Hanák Miroslav

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Hanák Miroslav, Holčík Ján, Jaroš Alois, Leška Štefan, Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Krajíček Štefan, Kleinová Zuzana

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: spôsob, materiálov, cestných, přísady, ekologicky, výroby, nezávadnej, bitúmenových, stavebno-izolačných

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krška Štefan, Hanuš Milan, Kačáni Stanislav, Pridala Lubomír, Leška Štefan, Poór Robert, Holčík Ján, Važan Peter, Kerata Ján, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Kvasnička Jozef, Riška Miloslav, Krištofčák Jozef, Zelený Otto

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob, přípravy

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vybora Jaroslav, Pridala Lubomír, Krištofčák Jozef, Hanák Miroslav, Holčík Ján, Kačáni Stanislav, Kvasnička Jozef, Jaroš Alois, Poór Alexander, Zelený Otto, Fučík Vendelín

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-merkaptobenzotiazolu, kontinuálnu, solí, zariadenie, amínových, oxidáciu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krška Štefan, Hanák Miroslav, Leška Štefan, Važan Peter, Poór Robert, Kačáni Stanislav, Holčík Ján, Krištofčák Jozef, Mašek Ján, Kvasnička Jozef, Riška Miloslav, Podmanický Stanislav, Hanuš Milan, Jaroš Alois, Pridala Lubomír

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, syntéze, zariadenie, dvojstupňovej

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pašek Jozef, Mašek Ján, Hanák Miroslav

MPK: E21F 17/16

Značky: prostorách, uzavírání, způsob, zásobníku, plynů, podzemních, kavernových, skladovaného, důlních, vstupu

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Chovan Slavomír, Doležel Pavel, Řežábek Antonín, Hanák Miroslav, Ternény Eduard

Značky: materiálov, kontinuálně, odpadových, spaľovacia, spaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...