Hanyk Karel

Diskový třídič zrnitých hmot s proměnlivým dělicím řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265269

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: B07B 1/06

Značky: dělicím, řezem, zrnitých, proměnlivým, třídič, diskový

Text:

...uhlopříčky čtvercov vého otvoru. Vyhodou vynálezu je možnost plynulé změny rozměru otvorů mezi disky a tim í změny dělłciho řezu bez omezení provozuzařízení. Vynález může byt proveden také tak, že povrchy disků su» dych řad jsou zdrsněné výstupky.Vyhodou tohoto řešení je, že třídění materiálu probíhá intenzivněji., Výhodou tohoto řešení je, že přináší ještě větší intenzifikeci třídícího efektu, zejména v případech, kdy uhlí má vyššíobsah...

Způsob odpopelňování spalovací komory druhého stupně fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262595

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23J 3/06

Značky: provádění, druhého, komory, způsobu, ohniště, fluidního, odpopelňování, zařízení, stupně, způsob, spalovací

Text:

...v případě vyššího podílu hořlaviny v částicích se účinkem vody provede její zplynění a vodní plyn pak hoří ve spalovací komoře. celý způsob 1 zařízení jsou investičné í provozně levné s zajištují bezpečné ochlszení částic popela, takže je lze již dále dopravovat běžnými dopravními zařízeními.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na pŕíkladu zarízení podle vynálezu zobrazeněm na výkrese v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje...

Zapojení pro dávkování nízkopopelnatého paliva do fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256886

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23K 3/14

Značky: ohniště, paliva, fluidního, dávkování, zapojení, nízkopopelnatého

Text:

...drtě vysocepopelnatého paliva nebo inertního materiálu oddělený od podávače paliva dalším uzávěrem vstupu paliva, přičemž uzavírací poloha obou vzájemné spojených uzávěrů je inversní.Výhodou vynálezu je zejména zamezení vznícení lehce vznětlivého paliva V prostoru podávače při odstavení fluidního ohniště do teplé zálohy, neboš při otevření uzávěru pod zásobníkem nevznětlivého materiálu se automaticky uzavírá vstup lehce vznětlivého paliva do...

Spalovací zařízení s fluidním ohništěm a spavlovací komorou pro spalování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254640

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kredba Josef, Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/00

Značky: zařízení, spavlovací, fluidním, komorou, palív, ohništěm, spalování, spalovací

Text:

...potrubí zs podavačem úletu.Výhodou spalovacího zařízení podle vynálezu je, že je možno efektivně spalovat různé druhy paliv proměnlivé jakosti, zejména popelnatosti, neboč je možno i za provozu řídít nastavení polohy líšt žaluziového odlučovače stupeň i velikost částic recirkulátu. Přípsdnou nižší ostrost dělicího řezu lze ještě kompenzovat i další možností reoirkulací částic gravitačně odloučených v dalším tabu spalovacího zařízení. Jinou...

Vyvažovacia jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243934

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novotný Pavel, Diviš Bohumil, Hanyk Karel

MPK: B25J 17/00

Značky: jednotka, priemyselného, vyvažovacia, robota

Text:

...robota a na obr. 2 je nakureslený priklad použitia vyvažovacej jednotky na priemyselnom robote. Na obr. 3 je znázor 4nená Vyvažovacie jednotka V reze rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 V reze rovinąou B-B z obr. 1.Vyvažovacie jednotka priemyselného robota je tvorená telesom 1, ktoré je prostredníctvom viek 16 pevne spojené s rúrkou 2 pomocou IľlElÍĺIC 18. V rúrke 2, ktora má pozdĺžne vybrania je uložená piestnica 3 s pozdĺžnyml drážkami. Na...

Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.

Načítavanie...

Číslo patentu: 252598

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: výkony, fluidního, reaktoru, term, tepelně, rošt

Text:

...že je lze sériově vyrábět na jednoduchých automatických lisech a svařovat na běžných svářecích automatech. Při tom po funkční stránce při použití u fluidnich ohnlšt nízkých výkonu pro malé parní a horkovodní kotle plně vyhovuje, nebot trubka pro průtok chladícího média přivařená k plášti jehlanu nejen zajišťuje jeho účinné chlazení, ale současně jej i vyztužuje před deformací od silového působení pulzující fluidní vrstvy. Rošt podle vynálezu...

