Halász Edit

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Wohl László, Magyari István, Inczédy Péter, Pletyák Mihály, Kovács Tibor, Bihari Ferenc, Tömördi Elemér, Horváth András, Nagy Mihály, Halász Edit, Eifert Gyula, Szalai Sándor, Bohus Péter, Lestyán János

MPK: A01N 33/22, A01N 37/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bohus Péter, Eifert Gyula, Wohl László, Stanek József, Küronya István, Halász Edit

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, zvýšenia, selektivity, meďnatochromitých, katalyzátorov, spôsob, přípravu

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Spôsob prípravy impregnačnej živice pre tvrdený papier strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240490

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bulot Jean-paul, Staněk Josef, Halász Edit

MPK: B32B 11/06

Značky: přípravy, strihateľný, spôsob, studena, tvrdený, impregnačnej, živice, papier

Text:

...do odstránenia.Vhodné alkylfenoly na modlfikáciu fenolickýoh živíc sú n-oktylfenol, lzoolktylfenol,nonylfenol, i-propylľeinol najmä však pterc.buty 1 fenol, pričom na 1 mól fenolu alebo krezolu, resp. xylenolu sa pridá 0,11 až lrmol príslušného alkylfenolu. Živica môže byť modifikovaná aj anilinom, v množstve 2 až 1 l 5 °/o hmotnosti na základnú fenolickú zložku.Ako aldehydy môžu byt použité f-ormaldehyd, paraformaldehyd, acetaldehyd,...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petzoldt Karl, Halász Edit, Moser Hans, Wedemeyer Karlfried, Stanek József, Schmitt Hans-georg

MPK: C07D 491/056

Značky: 1-alkyl-6, kyselin, způsob, výroby, 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Jószef, Eifert Gyula, Kertész Marianna, Halász Edit, Küronya István, Bihari Ferenc

MPK: B60B 35/08

Značky: nosník, nápravy, automobilů, nákladních

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...