Hampl František

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hájek Jiří, Kubáň Josef, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František

MPK: C07C 53/134

Značky: způsob, výroby, kyseliny, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové, racemické

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Jiří, Votava Vladimír, Hampl František, Veselý Ivan, Žák Bohumil, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav

MPK: C07D 333/22

Značky: suprofenu, způsob, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Votava Vladimír, Hampl František, Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Svoboda Jiří, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Hájek Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 333/22, C07D 333/16

Značky: kyseliny, výroby, způsob

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Jiří, Svoboda Jiří, Kubeš Miroslav, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Hampl František, Dlouhý Ivo

MPK: C07D 275/04, C07D 275/06

Značky: přípravy, sacharinu, způsob, solí, tuhých

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hampl František, Svoboda Jiří, Šmíd Ivan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Hájek Jiří

MPK: C07D 291/08

Značky: výroby, 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, způsob, esterů

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hampl František, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Šmíd Ivan, Svoboda Jiří

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, výroby, racemického, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...

Způsob čištění 3(2H)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263624

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slabý Petr, Cejnar Milan, Hampl František, Hájek Jiří, Šmíd Ivan

MPK: C07D 275/06

Značky: způsob, čištění, 3(2h)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Text:

...dokonalého míchání postupným přidáváním silné minerální kyseliny,jako je kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová, při teplotách 50 až B 0 OC, úpravou pH směsi na hodnotu 1 a nižší. Vyloučený přečištěný sacharin vzorce I se od matečných louhů separuje obvyklými postupy, jako je Eiltrace, odstředování apod. Popsaným způsobem získaný sacharin vzorce I s obsahom toluensulfonamidů V rozmezí 30 až 200 ppm lze podle potřeby snadno převést opět...

Způsob čištění sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261627

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hampl František, Dlouhý Ivo, Drahoňovský Jan, Kubeš Miroslav, Hájek Jiří, Slabý Petr

MPK: C07D 275/06

Značky: způsob, čištění, sacharinu

Text:

...podle vynálezu .nepřevyšuje 30 ppm, obsah látky vzorce II v sacharinu izolovaném z reakčních směsi po oxidacích p-rováděných dosavadnim způsobem bývá řádu 102 až 105 pjpm.5 Způsob čištění sacharinu podle vynálezumá řadu výhod. Především se jim dosahujevysoké kvality sacharinu, nebot obsah nečistoty vzorce II) se sníži ze stovek až tisiců ppm na hodnoty ,pod 30 ppm. Obsah ZÄ-toluensulionamidu což je sledované .nečistota v sacharinu...

Válcovací armatura, zejména pro univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244099

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hampl František

MPK: B21B 31/08

Značky: zejména, válcovací, univerzální, armatura, stolice

Text:

...se podstatně zefektivní provoz celé válcovací tratě.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení válcovací srmatury podle vynálezu, kde obr. 1 je její boční pohled s naznečenou polohou čárkovenými čárami po jejím posunutí e vyklopení a obr. 2 je čelní pohled na upevnění této armatury ke stojanům válcovací stolice a dále na uložení jejího rámu a napojení na posouvecí a vyklápěcí ÚS troj ÍoVálcovecí ermatura, zejména pro...

Těsnící lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244090

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hampl František, Votava Vladimír

MPK: C10B 25/16

Značky: komory, pecních, koksovací, těsnicí, lišta, dveří

Text:

...dveří břit zařízne. I toto sekundární těsnění má však omezenou životnost a trpí hlavně zanášením koksárenskými zplodinami a je nutno je periodicky opravovat a vyměňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje těsnící lište pecních dveří koksovací komory opatřená na svém hřbetu břitem, s otvory nebo výřezy pro šrouby připevnující lištu k rámu pecníoh dveří, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že těsníoí lišta sestává z ocelových pásů...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hampl František, Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladimír, Votava Vladimír

MPK: G01R 27/02, A01K 21/00

Značky: říje, zvířat, hospodářských, detekci, zařízení

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Způsob izolace směsi 2- a 4-toliensulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255641

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubeš Miroslav, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Dlouhý Ivo, Hampl František, Busková Jiřina, Votava Vladimír

MPK: C07C 143/78

Značky: 4-toliensulfonamidů, způsob, směsi, izolace

Text:

...v tom, že se toluensulfonamidy převedou působením sodného, draselného nebo vápenatého hydroxidu ve vodě na příslušné soli rozpustné ve vodě, ditolylsulfony a pryskyřice ve vodě nerozpustné se separují filtrací, případně usazením, zabarvující příměsi se odstraní fysikální či iontovou sorpcí (například na aktivním uhlí, Ca(0 H)2, Fe(0 H)3, Mgcoa, Mg(0 H)2, Mn 02, křemelině, silikagelu, anexu), načež se toluensulfonamidy z vodných roztoku...

