Hänssler Gerd

Halogénpyrimidíny, spôsob ich výroby, prostriedok na ničenie mikroorganizmov a ich použitie na ničenie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283815

Dátum: 23.01.2004

Autori: Gerdes Peter, Dutzmann Stefan, Stenzel Klaus, Tiemann Ralf, Krüger Bernd-wieland, Gayer Herbert, Gallenkamp Bernd, Heinemann Ulrich, Marhold Albrecht, Hänssler Gerd, Stelzer Uwe

MPK: C07D 413/12

Značky: prostriedok, výroby, mikroorganizmov, halogénpyrimidíny, použitie, spôsob, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénpyrimidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby a ich použitie ako prostriedkov na ničenie mikroorganizmov, a medziprodukty na ich výrobu.

Amidy kyseliny alkoxyiminooctovej, spôsob ich výroby, ich použitie a prostriedok na hubenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282830

Dátum: 22.11.2002

Autori: Stenzel Klaus, Seitz Thomas, Hänssler Gerd

MPK: C07D 307/02, C07C 251/48, A01N 37/00...

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, alkoxyiminooctovej, použitie, prostriedok, škodcov, hubenie, amidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú priamu alkylénovú skupinu, Q znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry, R1 znamená prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, cykloalkylénovú skupinu, arylovú skupinu alebo heterocyklylovú skupinu, R2 a R3 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú alebo cykloalkylovú skupinu a R4 znamená prípadne...

Triazolylové deriváty, spôsob ich výroby, ich použitie a mikrobicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282644

Dátum: 23.09.2002

Autori: Hänssler Gerd, Dutzmann Stefan, Stenzel Klaus, Tiemann Ralf, Jautelat Manfred

MPK: C07D 249/12, C07D 401/06, A01N 43/653...

Značky: prostriedok, triazolylové, výroby, mikrobicídny, spôsob, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolylové deriváty všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie ako mikrobicídov pri ochrane rastlín a materiálov.

Substituované azadioxacykloalkény, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281848

Dátum: 19.06.2001

Autori: Assmann Lutz, Krüger Bernd-wieland, Philipp Ulrich, Heinemann Ulrich, Seitz Thomas, Gerdes Peter, Dehne Heinz-wilhelm, Tiemann Ralf, Stetter Jörg, Gayer Herbert, Dutzmann Stefan, Hänssler Gerd, Kuhnt Dietmar

MPK: A01N 43/82, A01N 43/72, A01N 43/88...

Značky: substituované, tieto, azadioxacykloalkény, výroby, obsahujúce, uvedených, nežiadúcich, medziprodukty, potláčania, látky, použitie, fungicidně, zlúčenín, spôsob, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azadioxacykloalkény všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín ako fungicídov.

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mues Volker, Santel Hans-joachim, Hänssler Gerd, Schmidt Robert, Förster Heinz, Eue Ludwig

MPK: C07D 266/58, A01N 43/76, A01N 43/78...

Značky: způsob, výroby, 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, nových

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Herbicidní a fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252829

Dátum: 15.10.1987

Autori: Santel Hans-joachim, Schmidt Robert, Förster Heinz, Hänssler Gerd, Mues Volker, Eue Ludwig

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76

Značky: prostředek, herbicidní, fungicidní

Text:

...se 2 až 6 atomy uhliku nebo alkynylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkylovuu skupinu se 2 až 4 atomy uhlĺku, alknxyalkylenoxyskupinu r 1 až 4 atrmy uhliku V alkoxylové i alkylenové části, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nevo pupřĺpadé mety 1 ovuu skupiub,methosyskupinou, trifluormetylovou skupinou, fluorem, Chlorem nebo nltrüskupinou Substltuüvanuu fenylovou skupinu neboR 1 a R 2 znamenaji společně s atomem dusíku, na...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Marzolph Gerhard, Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Hänssler Gerd, Blank Heinz Ulrich

MPK: A01N 43/36

Značky: výroby, složky, prostředek, fungicidní, účinné, způsob

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246578

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hänssler Gerd, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm

MPK: H01B 3/08

Značky: dielektrická, fotocitlivá, sloučenina

Text:

...Í,2 Ha®TOXHHOHnHa 3 HH-(Ž)5 CyHb®O 3 ®Hpa 6 poMHpoBaHHoň HoBonaqHoň ůenonopMąnberHnHoň cMonm, Hononaunoň meHonopManbernnHoñ cMonm H HoKcaHa.Texnonornn npnrowonnennn cMecH (HDHMEDH 1-6) nnn nonyqeuua ®oToqyBcTBMTeHbHOĚ uanexrpuqecxoü KoMno 3 MuMn.B Qapmoposoň uamxe cMemnBamT npeaapuwenbno npHroToaneHHuňpacTBop cononHMepa HSOĎYTHHEHH, nnnepuneaa H Hnrpuna axpnnoaoň KHCHOTH B nHMeTHnopMaMane c pacTBopoM (B nepecqewe na cyxoň ocrarox) nosurnauoro...