Hanika Jiří

Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283806

Dátum: 12.01.2004

Autori: Smejkal Quido, Lederer Jaromír, Kolena Jiří, Morávek Pavel, Levering Willem, Macek Vladimír, Bailer Oliver, Hanika Jiří

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: výroby, spôsobu, izobutylacetátu, zariadenie, tohto, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Hanika Jiří, Lederer Jaromír, Smejkal Quido, Bailer Oliver, Macek Vladimír, Levering Willem, Morávek Pavel, Kolena Jiří

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: spôsob, výroby, vykonávanie, butylacetátu, tohto, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Círová Alena, Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaromír, Sporka Karel, Janáček Leoš, Hanika Jiří, Novák Václav

MPK: B01J 27/051, C10G 45/08

Značky: kobalt-molybdenového, katalyzátoru, způsob, přípravy, nosičového

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Způsob přípravy 1-cyklohexyletanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233142

Dátum: 01.01.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel

MPK: C07C 31/135

Značky: přípravy, 1-cyklohexyletanolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se acetofenon v prvním stupni hydrogenuje na 1-fenyletanol v přítomnosti směsného oxidického katalyzátoru Adkinsova typu, který se v následujícím stupni hydrogenuje v přítomnosti rutheniového nosičového katalyzátoru při teplotě 100 až 200 °C a tlaku 1 až 25 MPa. Hydrogenaci lze provádět v prostředí alifatických alkoholů nebo aromatických uhlovodíků. Je výhodné katalyzátor, obsahující 0,5 až 5 % hmot. ruthenia, fixovat na...

Způsob přípravy cyklooktenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223384

Dátum: 15.03.1986

Autori: Janáček Leoš, Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel

Značky: přípravy, způsob, cyklooktenu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výtěžnosti a zjednodušení postupu. Podle vynálezu se 1,5-cyklooktadien v prvním stupni isomerizuje na 1,3-cyklooktadien za použití acidobazického katalyzátoru v teplotním rozmezí 100 až 250 °C, který se v následujícím stupni za použití katalyzátoru s hydrogenačně aktivní složkou parciálně hydrogenuje při teplotě 10 až 150 °C a tlaku 0,1 až 15 mPa.

Způsob přípravy platinového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222469

Dátum: 01.10.1985

Autori: Janáček Leoš, Hanika Jiří, Růžička Vlastimil, Machek Vladimír, Sporka Karel

Značky: přípravy, platinového, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se granulovaný nosič katalyzátoru impregnuje nevodným roztokem sloučeniny platiny. Po vysušení katalyzátoru ve vakuu se sloučenina kalcinuje v proudu dusíku a redukuje vodíkem při 70 až 300 °C. Jako sloučeniny se používá kyselina chloroplatičitá nebo chlorid platičitý. Jako rozpouštědla se používají alifatické alkoholy, jejich estery nebo ketony nebo etery. Obsah platiny v katalyzátoru lze volit v rozsahu hmotnostní...