Způsob zapalování práškového ohniště a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251279

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, ohniště, provádění, zapalování, způsob, práškového

Text:

...v tom, že fluidní reaktor je naústšn svým hrdlom do epalovací komory práškového chniště mezi jejím dnem a rovinou práškových hořákd.Výhodou řešení podle vyaálezu je možnost opštovnáho uvádšní práškového ohniätě do provozu bez spotreby ušlechtiláho paliva nebo jakostního tříděnáho uhlí nebo zvlášt připravenáho kvalitního uhelnáho prášku. Další výhodou je dobrá funkce fluidního reaktoru i pri poklesu jakosti spalovanáho uhlí, kdy fluidní...

Zařízení pro přívod sekundárního vzduchu do fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 250500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23C 11/02

Značky: sekundárního, zařízení, ohniště, vzduchu, přívod, fluidního

Text:

...dokonale smísí se žhavým hořlavým plynem í úletovým mrakem častíc paliva z fluidní vrstvy.Další výhodou je, že pro prívod sekundárniho vzduchu postačí podstatné jeho nižší tlak než u dosud známých zařízení. Trubky uspořádané ve tvaru lineární mríže zastá 4vají souča-sně í funkci rozviřovacích členů pro průtok plynů i úletového mra-ku častíc paliva z fluí-dní vrstvy a zároveň i zabraňují spádu prípadných struskovýoh nánosů ze spalovací komory...

Vzduchovod dvou vysokotlakých ventilátorů fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250132

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23L 13/00

Značky: ventilátoru, vzduchovod, fluidního, vysokotlakých, reaktoru

Text:

...nepracujícího ventilátoru pak nastane roztočení jeho oběžného kola V opačném smyslu pracovních otáček, a V případě potřeby nelze jej uvést do provozu. sou známa zařízení, kde klapka reguluje proudění ve dvou větvích, přičemž je nuceně přestavována do různé polohy. Toto zařízení se např. používá při rozdělování směsi vzduchu a uhelného prášku do jednotlivých hořákových Skříní. Nelze jej však použít pro automatické vymeznování prouduvzduchu...

Způsob ochrany fluidního ohniště a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234726

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel, Diviš Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, provádění, ochrany, ohniště, způsob, zapojení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zapojení k ochraně fluidního ohniště i prostorů řazených za ním před explozí výbušných plynů vzniklých při předávkování paliva, zejména tekutého, do fluidního ohniště, popř. při zvýšení obsahu hořlaviny v dávkovaném palivu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výstupu ze spalovacího prostoru fluidního ohniště se zjišťuje obsah kyslíku ve spalinách a při dosažení minimální hranice kyslíku, např. 5 % objemových, se...

Kotel pro výrobu páry nebo horké vody s dvoustupňovým fluidním ohništěm pro spalování méněhodnotných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248632

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kepič Štefan, Novotný Pavel, Hanyk Karel, Novák Vojtěch

MPK: F23B 7/00

Značky: páry, výrobu, fluidním, dvoustupňovým, ohništěm, spalování, horké, palív, méněhodnotných, kotel

Text:

...provozovat i e přetlakem, což umožňuje kulový tvar stropu nad epalovací komorou 1 prostorem tepelného výměníku kotle.Další výhodou je pŕizpůsobivost kotle podle vynálezu jakosti paliva. když méněpopelnaté druhy uhlí lze spalovat s důslednou recirkulací částic úletu, které mají vyšší obsah hořlaviny, zatímco u popelnatých uhlí je důsledná recirkulace neúčelná.Kotel podle vynálezu lze provést s tepelnou izolací, takže jej lze dlouhodobě...

Způsob uvádění fluidního ohniště do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227277

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

Značky: ohniště, provozu, fluidního, způsob, uvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvádění fluidního ohniště do provozu pomocí zapálení vrstvy hnědého uhlí provedením zprvu spodního zápalu uhlí jen v části prostoru fluidní vrstvy, omezené do rozsahu max. 10 % plochy f1uidizačního roštu, přičemž po dosažení zápalu této omezené části fluidní vrstvy se provádí zápal zbývající části uhelného násypu vyznačený tím, že v části prostoru fluidní vrstvy omezené do rozsahu max. 10 % plochy fluidizačního roštu se před nástupem...

