Hanson Douglas Charles

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Corvalan Jose Ramon, Hanke Jeffrey Herbert, Neveu Mark Joseph, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Mueller Eileen Elliott, Geoffrey Davis

MPK: A61K 39/395, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: izolovaná, kompozícia, farmaceutická, línia, protilátky, buňka, protilátka, hostiteľská, monoklonálnej, kyselina, spôsob, proti, bunková, použitie, ctla-4, monoklonálna, výroby, nukleová, transgénny, cicavec

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hanson Douglas Charles, Hanke Jeffrey Herbert, Corvalan Jose Ramon, Neveu Mark Joseph, Davis Geoffrey, Mueller Eileen Elliott, Gilman Steven Christopher

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61P 29/00...

Značky: obsahom, kompozícia, protilátky, bunková, monoklonálna, protilátku, produkujúca, protilátka, ľudská, spôsob, kyselina, línia, ludskej, farmaceutická, viažuca, nukleová, ctla-4, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...