Han Yongxin

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Tao, Yu Dingwei, Wang Bin, Mohr Peter, Lamb Michelle, Han Yongxin

MPK: C07D 401/00, A61P 35/00, A61K 31/00...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Lee John W, Han Yongxin, Scott David, Yu Dingwei, Wang Bin, Wang Haixia, Block Michael Howard, Josey John Anthony, Wang Tao

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: receptorov, inhibitory, pyrazolové, deriváty, tyrozínkináz

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...