Automaticky ovládána hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242390

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hampl František, Stanik Jan

MPK: B23Q 1/28

Značky: bezpečnostní, hydraulicko-mechanická, ovládaná, západka, automatický

Text:

...že v tělese, které je uloženo v loži posuvové jednotky je vytvořen hydraulický válec s pístem, jehož pístnice je ve styku s jedním ramenem dvojzvratnépáky a druhé rameno, které je vs styku s čepem pouzdra ulože ného na tlačné pružině v tělese, je opatřeno ozubem, který veFunkční poloze zapadá do odpovídajícího ozubení stolu posuvové jednotky.Automaticky ovládané hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka prevedená podle vynálezu se uvádí v...

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hampl František, Kubelka Vladislav, Votava Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Dědek Václav

MPK: C07D 279/02

Značky: způsob, derivátů, výroby, benzothiazin-1,1dioxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Způsob výroby 1-aryl-1-chlorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Kubáň Josef, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Veselý Ivan, Staněk Jan, Urie Milan, Paleček Jaroslav, Hampl František

MPK: C07C 21/24

Značky: 1-aryl-1-chlorethanů, výroby, způsob

Text:

...uhlí. Po odpaření rozpouštědel se získá ve velmi dobrém výtěžku a čistotě produkt obecného vzorce I, který se používá bez dalšího čištění v následujících reakčních stupních /AO 219 752/.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakcí, nevyžadující drahých a z bezpečnostního hlediska nebezpečných činidel. Reakce se nechá provádět na standarních technologických zeřízeních a odpadní produkty se nechají jednoduchým způsobem...

Zapojenie regulátora riadiaceho spoluprácu regulačného čerpadla a neregulačných čerpadiel, ovládaných tlakovou automatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239555

Dátum: 15.06.1987

Autori: Votava Vladimír, Hampl František

MPK: G05D 16/00

Značky: automatikou, čerpadiel, čerpadla, spoluprácu, riadiaceho, regulačného, tlakovou, zapojenie, ovládaných, regulátora, neregulačných

Text:

...čerpadla 6, druhý a tretí výstup ragulátora 2 tlaku je prepojený s prvým a druhým vstupom jednotky 7 riadiacej logiky, pričom s tretím vstupom jednotky 7 riadiacej logiky je spojený výstup prietokomera 8 vzdušnika čerpacej stanice a so štvrtým vstupom je prepojený výstup tla kovej automatiky 9. jednotka 7 riadiacej logiky je svojím prvým výstupom spojená sovládacím vstupom regulačného čerpadla 6a druhým výstupom je spojená s...

Způsob výroby substituovaných benzothiazin-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250552

Dátum: 15.04.1987

Autori: Votava Vladislav, Hampl František, Staněk Jan, Černý Miroslav, Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Svoboda Jiří

MPK: C07D 279/02

Značky: substituovaných, benzothiazin-1,1-dioxidů, způsob, výroby

Text:

...význam.Přesmyk se provádí v 1- až 4 molárním roztoku alkoholátu ROCH 2 CH 20 Me, připraveném in situ působením alkalického kovu nebo jehohydridu na odpovídající alkohol,kde Me značí alkalický kov a R má sh-ora uvedený význam v atmosfére dusíku. K roztoku alkoholátu se přidá při teplotě 20 až 160 °C, s výhodou při teplotě 6 D až 120 °C najednou za intenzívního míchání ester obecného vzorce II, přičemž reakční doba je 10 »až 120 minut, s...

