Han Haiyong

Inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6545

Dátum: 14.10.2004

Autori: Mahadevan Daruka, Han Haiyong, Von Hoff Daniel, Vankayalapati Hariprasad, Hurley Laurence, Bearss David, Della Croce Kimiko, Warner Steven, Munoz Ruben, Bashyam Sridevi, Grand Cory

MPK: C07D 239/00, C07D 487/00, C07D 405/00...

Značky: proteínkinázy, inhibitory

Text:

...smalou molekulou na liečbu rakoviny a ďalších stavov.0005 C-kit je transmembránový receptor patriaci ktypu 3 podskupiny receptorových tyrozinkináz, ktorý rovnako zahrňuje receptor rastového faktora odvodeného zkrvných doštičiek (PDGFR), receptor kolónu stimulujúceho faktora 1 (CSF-1) a tyrozinkinázu pripomínajúci FMS (Flt-3). Bolo preukázané,že gastrointestinálne stromálne nádory (GIST), ktoré sú najbežnejšlmi mezenchymálnymi nádormi...