jsou vhodné jako pojivo především pro nátěrové hmoty na dřevo, zejména na stavebně truhlářské výrobky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto alkydy se připravují z 500 až 600 hmot. dílů specifikované směsi lněného a sójového oleje, 150 až 200 hmot. dílů pentaerythritolu, 225 až 275 hmot. dílů ftalanhydridu a 35 až 75 hmot. dílů kyseliny benzoové, a to...

Způsob přípravy modifikované pryskyřice na bázi rostlinných olejů a vinylických monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214028

Dátum: 01.06.1984

Autori: Filip Oldřich, Moc Miloš, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Klátil Karel

Značky: monomerů, rostlinných, způsob, vinylických, přípravy, modifikované, olejů, pryskyřice, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy modifikovaných pryskyřic na bázi rostlinných olejů a vinylických monomerů, používaných v průmyslu nátěrových hmot zasychajících na vzduchu. Jedná se o pryskyřice, vznikající reakcí maleinizovaných esterů mastných kyselin vysychavých rostlinných olejů a kopolymeru, obsahujícího hydroxylové skupiny, tvořeného esterem obecného vzorce a monomerem ze skupiny vinylických aromatických uhlovodíků a/nebo vinylesterů...