Hán Pavel

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269612

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/36

Značky: pohonů, stroje, zapojení, textilního, ochranu

Text:

...obr. 7 časový průbeh impulsů snímače otáček při přetížení krouticím momentem, obr. 8 časový průběh vstupního napětí komparátoru logických úrovní při přetížení krouticím momentom a obr. 9 časový průběh výstupního signálu komparátoru logických úrovní s vyznačeným vypnutím vypínače pohonu při prekročení maxímálního kroutícího momentu v čase tl.Pohon l textilního stroje Z, např. šicího stroje, obsahuje elektronickou řídící část ll spojenou...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel, Buček Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: zejména, šicího, zařízení, stroje, poloze, zvolené, textilního, zastavování

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262036

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buček Pavel, Hán Pavel, Štěpánek Miloš, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, pohonů, zapojení, textilního, ochranu

Text:

...2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038...

Proudová ochrana pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261990

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Hán Pavel, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/12

Značky: ochrana, stroje, textilního, pohonů, proudová

Text:

...proudové ochrany pohonu textilního stroje, obr. 2.průběh snímané velikosti elektrického prou-du snímačem proudu, vnaipř. při impulsním provozu, obr. 3 prüběh elektrického napětí vyhodnoceného integrátoerem, obr. 4 průběh elektrického napětí vyhodnoceného komparátorem, obr. 5 průběh e-lektríckého proudu rjíštěného obvodu.Pohon textilního stroje B, zejména šícíhcstroje, je tvořeíí hnjacímteiektromotorem 7,v dąnem případě svýhocl»ou tříçťázovým...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Pavel, Hán Pavel, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/10

Značky: spínací, pohonů, stroje, elektronický, komutátor, textilního

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Pohon textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257623

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hán Pavel, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 69/22

Značky: pohon, textilního, stroje

Text:

...svorkám Ě,§, je připojen filtrační kondenzátor 101.Výstupní svorka g tvoří spoločný pól usměrñovače lg a dalších jednotlivých dílü zdroje ł napětí.Na výstupní svorku g tvořící kladný pól usměrňovače lg je napojen kolektor spínacího tranzistoru 110, který je součástí tranzistorového spínacího regulátoru ll napětí. Báze spínacího tranzistoru 110 je spojene 5 výstupem budícího stupně 33 řídící jednotky 5.Dále je emitor spínacího tranzistoru...

Zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236570

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bukolský Aleš, Hán Pavel

MPK: H02M 3/315

Značky: zapojení, spínacího, napětí, zdroje, stabilizaci, výstupního, impulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí. Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupy řídicího generátoru jsou připojeny vstupy slučovače a tvarovače, který má výstup připojen na vstup budiče, jenž je spojen s prvním vstupem klopného obvodu, jehož jeden výstup je spojen se vstupem generátoru pilového napětí, který má výstup připojen k prvnímu vstupu napěťového komparátoru, jehož druhý vstup je připojen...

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ambrož Ludvík, Hán Pavel, Štol Miroslav

MPK: C08L 33/00, B01D 13/00, A61M 1/03...

Značky: díly, membrán, konstrukčními, hemofiltrů, lepením, způsob, spojování, hemodialyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů, lepením jehož podstata spočívá v tom, že se jako adhezíva použije lepicího systému sestávajícího z alespoň jedné polymerovatelné kapalné etylénicky nenasycené sloučeniny obecného vzorce I, kde symbol R1 je vodík, alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku nebo CN-skupina a symbol R2 je skupina -CO-O-R1, -CO-O-CH2-CH2-OH-CO-NH-CH2-CH2-OH, nebo -O-CO-R1 kde R má shora uvedený význam,...

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219224

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hán Pavel, Bukolský Aleš

Značky: akumulátorů, nadměrným, zničením, před, proudem, ochranu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem je tvořené jištěným zdrojem napětí spojeným s nabíječem akumulátoru připojeným ke snímači poruchy v sérii oddělovacím obvodem, přičemž ke snímači poruchy je připojen chybový zesilovač s výkonovým členem připojeným k jištěnému zdroji napětí.