Halámek Emil

Biosenzor, spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou, spôsob detekcie a rozlíšenia inhibítorov cholínesteráz biosenzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281395

Dátum: 10.05.1995

Autori: Tušarová Ivana, Halámek Emil

MPK: C12Q 1/46, C12N 11/12

Značky: imobilizovanou, cholínesterázou, přípravy, zóny, detekcie, cholinesteráz, rozlíšenia, spôsob, biosenzorom, biosenzor, inhibítorov

Zhrnutie / Anotácia:

Biosenzor na detekciu a rozlíšenie inhibítorov cholínesteráz vo forme testovacích pásikov zložených zo zóny s imobilizovanou cholínesterázou, farebného etanolu a zóny nosiča s chromogénnym činidlom, v ktorom zónou s imobilizovanou cholínesterázou je bielená celulózová tkanina, výhodne z bavlnených vlákien, na ktoré je imobilizovaná cholínesteráza. Spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou spočíva v tom, že sa na bielenú bavlnenú...

Detekčná rúrka inhibítorov cholínesteráz vo vzduchu a vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281547

Dátum: 12.01.1995

Autori: Tušarová Ivana, Halámek Emil, Orel Josef

MPK: C12N 11/12, C12Q 1/46

Značky: cholinesteráz, detekčná, inhibítorov, vzduchu, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka detekčnej rúrky inhibítorov cholínesteráz vo vzduchu a vo vode, ktorá obsahuje dve ampulky s tlmiacim roztokom pH 6,0 až 9,0, porovnávaciu vrstvu z rozdrveného skla impregnovanou zmesou substrátu a chromogénneho činidla alebo chromogénnym substrátom a indikačnú vrstvu z granulovanej bielenej celulózy s imobilizovanou cholínesterázou. Porovnávacia vrstva z rozdrveného skla obsahuje ako substrát acetyltiocholín alebo...

Způsob extrakčně spektrofotometrického stanovení reaktivních alkylhalogenidů ftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270370

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kobliha Zbyněk, Halámek Emil

MPK: G01N 33/52

Značky: reaktivních, způsob, extrakčné, ftaleiny, alkylhalogenidů, stanovení, spektrofotometrického

Text:

...ethylJodid, bronbanzylkyanidl 2-dibroapropan a dalłí. Tato aatoda při velmi dobra citlivoatí vlak pre kvantitativní atanovení zejnena nízkych konoantraoí není doatatečnü přaená.Uvedená nedostatky nutnoat dlouhé tooperaoe, malá přeanoat etanovoní a zejména nízká ealaktivita detakoe a atanovení alkylhalogenidů typu bie(2-ohlorethyl)oulfidu nebo bio(2-ohlorethy 1)alkylaminu, Jeou odatranłny způsobem analýzy podle vynalezu.Podatetou...

Způsob přípravy celulózových materiálů s imobilizovanou cholinesterasou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269267

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kobliha Zbyněk, Tušarová Ivana, Kučera Jiří, Halámek Emil

MPK: G01N 33/15

Značky: přípravy, způsob, materiálů, imobilizovanou, celulózových, cholinesterasou

Text:

...roztoku na tenkou vrstvu celulosového materiálu.Způsobem přípravy celulosových materiálů s imobilizcvanou cholinesterasou je dosahováno nového účinku tím, že připravené filtrační a sorpční materiály je možné opakované a dlouhodobě používat až do ztráty hydrolytické aktivity bez nutnosti používat reaktivní materiály vyvinuté pro imobílizaci enzymů nebo speciální chromatoqrafické materiály. Vyššího účinku je dosahováno použitím...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapoun Tomáš, Halámek Emil

MPK: G01N 27/30

Značky: stanovení, iontů, elektroda, iontově, organických, selektivní

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265169

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: sulfoftaleiny, analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, způsob

Text:

...405 nm. Minimální stanovi mol.dm 3 kresolsulfoftaleinu a třepáno s 2 omš chloroformu 1 minutu. Pokřivky činila 7 200 l.mol 1. cm 1. Neruší komponentný reálného vzorku.Byl imitován provozní krevní vzorek tak, že k 1,0 cm 3 krevní plasmy bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku l.102 30,4 cm 3 pipetován a přidáváno po 0,1 cms vodného roztoku 5.10 31-(14-fenylcyklohexyl)piperidinu. Odtud byl po 3mcl.dm 3 fenolsulfoftaleinu a doplňováno na...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu azobarvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265168

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: analýzy, azobarvivy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, způsob

Text:

...azobarvivy je nové, protože dostupná literatura neuvádí jeho aplikaci v technické praxi.Využití způsobu analýzy podle vynálezu přináší užitek V možnosti expresniho vyhodnocení vzorků, které obsahují 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin od mezní koncentrace 2.l 06 mo 1.dm 3při přesností metody vyjádřené relativní směrodatnou odchylkou Í 5 . P ř 1 k 1 a d 1Bylo odebráno po 1 cm 3 krevní plasmy a přidáno po 0,1 cm 3 roztoku 1.10-3 vzorku l-(1...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl František, Součková Libuše, Halámek Emil

MPK: G01N 21/79

Značky: způsob, piperidinů, 1-(1-fenylcyklohexyl, nitrofenoly, analýzy

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Způsob analýzy diethylsergamidu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263333

