Hanák Miroslav

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Holčík Ján, Leška Štefan, Kleinová Zuzana, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Krajíček Štefan

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: materiálov, cestných, spôsob, přísady, bitúmenových, nezávadnej, ekologicky, výroby, stavebno-izolačných

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jaroš Alois, Krištofčák Jozef, Poór Robert, Riška Miloslav, Zelený Otto, Hanuš Milan, Krška Štefan, Leška Štefan, Kerata Ján, Važan Peter, Kvasnička Jozef, Holčík Ján, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Pridala Lubomír, Hanák Miroslav

MPK: C07D 277/80

Značky: přípravy, kontinuálnej, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Miroslav, Zelený Otto, Fučík Vendelín, Kvasnička Jozef, Pridala Lubomír, Holčík Ján, Jaroš Alois, Vybora Jaroslav, Kačáni Stanislav, Poór Alexander, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnu, amínových, solí, 2-merkaptobenzotiazolu, oxidáciu, zariadenie

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanuš Milan, Važan Peter, Krištofčák Jozef, Holčík Ján, Kvasnička Jozef, Leška Štefan, Riška Miloslav, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Pridala Lubomír, Krška Štefan, Mašek Ján, Kačáni Stanislav, Poór Robert

MPK: C07D 277/80

Značky: zariadenie, syntéze, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, dvojstupňovej

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanák Miroslav, Mašek Ján, Pašek Jozef

MPK: E21F 17/16

Značky: podzemních, uzavírání, důlních, způsob, skladovaného, vstupu, zásobníku, kavernových, plynů, prostorách

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Ternény Eduard, Řežábek Antonín, Hanák Miroslav, Chovan Slavomír, Doležel Pavel

Značky: spaľovacia, kontinuálně, spaľovanie, materiálov, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...