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222433

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kašpar Miloš, Novotný Pavel, Hanyk Karel

Značky: uhelného, prostoru, vstupu, zamezení, komory, tohoto, způsobu, zařízení, reaktoru, kotle, částic, fluidního, prášků, provádění, způsob, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká způsobu a zařízení k zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru pro spalování uhlí, přiřazeného jako parciální ohniště ke spalovací komoře kotle při přerušení provozu fluidního reaktoru, oddělením prostoru spalovací...

Způsob dvoustupňového fluidního spalování pevných průmyslových odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214959

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hanyk Karel, Čech Jiří, Novotný Pavel

Značky: fluidního, způsobu, způsob, spalování, dvoustupňového, odpadů, provádění, průmyslových, zařízení, pevných, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ekonomicky efektivní a ekologicky příznivý způsob a zařízení týkající se spalování pevných průmyslových odpadů, ze jména těch, u nichž je možno snadno dosáhnout zdrobnění jednotlivých částic. Pevné průmyslové odpady zdrobnělé na částice, které svou hmotností nepřevyšují deseti násobek hmotnosti částic inertní hmoty fluidní vrstvy, se dávkují na hladinu fluidní vrstvy, přičemž množství přiváděného fluidizačního vzduchu je v rozmezí...

Rošt fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214139

Dátum: 01.07.1984

Autori: Škvoroň Alois, Hanyk Karel, Novotný Pavel

Značky: rošt, reaktoru, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt fluidního reaktoru vytvořený ze spirálovitě vinuté trubky s mezerami mezi jednotlivými závity, vyznačený tím, že spirálovitě vinutá roštová trubka (l)je v otvorech ramen (2) nosného kříže uložena suvně svým jedním koncem, který je ve střední části roštu, zatímco druhý konec roštové trubky (l) u obvodu roštu je spojen s výkyvnou přívodní trubkou (8) chladícího média.

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 214129

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

Značky: ohniště, rošt, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt fluidního ohniště. Vynález patří do oboru spalovacích zařízení. Řeší problém bezpropadovosti a trvanlivosti roštu jakož i možnosti vytvořit jej jako tlakovou membránovou plochu napojenou na tlakový systém kotle. Podstatou vynálezu je rošt, u něhož mezery mezi jednotlivými závity trubky jsou překlenuty vyhnutými můstky opatřenými otvory. Vynález lze využít v oboru fluidního spalování. Předmět vynálezu je nejlépe vystižen na obr. 2.

Chladič popela pro fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 215304

Dátum: 31.05.1984

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

Značky: ohniště, fluidní, popela, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém účinného ochlazení žhavých částic popela z fluidní vrstvy při spalování pevných paliv a odpadů ve fluidních ohništích s možností využití odpadní tepelné energie. Podstatou vynálezu je, že při vypouštění žhavých částic popela z fluidní vrstvy tyto částice procházejí chlazenou popelovou svodkou, která ve svém prostoru má uspořádány ve šroubovici výstupky, zasahující až k ose svodky. V důsledku uspořádání výstupků dochází při...

Zařízení k ochraně vzduchové komory pod fluidním roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223467

Dátum: 01.05.1984

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

Značky: roštem, fluidním, komory, vzduchové, ochraně, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ochraně vzduchové komory pod fluidním roštem. Vynález se týká zařízení k ochraně vzduchové komory a jeho podstatou je, že do odvětrávacího potrubí je vsazena komora s automatickou klapkou a protizávažím, přičemž komora má minimálně dvojnásobnou světlost, něž odvětrávací potrubí a protizávaží má v poloze automatické klapky zavřeno maximální klopný moment. Vynálezu lze použít jako ochrany vzduchové komory před výbuchem při odstavení...

Zařízení pro regulaci množství tepla, odváděného z fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213643

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kubíček Antonín, Novotný Pavel, Hanyk Karel, Bartůšek Miloš

Značky: množství, regulaci, tepla, vrstvy, zařízení, fluidní, odváděného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci množství tepla, odváděného z fluidní vrstvy při exotermních procesech, pomocí pevného chladicího systému prostřednictvím nastavitelného zaslepení části roštu, vyznačující se tím, že pod částí roštu (2), určené pro zaslepení, je upravena alespoň jedna pomocná vzduchová komora (4), opatřená jednak uzavíracím členem (5) oddělujícím ji od společné vzduchové komory (3) a jednak propojovacím potrubím (6) s uzávěrem (7), který...