Hanč Vladislav

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: zapojení, průběhu, stabilizaci, složku, zpětnou, vypínací, charaktristiky, třífázového, ochrany

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: třífázového, zpětnou, frekvenčne, kompenzovaný, průběhu, složku, filtr

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Zapojení pro měření vzdálenosti poruchy na vedení vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266633

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 31/08

Značky: vysokého, zapojení, měření, vedení, vzdálenosti, velmi, poruchy, napětí

Text:

...vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru. Ovládací vstup prvního vzorkovacího obvodu je spojen se vzorkovacím výstupem řadiče a s ovládacím vstupem druhého vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem druhého rezistoru. Signálový vstup druhéhovzorkovacího obvodu je spojen s druhým analogovým vstupem zapojení, jehož první logický vstup je spojen se startovacím vstupem řadiče. Informační...

Zapojení integračního zesilovače s proměnným přenosem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255803

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H03K 3/04

Značky: přenosem, zesilovače, proměnným, integračního, zapojení

Text:

...do prvního dřličr. Lnásobeni ľ vő konshnnty, k 4./ nvnf nn výkxeau znćuurnŕ..í je bud ín 1 q 1 uvuxý, mlu ml. .mimi, pinjvçąclm v vgtvrnue disk Lníçlvekaby r-hn v, mupnz puaw ixyL nťzký, ląi-zĺninsqzlxsjí 1 w žmvĺm myvytvořený pł.ĺ.uhĺ 5- z nà 1 ícriią köndçąn mi vyžíří łtnpmĺnovazebního kühdçq W 111 i hýq, u nŕ-KULJŽ řácívf. xzšhšĺĺ, mi. jn wh htvuzxnłzx zpč 1 n(J-vzL-l.nLho odporu jj. L 4 § 11 ov 1 zu|nf. Odyçu J r auz-.Lvuxí rwriyru,...

Zapojení teplotně kompenzovaného členu funkčního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234214

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 17/00

Značky: členu, funkčního, kompenzovaného, měniče, zapojení, teplotně

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi první a druhý odpor odporového děliče členu funkčního měniče je zapojen kolektora emitor tranzistoru. Kolektor tranzistoru je spojen přes polovodičový prvek s výstupem zapojení. Báze tranzistoru je spojena se společným pólem zapojení. Vlivem teplotní závislosti přechodu báze emitor je tepelně závislý i proud kolektoru a kompenzuje teplotní závislost diody. Místo diody je možno použít tranzistoru ve funkci diody. Vynálezu se využije k...

Zapojení pro linearizaci a teplotní kompenzaci usměrněného střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234213

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G05F 1/58

Značky: signálu, linearizaci, kompenzaci, teplotní, střídavého, zapojení, usměrněného

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup zdroje usměrněného signálu je zapojen nelineární obvod tvořený sériovým spojením prvního odporu, druhého odporu a kompenzačního členu. V obvodu se uplatňuje větev tvořená usměrňujícím členem a prvním odporem a druhá větev tvořená druhým odporem a kompenzačním členem. Jsou-li obě větve shodné nebo jsou ve vhodném poměru, je napětí na výstupu zapojení linearizované a teplotně kompenzované. Požadovanou úroveň výstupního napětí zajišťuje...

Zapojení regulátoru otáček pro indukční elektromagnetickou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218764

Dátum: 15.04.1985

Autori: Fritscher František, Hanč Vladislav

Značky: indukční, spojku, elektromagnetickou, zapojení, regulátoru, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru otáček pro indukční elektromagnetickou spojku, opatřeného řízeným usměrňovačem s monolitickým řídícím integrovaným obvodem pro fázové řízení, doplněné o rozdílový zesilovač s jedním tranzistorem typu PNP a obvodem pro snížení rychlosti rozběhu s jedním tranzistorem typu NPN, vyznačující se tím, že báze druhého tranzistoru (T2) je spojena se čtrnáctým vývodem (14) integrovaného obvodu (IO), jeho emitor je spojen s běžcem...