Hanuš Martin

Golier, najmä k veste na bojové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6865

Dátum: 05.08.2014

Autor: Hanuš Martin

MPK: A41D 13/05, A41D 27/18, F41H 1/02...

Značky: bojové, účely, veste, golier, najmä

Text:

...na dosiahnutie účelu tohto technického riešenia nutná. Pravá bočná časť i a ľavá bočná časť g sú so zadnou časťou g prepojené pružným členom i.Prepojenie zadnej časti g s obidvomi bočnými časťami j, g je uskutočnené gumou, ale rovnaký účel splní i akýkoľvek iný pružný prvok. Pružný člen Q prechádza v zadnej časti g goliera tunelíkom Q, ktorý je vytvorený na vonkajšej časti goliera, a to výhodne v jeho homej polovici. Dole je zadná časť g...

Vesta, najmä na bojové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6656

Dátum: 08.01.2014

Autor: Hanuš Martin

MPK: A41D 13/00, A41D 13/015, A41D 13/05...

Značky: vesta, najmä, účely, bojové

Text:

...polohe, obrázok číslo 8 znázorňuje vestu V druhom variante, ked je už popruh zapnutý v homej sponke, a obrázok číslo 9 znázorňuje variantné uskutočnenie vesty v zapnutej polohe.V príkladnom uskutočnení pozostáva vesta na bojové účely zo zadného dielu l, ku ktorému prilieha bočný diel z. Obidva zmienené diely, teda zadný a bočný diel l, z, môžu byt spojené do jediného dielu. Kjednému z týchto dielov j, z je pripojený jazyk g, ktorý je V...

Bezpečnostná pracka na rýchle uvoľnenie bremena, najmä batoha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6459

Dátum: 02.07.2013

Autor: Hanuš Martin

MPK: A45F 3/14

Značky: uvolnenie, batoha, rychle, pračka, bremená, bezpečnostná, najmä

Text:

...dvoch ramenných popruhov 1 a vzhľadom na potrebu vysokého stupňa pohyblivosti vojaka, a tým aj nutnosti pevného a tesneného pripevnenia k jeho telu a veľkej hmotnosti aj prostredníctvom hrudného popruhu 5. Najmenej jeden z ramenných popruhov Z je vybavený bezpečnostnou prackou m, ktorá rozdeľuje ramenný popruh 1 na spodnú časť § a homú časť lg.Hrudný popruh g je vybavený jednak popruhovým spojom Q a najednom zo svojich koncov...

Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 17/00, A41H 37/00

Značky: predovšetkým, rozoberateľný, ohybný, oblečenia, súčastí, spoj

Text:

...vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v...

Popruhová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5232

Dátum: 07.09.2009

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 21/00

Značky: vazba, popruhová

Text:

...polí rovnobežných popruhov l na jednej spájanej časti 10, teda na súčasti oblečenia vo forme taktíckej vesty a jedno pole s výskytom navzájom rovnobežných popruhov 2 na druhej spájanej časti, predstavujúcej pripájané predmety 4, a/alebo 5, ktoré sú vyhotovené ako puzdra a obsahujúce u jedného puzdra jeden a u druhého puzdra dva prepojovacie popruhy 3, pričom popruhy 1, 2 prípájaných predmetov 4, 5, a spájanej časti 10, sú vždy pripevnené k...

Popruhová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5174

Dátum: 07.05.2009

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 21/00

Značky: vazba, popruhová

Text:

...počiatku pripájanía v kolmom smere na smer pripojenia prvého puzdra, na obr. 5 je, tentoraz v reze priečnom pozdlžnom smere, zobrazená situácia s už pripojeným druhým puzdrom a na obr. 6 je V perspektívnom pohľade znázomená situácia s pripojeným prvým aj druhým puzdrom, v navzájom kolmom smere.Príklady uskutočnenia technického riešeniaJednou zo spájaných častí 10 je v predkladanom príkladom vyhotovení súčasť oblečenia, a to vo forme...

Sústava na spojenie dvoch častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19767

Dátum: 24.10.2008

Autor: Hanuš Martin

MPK: A45F 5/02

Značky: dvoch, spojenie, sústava, částí

Text:

...sú pripevnené spáj acie miesta zošítím uskutočneným ako rad stehov v smere kolmom na pozdĺžny smer popruhu spájaných častí, zatiaľ čo ñxačne miesta popruhu spájanej časti sú uskutočnené ako miesta zošitia popruhu spájaného miesta, a to výlučne a presne s touto spájanou časťou. Týmto spôsobom nedochádza k vyradeniu miest prekríženia popruhov na základnej alebonosnej časti väzby z možnosti prevlečenia prepojovacieho popruhu v jednom smere...