Hamrla Jiří

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Jan, Londin Josef, Gahura Ján, Macek Milan, Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav, Charvát Jaroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, žebrovaná, plechová

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...

Spôsob výroby rebrovaného plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253413

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hamrla Jiří, Jakeš Jiří, Rudenko Ivan, Linhardt Peter, Reiter Juraj

MPK: B21D 11/20

Značky: plášťa, rebrovaného, spôsob, výroby, plechového

Text:

...zväzku do plášťa a tým aj chladenie elektrického stroja točivého. vUvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby podľa vynálezu, ktorého podst-ata spočíva v tom, že časť rebrovaného plechovéłro plášťa medzi susednými rebramisa pretvární do oblého ohybu, a potom sa zakružuje alebo nabaluje na tŕň s polomerom väčším ako je jedna štvrtina priemeru statoro-vého zväzku a menším ako 0,499 .násobok priemeru statoronvého zväzku, pričom kolmá...

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235473

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šimek Josef, Hamrla Jiří, Mikulášek Alois

MPK: H02K 5/18, H02K 5/04

Značky: plášť, elektrického, točivého, skružený, plechový, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého má své konce spojené přepláťováním, které tvoří podélný výstupek upravený na vnitřním povrchu pláště, zasahující do podélné drážky, vytvořené na vnějším povrchu statorového svazku. Tím se ušetří technologická operace, vrtání otvoru a kolík, případně vytvoření otvoru děrového svaru a elektrické energie pro svařování.

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Charvát Jaroslav, Macek Milan, Hamrla Jiří

MPK: H02K 9/02, H02K 5/04

Značky: kostra, elektrického, točivého, plechová, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231611

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čáslava František, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, plechový, žebrovaný, plášť, kostra, stroje, točivého, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry elektrického stroje točivého, jejíž přilehlé stěny žeber jsou spojeny bodovými sváry. Účelem vynálezu je snížení energetické náročnosti a pracnosti, zvýšení mechanické tuhosti kostry, prodloužení životností elektrod a zrychlení výroby kostry. Uvedeného účelu se dosáhne tím, ze bodové sváry jsou vytvořeny u paty žeber na vnitřním povrchu pláště.

Plechová kostra pro chlazení elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221589

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šimek Josef, Linhardt Peter, Hamrla Jiří

Značky: kostra, elektrického, stroje, chlazení, plechová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plechové kostry pro chlazení elektrického stroje točivého se žebry vytvořenými ohybem a slisováním protilehlých stěn plechu, tvořícího plášť kostry, přičemž stěny jednotlivých žeber jsou mechanicky spojeny. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení mechanické pevnosti kostry a zaručit tím i dobrý tepelně vodivý styk pláště kostry s povrchem statorového svazku a snížit technologickou a energetickou náročnost při výrobě plechové...

Svorková doska svorkovnice elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218731

Dátum: 01.06.1985

Autori: Rýznar Ladislav, Macek Milan, Hamrla Jiří, Linhardt Peter, Reiter Juraj, Lachváč Jozef, Mikulášek Alois

Značky: svorkovnice, stroja, elektrického, svorková, točivého, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie montáže a, demontáže svorkovnicovej dosky v skrini svorkovnice a zníženie potrebných spojovacích elementov k upevneniu svorkovej dosky. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že svorková doska je opatrená tvarovými osadeniami, do ktorých sú vsadené tvarované konce pružného oceľového pásika pripevneného k tvarovanému prelisu svorkovnicového dna.

Žebrovaná kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215949

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hamrla Jiří

Značky: stroje, elektrického, kostra, žebrovaná, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované kostry elektrického stroje točivého tvořené pláštěm z ocelového plechu, na němž jsou chladicí žebra vytvarovaná slisovanými průhyby plechu. Účelem vynálezu vytvořit kostru tak, aby počet jednotlivých pracovních operací byl minimální a tvar chladicích žeber i jejich provedení výhodné jak z hlediska bezpečnosti při manipulaci s kostrou, tak i vhodnosti pro nanášení povrchové ochrany. Uvedeného účelu se dosáhne tvarem...

Plechová žebrovaná kostra elektrického stroje točivého v patkovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214956

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav

Značky: kostra, elektrického, patkovém, provedení, stroje, plechová, žebrovaná, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout provedení a upevnění patek na žebrovanou plechovou kostru, tak aby řešení bylo co nejjednodušší, vyžadovalo co nejméně pracovních operací a kostra v patkovém provedení se příliš nelišila od koster jiného provedení. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že patky jsou tvořeny jediným výliskem zaručujícím dostatečnou tuhost upevnění stroje a jsou uchyceny na alespoň jednu základnu upevněnou ke dvěma sousedním chladicím...

Svorkovnicová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 213811

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rýznar Ladislav, Macek Milan, Charvát Jaroslav, Kolář Jan, Londin Josef, Hamrla Jiří

Značky: skříň, svorkovnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicová skříň pro plechové kostry elektrických strojů točivých, vyznačující se tím,že její boční stěny (10) včetně základny (11) jsou tvořeny plechovým výliskem, přičemž v základně (11 je vytvořen průlis (12) jehož hloubka je rovna výšce chladicích žeber (2) kostry a šířky odpovídá mezeře mezi dvěma sousedními žebry (2) a ve spodní dosedací ploše průlisu (12) je otvor (13) pro vtažení konců vinutí (14) statoru.

Plechová žebrovaná kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 213810

Dátum: 01.05.1984

Autori: Charvát Jaroslav, Rýznar Ladislav, Kolář Jan, Macek Milan, Hamrla Jiří, Londin Josef

Značky: žebrovaná, plechová, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová žebrovaná kostra pro elektrické stroje točivé, vyznačující se tím, že je na obou čelech opatřena alespoň třemi tvarovanými plechovými výlisky (22) s otvory pro upevňovací šrouby ložiskových štítů dosedajících na osazení (9) v čelech kostry, přičemž plechové výlisky (22) jsou po obvodě čela kostry rozmístěny pravidelně a jsou přivařeny mezi chladicí žebra (2).

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213809

Dátum: 01.05.1984

Autori: Londin Josef, Macek Milan, Kolář Jan, Charvát Jaroslav, Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav

Značky: štítek, elektrického, základna, stroje, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje točivého ze žebrovanou kostrou z ocelového plechu, vyznačující se tím, že je tvořena výliskem (30) plechu přivařeným, bodovými svary, alespoň ke dvěma chladicím žebrů (2) kostry, přičemž podélné okraje výlisku (30) jsou ohnuty směrem k patě chladicích žeber (2).