Handle Bernhard

Plynové preplachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17619

Dátum: 11.12.2010

Autori: Handle Bernhard, Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00, F27D 3/16...

Značky: preplachovacie, zariadenie, plynové

Text:

...plynového preplachovacieho zariadenia, pričom orientácia segmentu by mala byť všeobecne kolmá k hlavnému smeru plynového potrubia ( axiálny smer plynového preplachovacieho zariadenia).0012 Vo svojom najvšeobecnejšom prevedení sa vynález týka plynového preplachovacieho zariadenia s prvou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou prvého plynového potrubia a druhou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou druhého...

Metalurgický taviaci a spracovateľský agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8910

Dátum: 20.05.2009

Autori: Handle Bernhard, Zivanovic Bojan

MPK: F27D 25/00

Značky: agregát, spracovateľský, taviaci, metalurgicky

Text:

...vtavenine malá. Oba faktory vedú k nízkemu stupňu využitia vnášaného vzduchu. V praxi je teda potrebné vniesť do taveniny pomerne veľké množstvo vzduchu, čo však spôsobuje dlhé procesnéčasy a tým aj vysoké náklady. Pri použití vzduchu sa zvýšeným obsahom kyslíka síce dôjde k zníženiu procesných časov, ale v oblasti zaústenia dýz dôjde k extrémnym teplotným špičkám, čím sa podstatne zvýši opotrebovanie žiaruvzdornej výmurovky 14. Zároveň sa...