Hanák Bohuslav

Automatické testovacie pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264175

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hanák Bohuslav, Zavarský Miloslav

MPK: B65G 47/00

Značky: pracovisko, automatické, testovacie

Text:

...a dopravniky sú spojené s mikropočitačom.Výhodou automatického testovacieho pracoviska podla vynálezu je, že umožňuje plnú automatizáciu operácie včítane prísunu výrobkov. Pracovisko umožňuje vysokú adaptibilitu pri zmene výrobku, prípadne i postupu testovania. Riadiaci počítač zabezpečuje značný rozsah požadovaných funkcii jednak pri samotnom testovaní ale i pri zabezpečovaných Inanipulačných činnosti a náväzností na predchádzajúce a...

Zariadenie na orientáciu a prísun súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258660

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: orientáciu, přísun, zariadenie, súčiastok

Text:

...sú opatrene snímaačmi naplnenie a vyústujú do komôr, do ktorých zasahujú oddeľ-ovače súčiastok. Na komory sú vymeniteľné pripojené vzdu-chové dopravné kanály spájajúce komory s hlavicou technologickej jednotky.Výhodou zariadenia na orientáciu na prísun súčiastok podľa vynálezu je, že zariadením sa docieli privádzanie súčiastok v poradí podľa lubo-voľnej požiadavky. Ďalšou výhodou je tiež zvýšenie produktivity práce a zníženie...

Prípravok pre ručné odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257482

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/02, B07C 7/04

Značky: odoberanie, prípravok, súčiastok, ručné

Text:

...výstelkou prvej orientačnej podložky a druhej orientačnej podložky je vytvorená medzera pre orientované súčiastky.Výhodou prípravku pre ručné odoberanie súčiastok je to, že umožňuje jednoduchým potrasením v orientačnej podložke pripadne preklopenim orientačných podložiek,o 1800 vzájomné oddelenie súčiastok od seba a ich orientáciu. Ručným pootáčanim točne dosiahne operátor najvhodnejšiu polohu pre odoberanie súčiastok ručne pinzetou,...

Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedla seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 256192

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanák Bohuslav, Sudora Rudolf

MPK: B23Q 7/04

Značky: najmä, zakladanie, vedľa, súčiastok, těsné, jednotka, zakladacia

Text:

...hlavica v reze v boko 4ryse, na obr. 4 je nakreslená zakladacia hlavica v náryse v reze, na obr. 5 je nakreslená zakladacia hlavica pri nasúvaní na zakladanú súčiastku, na obr. 6 je nakreslená zakladacia hlavica pri zakladaní súčiastky do určeného miesta, na obr. 7 je nárys klieštinového nástroja a na obr. 8 je nakreslený pôdorys klieštinového nástroja.Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedľa seba pozostáva z...

Liaci prášok do kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239571

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sudora Rudolf, Kresánek Ján, Chmelár Pavol, Hanák Bohuslav

MPK: B22D 11/10, B22D 27/20

Značky: liaci, prášok, ocele, kryštalizátorov, odlievania, plynulého

Text:

...oxidu»manganatého a ako ďalšie zložky oxid tita ničitý, oxid vápenatý, oxid hlinitý a fluorid vápenatý. Podstata vynálezu spočíva v tom,že obsahuje 4 až 20 kazivca, fluoridu sodného a kryolitu jednotlivo alebo v ich vzájomnej kombinácii, pričom troskotvorná zmes obsahuje základné troskotvorne oxidy, a to oxid vápenatý, kremičitý a hlinitý v molárnom pomere 1 0,8 až 2,20,01 až 0,5 dielov. Výsledná zmes pripraveného liaceho prášku musí...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hanák Bohuslav, Klučka Michal

MPK: B25H 3/00

Značky: montážne, mechanizované, pracovisko

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Depaletizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228755

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hanák Bohuslav, Sudora Rudolf

MPK: B65D 19/38

Značky: depaletizačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na depaletizáciu súčiastok umožňuje automatizáciu výrobného procesu a je adaptabilné pre rôzne druhy a rozmery súčiastok. Zariadenie na depaletizáciu súčiastok pozostáva z frémy opatrenej nástavcami a manipulačným zariadením s uchopovačom, ktorého podstatou je, že nadstavce sú v hornej časti opatrené kladkami, na ktorých sú uložené vodiace lišty paliet. Na vodiacich lištách je upevnený rám a vedenia súčiastok, opatrené na spodnom...