Hano Alexander

Spôsob fermentačnej výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278430

Dátum: 07.05.1997

Autori: Borošová Gabriela, Bučko Michal, Pipich Ladislav, Hano Alexander, Kliment Július, Šišmiš Juraj

MPK: C12P 13/18, C12P 13/08

Značky: fermentačnej, l-lyzínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený účel sa dosiahne tým, že aktívnou reguláciou biosyntézy sa zvýši koeficient konverzie sacharózy na L-lyzín, a to na začiatku fermentačného procesu skladbou živnej pôdy, najmä pomerom medzi koncentráciou alfa-aminodusíka ku koncentrácii cukrov v pomere 1 : 100 až 120 a v priebehu biosyntézy zmenami koncentračných gradientov cukrov v okolí a vo vnútri bunky opakovaným pridávaním cukorno-melasových príkrmov.

Spôsob izolácie L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278360

Dátum: 10.08.1994

Autori: Lucina Dušan, Jakubčová Mária, Kliment Július, Richtr Ladislav, Slobodník Igor, Hano Alexander

MPK: B01D 61/14, B01D 9/00, C12P 13/08...

Značky: spôsob, izolácie, l-treonínu

Zhrnutie / Anotácia:

Aminokyselina L-treonín sa izoluje z fermentačnej pôdy tak, že fermentačná pôda sa prefiltruje cez membrány, ktoré majú póry s maxim. veľkosťou 0,3 mikrónov, z filtrátu sa odparením a kryštalizáciou pripraví prvý diel produktu. Zmes prvých materských lúhov, premývacej vody po prvej a druhej kryštalizácii sa prečistí ultrafiltráciou na membránach s priepustnosťou maximálne 50 000 daltonov a zahustením na odparke a kryštalizáciou sa pripraví...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mikláš Emil, Nutil Jan, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Hano Alexander, Čulík Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: biologicky, nestabilních, způsob, stabilizace, úletů

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brokeš Peter, Bučko Michal, Sálka Ján, Hano Alexander, Forsthoffer Július, Hlaváček Juraj

MPK: C12N 11/00

Značky: 1-lyzín, ultrafiltráciou, fermentačnej, spôsob, enzýmov, pôdy, získavania, lúhov, výroby, matečných

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260706

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ščipáková Jarmila, Varga Vladimír, Hano Alexander, Sálka Ján, Bučko Michal

MPK: C12P 13/08

Značky: l-lysinu, výroby, způsob, biosyntézou

Text:

...7,6 .až 7,8, tj. asi po 12 hodinách kultívace, je ínokulum vhodné k očkovaní do 10 litrů fermentační půdy, která má toto složení sacharöza 18 procent, hydrolyzát z 5 arašídové mouky připraví se ze suspenze 500 g arašídově mouky v 1 500 ml vody a 200 ml 920/0 kyseiny sírové v autoklávu 6 hodin při 120 °C,neutralízazcí 25 čpavkovou vodo-u na pH 5,5 až 6,0 a filtrací, kukuříěný výluh 60 procent sušiny 1 , KH 2 PO 4 0,2 0/0, MgSO 4 0,03...

Těsnění hřídele vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245617

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kostiviarová Elena, Maršálek Jaroslav, Hano Alexander, Revallová Viera

MPK: F03B 11/06, F03B 11/00

Značky: vodní, hřídele, těsnění, turbiny

Text:

...kanálky, příp. použití kuželové částí hŕídele v oblasti této komůrky, zajišfuje odvod prosáklých médií. Další zvýšený těsnicí účinek lze získat přívodem tlakověho vzduchu při současném zaslepení odvodňovaoíoh kanílků.vynález a jeho účinky jsou vysvětleny v popisu příkladů jeho provedení podle výkresů, kde jsou znázorněny dva příklady provedení těsnění hřídele vodní turbíny podle vynálezu, přičemž na obr. l je znázorněn schematický příčný řez...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bueko Michal, Mikláš Emil, Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír, Hano Alexander, Doležal Jioí, Bárta Miroslav