Způsob přípravy isometrických krystalů enolformy piroxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Staněk Jan, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 417/12

Značky: přípravy, enolformy, isometrických, krystalů, piroxikamu, způsob

Text:

...krystalů enolformy sloučeniny vzorce I podle vynálezu je založen na všeobecně známém faktu-/Víz Preparativní reakce V organické chemíi, díl V, str. 647,Nakladatelství ČSAV, Praha 1960/, že u sloučenin, u kterých je možná oxo-enolové tautomerie-ñ-GH- (jž -ŠdřO H dochází v nepolárníoh aprotických rozpouštědlech k posunutí rovnováhy směrem doprava.Výhodamí způsobu přípravy ísometrických krystalů podle vynálezu jsou levné a snadno dostupná...

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238923

Dátum: 16.03.1987

Autori: Veselý Karel, Paleček Jaroslav, Hampl František, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/12

Značky: lesklých, prísada, niklovacích, niklových, organická, vylučování, povlaků, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků, která zlepšuje hloubkovou účinnost a vyrovnávací schopnost elektrolytu a dává možnost řízení fyzikálních vlastností vyloučených niklových povlaků v oblasti vnitřního pnutí, tažnosti a lesku. Předmětem řešení je použití polyethylenglykolu jako nositele lesku s výhodou s kombinací se sodnou solí 2-alkensulfonových kyselin a v kombinaci s alkylpyridinium halogenidem.

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238906

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hampl František, Dědek Václav, Horová Marči, Liška František

MPK: C07C 87/22

Značky: fluorovaných, diazaalkanů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů obecného vzorce I a/nebo obecného vzorce II a/nebo obecného vzorce III, kde RF je fluoralkylová nebo chlorfluoralkylová skupina o počtu uhlíků 2 až 4, n = 2 až 10. Jeho podstata spočívá v tom, že se N, N, N´, N´-tetramethyl-1,omega-alkandiany obecného vzorce IV, kde n = 2 až 10, adují za iniciace ultrafialovým nebo gama - 60 zářením nebo organickými iniciátory na fluorované nebo chlorfluorované alkeny o...

Způsob výroby esterů N-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248909

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Hampl František, Dědek Václav, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 275/06

Značky: esterů, výroby, n-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů, způsob

Text:

...způsobem reakčnĺ rychlost a zkracuje tudíž podstatné reakční dobu. Jako kvarterních soli se s výhodou používá hexadecyltrimetylamoniumbromid, hexadecyltributylfosfoniumbromid, trioktylmetylamoniumchlorid, henzyldodecyidimetylamoniumbromid, jako polyétery s výhodou 18-crown-6, dibenze-18-crown-6, polyetylenglykol-350 monometyléter, polyetylenglykol-600 dimetyléter /viz např. E. V. Dehmlow a spol. v knize Phase Transfer Catalysis,Verlag...

Způsob výroby a izolace alkensulfonátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 235425

Dátum: 15.11.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Olyšar Karel, Svoboda Jiří, Veselý Karel, Dlask Jan, Busková Jiřina, Lutišanová Marta

MPK: C07C 143/16, C11D 1/12

Značky: sodných, alkensulfonátů, způsob, výroby, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby a izolace alkensulfonátů sodných obecného vzorce I působením vodného roztoku siřičitanu sodného na 2-alken-1-ylchlorid, jehož podstata spočívá v tom, že reakce probíhá při poměru reakčních složek 1,0 až 1,2:1,0 v přítomnosti katalytického množství 0,1 až 1,0 % mol. jodidu sodného a 0,05 až 10 % mol. kvartérní fosfoniové soli při teplotě 25 až 70 °C, načež se po ukončené reakci převážná část objemu vody oddestiluje...

Zařízení pro uchycení nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239291

Dátum: 15.05.1985

Autori: Spišák Michal, Dubaj Marián, Hampl František

MPK: A01B 59/04

Značky: zařízení, uchycení, nářadí, půdy, zpracování

Text:

...dokonalý přehled obsluhy o obou okrajových liniích zpracovávaného pruhu půdy, jednak přináší možnost naprosto rovnoměrného a symetrického zatížení traktoru a jeho úchytných orgánů s odstraněním všech zmíněných nevýhod, plynoucích z nerovnoměrného a nesymetrického uložení nářadí.V maximální možné míře je velkým pracovním záběrem využito výkonu energetického prostředku, přičemž pruh půdy přímo před a za traktorem se zpracovává pouze jednou, čímž...