Hanák Stanislav

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284419

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kyjak Miloš, Hanák Stanislav, Proksa Bohumil, Gömöry Juraj, Karabinoš Jozef, Kollár Miroslav

MPK: C07C 69/24, C07C 67/03, C11C 3/04...

Značky: reesterifikáciou, metylesterov, spôsob, vyšších, kyselin, výroby, mastných, triacylglycerolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov metanolom spočíva v tom, že reakcia prebieha v reaktore s turbínovým miešadlom s otáčkami od 150 do 250 za minútu počas 0,5 až 4 hodín pri teplote od 15 do 40 °C v prítomnosti alkalického katalyzátora a metanolu.

Spôsob prípravy beta-jonónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281261

Dátum: 04.06.1997

Autori: Antalová Mária, Gömöry Juraj, Hanák Stanislav, Fedorová Marta, Karabinoš Jozef, Kollár Miroslav

MPK: C07C 5/22, C07C 5/13

Značky: přípravy, spôsob, beta-jonónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy beta-jonónu zo pseudojonónu za katalytického pôsobenia koncentrovanej kyseliny sírovej v prostredí benzínu. Molárny pomer reagujúceho pseudojonónu a kyseliny sírovej je 1 : 3 až 1 : 6. Pseudojonón, benzín a kyselina sírová sa pred reakciou samostatne chladia, pseudojonón na -6 až -9 °C, benzín na -1 až +2 °C, kyselina sírová na -1 až +2 °C, teplota reakčnej zmesi po reakcii pseudojonónu a kyseliny sírovej je od 0 až 8...

Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261476

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Stanislav, Vítek Jiří

MPK: B21C 25/04

Značky: tyčí, trubek, otvorů, nástavec, dutých, zaslepovací, opracování

Text:

...sniženi spotřebniłmotností materiálu a snížení hlučnosti na pracovišti tlumenim rezonanci. Další výhodou je možnost zaslepeni potřebné části opracovávaná duté tyče nebo trubky i v průběhu jejího relativniho pohybu vůči nástavci. k němuž dochází při tvářeni s prodlužovánim. Rozpináni a vraceni pružné membrány je ovladatelné tlakem výplachového media.vynález bliže objasni přiložený výkres. kde je znázorněn nárys zaslepovaciho nástavce trnu....

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bošanský Miloš, Hanák Stanislav, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Valašík Tibor, Hanke Stanislav, Karabinoš Jozef, Cvíčela Ladislav

MPK: G01N 30/02

Značky: reakčných, spôsob, komponent, indikácie, ekvimolárneho, přípravě, grignardovej, zlúčeniny, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, poměru

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Způsob výroby dutého tělesa zúženého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254800

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pojíšek Augustin, Vítek Jiří, Pálka Ludvík, Ošťádal Jaromír, Hanák Stanislav

MPK: B21D 51/24

Značky: výroby, tělesa, způsob, zúženého, dutého

Text:

...vnější tvar v místě zúžení tvaru požadovanému a proto jsou v této oblasti značné přídavky na opracování. Charakteristické je rovněž nadměrné obvodové házení vůči dutině, které je způsobeno vlivem zužujících se trnů citlivých k působení bočních sil při protlačováni, nebot u těchto trnů lze rovněž obtížně zajistit jejich vedení. Druhý způsob výroby z trubkových polotoverů vykazuje velkou spotřebu materiálu pro vytvoření potřebného osazení e...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hanák Stanislav, Vítek Jioí

MPK: C12P 19/4, C08B 30/00, C12P 19/04...

Značky: řízené, způsob, škrobu, výroby, fotosyntetické

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Způsob zhotovení polotovarů s definovaným tvarem čela střiháním z tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230730

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ošťádal Jaromír, Vítek Jiří, Pojíšek Augustin, Hanák Stanislav

MPK: B21C 23/00

Značky: tyčí, definovaným, způsob, polotovarů, zhotovení, tvarem, čela, stříháním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení polotovarů s definovaným tvarem čela střiháním z tyčí, určených pro objemové tváření, zejména z ohřevem, vyznačující se tím, že se alespoň část čela (7) tyče (5) upraví před ustřižením polotovaru (6) do tvaru, jehož osa symetrie je rovnoběžná s podélnou osou tyče (5), načež se provede ustřižení polotovaru na požadovanou délku.

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil

Značky: zapojenie, rozptylového, tranformátora, najmä, oblúkové, vinutia, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 221574

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ošťádal Jaromír, Pojíšek Augustin, Vítek Jiří, Hanák Stanislav

Značky: zejména, výlisků, lisovnici, příčné, zařízení, dělené, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici, obsahující úložný díl pro polotovar výlisku a přísuvný díl s tvarovou dutinou pro tvarování konce polotovaru. Podstatou vynálezu je zařízení, umožňující uvolnění tvarovaného konce výlisku z tvarové dutiny konvexního nebo konkávního tvaru v průběhu jedné pracovní operace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v přísuvném dílu je posuvně uspořádán alespoň...

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš, Soukaný Jozef

Značky: zapojenie, transformátora, rozptylového, vinutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Rozptylový zvárací transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216888

Dátum: 31.10.1984

Autori: Pykal Miloš, Soukaný Jozef, Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav

Značky: zváranie, transformátor, rozptylový, oblúkové, zvárací, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia zváracieho transformátora pre oblúkové zváranie s plynulou reguláciou zváracieho prúdu. Transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, vinutí vyššieho a nižšieho napätia a regulačného vinutia. Regulačné vinutie pozostáva z dvoch cievok, ktoré sú jednotlivo umiestnené na spojkách magnetického obvodu mimo okna magnetického obvodu a zachytávajú rozptylový...

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224072

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hanák Stanislav

Značky: otvorem, válcových, nástroj, průchozím, výrobu, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem zpětným protlačováním a děrováním ústřižku, tvořený lisovníkem a lisovnicí, vyznačující se tím, že lisovník je vytvořen, jako průtlačník (1) a dno nepohyblivé lisovnice (2) je tvořeno horními čely (6) vzájemně posuvně uspořádaného střižného pouzdra (4) a opěrného trnu (5), přičemž střižné pouzdro (4) je relativně posuvně uspořádáno vzhledem k čelu průtlačníku (1).