MPK: C01C 1/10, C02F 9/00

Značky: čpavku, způsob, odpadních, průmyslových, odstranění

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Ferohydrostatický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247137

Dátum: 28.09.1987

Autor: Hano Alexander

MPK: B03C 1/02

Značky: ferohydrostatický, separátor

Text:

...na nuo Kamépu H pasrpyxammcx 3 npnemnux«Ha ocnonauuu pesynbwaroa 3 xcnpećc-aHanH 3 ánponyKToB päsnenenun, npn pasuux,nonoxeHnnx aneueuwa OTHOCHTEHBHO aneuenra 1 onpeennnr bnrnuanbaoe ñonoxenue aneueuwos nonmcnoro uaxonequuxa ornocnwennao npyr npyra, ycraHannunamr sneMeH 7.2 n nonomenue, oóecnequnammeą Maxcmuannnym açůąxwushocrb npouecca paseneuua, H Quxcnpymr nocpecwnou raäxn 9.Honopowou eneueura 2 ornocnrennno snenenwa 1 perynnpymm...

Synergický mikrobicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240076

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Bulla Ján, Hano Alexander

MPK: A61K 31/14

Značky: prostředek, mikrobicidní, synergický

Text:

...aplikaci v bezvodém prostředí.Negativni vliv na kůži z hlediska odtučňovaciho účinku se ome-1 zuje přidánim tzv. přemašřovacích přísad - isopropylpalmitátu, isopropylmyristátu, hexylester kyseliny lautové, di-n-butyladipát, decylester kyseliny olejové, 2-oktyldodekanol, směs tríglyceridů kyseliny kaprylové a kaprínové, isopropylstearátu, etoxvlovaného lanolínu, etoxylovaného cholesterolu.Vytlačení biocidní směsi z nádobky je zajištěno...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3867

Načítavanie...

Číslo patentu: 250361

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hano Alexander, Plachý Jiří, Bučko Michal, Čulík Karel, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bárta Miroslav

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, mikroorganismu, glutamicum

Text:

...vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru, k pigmentaci nedochází.Na krevním agaru tvoří kulaté, hladké,šedé kolonie, s rovnýmí okraji, nehemolysující.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negatívní. Voges-Proskíauerův test vneg-ativní.Při způsobu šlechtění podle vynalezu se postupuje tak, že se výchozí kmen Corynebacteríum glutamicum CCM 3287, resistentní k S-(Z-amínoethylj-L-cysteíiíu a dependentní na homoserin,...

Sposob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladký Václav, Hano Alexander, Kliment Július, Bučko Michal, Sálka Ján, Mikláš Emil

MPK: C07C 101/24

Značky: spôsob, l-lyzínu, přípravy

Text:

...lyzínovej pôdy.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je t-0, že sa k vyfer.mentovanej lyzínovej pôde,zahustenej na 35 až 5 U 0/0 hmot., obsah sušiny a 15 až 25 0/0 hmot. L-lyzínu, pridá vodná suspenzia penicilínového mycélia o sušine 10 0/0 hmot., V ktorej bola prevedená degravdácia zbytkového jpenicilínu pridavkom hydroxidu amónneho .alebo sodnelłio na hodnotu pH 9,5, za miešania 1 h, v množ 249900stve 25 obj., počítaných n.a objem...

Způsob výroby penicilinu V a G

Načítavanie...

Číslo patentu: 237553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bučko Michal, Hano Alexander, Lazor Ondrej, Zajíček Jiří, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, penicilinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu V a G submerzní kultivací mikroorganismu Penicillium chrysogenum v tekuté živné půdě, obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku, anorganické i organické zdroje dusíku, prekurzory a živné soli.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Mikláš Emil, Sálka Ján, Pipich Ladislav, Hudec Milan, Hano Alexander, Béreš Andrej, Hladký Václav, Ulbert Stanislav, Bulla Ján, Bučko Michal

Značky: způsob, l-lysinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...