Hamer Vladimír

Formovací podložka na výrobu plošných stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265919

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hamer Vladimír, Mertl Zdeněk

MPK: B28B 7/00

Značky: formovací, dílů, výrobu, plošných, podložka, stavebních

Text:

...rozdíl delšího a kratšího ramene žlabu je roven součtu Rozpěrné prvky jsou umístěny nad příčníky nebosíly spodní desky a výšky rozpěrného prvku. ší nebo rovná vzdálenosti vnitřních plochnad a mezi příčníky. Délka rozpěrných prvků je menVýhodou provedení dle vynálezu je, že tuhost v podělném směru je omezena pouze na tuhost spodní víbrací a tuhcst funkční. Tuhost funkční znamená, potřebnou pro zhutňování např. s použití poměrně tenkých...

Reaktor k provádění pyrolýzy uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Otakar, Hamer Vladimír

MPK: C10G 9/20

Značky: reaktor, pyrolýzy, uhlovodíku, provádění

Text:

...vertikálně obracečem 3 a zakončenáho na svém spodním konci sedlem B pro patku 11.Ve smontovaném stavu reaktoru je obraceč 3 spolu s pomocnou trubkou B zavěšen na vnitřní trubce 2 prostřednictvím přepážek 12 a trnu 10, přičemž zaujíma funkční polohu, znázorněnou na obr. 1, 2, 3 a 5. Během .provozu obraceč 3 sleduje změny polohy spodního konce vnitřní trubky 2, způsobené tepelnou dilatací, takže proudění pyrolýzních plynů mezi üstím vnitřní...

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů umístěných nad sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hamer Vladimír, Šulc Bohumír

MPK: B28B 21/78

Značky: vráta, sebou, komor, uzavírací, umístěných, proteplovacích, tunelů

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů jsou umístěna šikmo nad sebou a opatřena v horní části těsnicím ozubem, který dosedá na opěrnou plochu pevné izolační desky etáže vyšší. Řešení lze využít ve stavebnictví při průmyslové výrobě stavebních dílců v procesu urychleného tvrdnutí betonu.

Universální rozprostírač betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233941

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šimůnek Miroslav, Hamer Vladimír

MPK: B28B 1/14

Značky: betonové, směsi, universální, rozprostírač

Zhrnutie / Anotácia:

Universální rozprostírač betonové směsi s plynulou regulací např. směrováním šíře toku mimo osu násypky, obsahující portálový rám, vozík s násypkou a podvozky s pohonem, má na podvozcích (1) tvořených skříňovým nosníkem a opatřených elektrickým pohonem uspořádaný portálový rám (2) s kolejištěm, na kterém je vozík (3) tvořený svařovaným rámem s násypkou (4), např. svařovanou ocelovou nádobou pevně, případně otočně usazenou na vozíku (3), jejíž...

Zařízení pro spojení formovací podložky s vibračním prahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237549

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mertl Zdeněk, Kostka Pavel, Hamer Vladimír

MPK: B28B 7/26

Značky: prahem, spojení, vibračním, formovací, zařízení, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příslušenství forem pro formování keramických materiálů. Zařízení sestává z kotvy pevně spojené s formovací podložkou a otočné objímky spojené prostřednictvím čepu s nosnou deskou, umístěnou na vibračním prahu. Kotva obsahuje pravidelně rozmístěné výstupky se šroubovitými plochami a objímka segmenty, umístěné v místech mezi mezerami výstupků a segmenty jsou opatřeny šroubovými plochami. Kotva dosedá na čelo čepu, tvořené kulovou...

Forma pro výrobu prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226998

Dátum: 01.01.1986

Autori: Mertl Zdeněk, Vajtr Miroslav, Hamer Vladimír

Značky: forma, prefabrikátů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu prefabrikátů s podložkou opatřenou příčnými a podélnými nosníky vyznačená tím, že řada příčných nosníků (2) na koncích spojených ztužujícími nosníky (1) je uspořádána mezi horní a dolní krycí deskou (3, 4), přičemž podélné ztužující nosníky (1) jsou b dolní části uzavřeny a vytvářejí rozvodný systém topného média např. páry, přičemž jejich stojiny jsou opatřeny vybráními (5) pro vstup topného média z podélných ztužujících...

Rodenticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240969

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mertl Zdenik, Hamer Vladimír

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: prostředek, způsob, výroby, účinné, látky, rodenticidní

Text:

...značí o nebo l,Y znamená otom fluotu nebo chloru aD znamená atom kyslíku nebo skupinu vzorce -o-cuf, -/cH 2/3-, -cnz-cnz nebo -cH-cnn s podmínkou, že ve vzor-oi a/ když x je otom helogenu a n značí o, n znamení 1 a ve veozci b/ když n je 1, D je otom kyelíku a x je halogen, potom n značí 1 nebo 2 a když n je kupina -cH-cH-, x může být rmmčä nom vodiku. qi Proetredek podle vynálezu účelně jeko účinnou látku obeehuje eloučeninu...

Zařízení pro úpravu povrchu stavebních dílců sypaným kamenivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222796

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hamer Vladimír, Černý Otakar

Značky: úpravu, stavebních, sypaným, zařízení, povrchu, dílců, kamenivem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno souborem na sebe navazujících agregátů:zásobník omítkové směsi s dávkovačem, rozprostírací hradítko, mlžící zařízení, zásobník kameniva s příčně kmitajícím vynášecím dnem a přítlačný válec, které jsou umístěny na pojezdovém podvozku. Zařízení lze využít při hromadné výrobě obvodových stavebních dílců vyráběných v horizontální poloze.