Dátum: 11.04.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: analýzy, způsob, diethylsergamidu, sulfoftaleiny

Text:

...a((28) je počet solvatovaných molekul organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující banzen, chloroform, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlormethan, xylen nebo toluén.J Byl připraven vodný roztok 1.1 O 4 mo 1.dn-3 vzorku diethylly eergamidu. Bylo pipetováno 0,1 ona roztoku vzorku a přidáno1,9 cms tlumivóho citrátového roztoku 3,3,5,5-tetrahromkreso 1 sulfoftaleinu o pH 2 a třepáno s 2,0 cm 3 chloroformu 1 minutu. Po...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu 2,4-dinitro-1-naftoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262167

Dátum: 14.03.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 23/06

Značky: 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, 2,4-dinitro-1-naftoly, analýzy, způsob

Text:

...a ZA-dinitro-l-nattol-ä-sultonové kyseliany o pH 5,0 .na konečný objem 2,0 cm 5. Po extrakci chloroformem byla mětřensa absoribance rozt-oků iontových asociátů jpři VIÍIDVŠ Ldelce 430 nm. Rovnice kalibreční křivky činilakde A 1 a A 2 jsou hodnoty absorhance způ~ sobené 2,4-dinitro-l-naftol-ô-sultonovou kyselínou .a 2,é-ndinitro-lnnavftol-S-sulf-onovou kyselinou. Komcentrace l-ľ-fenylcyklohexyljpiperidinu označená c byla stan-ovitelná až do 80...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Součková Libuše, Přikryl František

MPK: G01N 21/00, G01N 21/75

Značky: nitrofenoly, analýzy, způsob, diethyllysergamidu

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...

Způsob analýzy diethyllysergamidu azobenzennaftalensulfonany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261315

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/00

Značky: analýzy, způsob, azobenzennaftalensulfonany, diethyllysergamidu

Text:

...při pH 1 až 5,5 benzenem, chloroformm, 1,1.2.2-tetrachlorethanem, tetrachlormethanem, xylénem nebo toluénem, načež žlutě až červené zbarvený roztok iontového asociátu diethyllyserqamidu s azobenzennaftalensulfonanem se měří kolorimetricky.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace. stanovení neruší přítomnost kodeinu, fysostigminu, morfínu, yohimbinu,dihydroergotaminu, atropinu, hyoscyaminu,...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halámek Emil, Souček Jan, Kellner Josef, Přikryl František, Kremlička Antonín

MPK: G01N 21/25

Značky: analýzy, indolu, způsob, indolylalkylaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Halámek Emil, Poikryl František

MPK: B22D 41/12

Značky: výztužné, přesun, zařízení, kompletních, konvertoru

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Tesárek Jioí, Kremlieka Antonín, Kellner Josef, Soueek Jan, Halámek Emil, Poikryl František, Kueera Bohumil

MPK: E04B 1/78

Značky: zejména, vrstva, tepelně, pláště, vzduchová, obvodového, izolační

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Zdvojená klapka se společným ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239466

Dátum: 15.04.1987

Autori: Poikryl František, Halámek Emil

MPK: F24F 13/08

Značky: společným, ovládáním, zdvojená, klapka

Text:

...aretace, která svými výřezy vymenuje jednotlivé polohy táto páky.V případě požadavku dálkováho ovládání v celém rozsahu funkce klapek a obou krajních poloh listů se funkce místního ovládání vyřadí přeeunutím páky ručního ovládání do polohy otsvŕeno. V případě potřeby kombinovanáho ovládání as přesunutím páky ručního ovládání z polohy otevřeno nastaví požadované snílení podílu venkovního a oběhového vzduchu, případně přesunutím páky ručního...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellner Josef, Kremlieka Antonín, Kalásková Olga, Halámek Emil, Veverka Václav, Soueek Jan, Tesárek Jioí

MPK: C09C 1/14, C09C 1/02, C09C 1/40...

Značky: bázi, ftalanem, pigment, olovnatým, antikorozní, anorganických, vápenatým, plniv, pigmentů, hlinitým

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Zařízení ke kontinuálnímu tepelnému zpracování dlouhých předmětů, jako drátů, profilů a pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pešek Karel, Halámek Emil

MPK: C21D 9/56, C21D 9/573

Značky: pásu, zařízení, profilů, kontinuálnímu, drátu, zpracování, tepelnému, dlouhých, předmětů

Text:

...se sousední částí. Mezi. přírubsmi i jsou vloženy nevedecí prstence 5,. Jední neváděcím prstence ,Q je do retorty 1, 3 přivedena ochranná atmosféra pomocí trubky 1. Na retortu 1 navasuje dochlssovací tunel 4, který je stejnáho vnitřního průměru jako retorts 1. Kolmo ne csu dochlasovacího tunelu 4, v několika rovináoh, v denám případě ve dvou rovinách, jsou souose plynotěsně přivařaąy horní tubusy u, a dolní tuhusy u. Horní tubusy u, jsou...

Prostředek k medikaci krmiv pro hospodářská zvířata s růstově stimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239619

Dátum: 16.03.1987

Autori: Tesárek Jioí, Halámek Emil, Kellner Josef, Soueek Jan, Poikryl František

MPK: C07D 241/52, A23K 1/16, A61K 31/495...

Značky: krmiv, zvířata, hospodářská, prostředek, účinkem, růstově, stimulačním, medikaci

Text:

...povrchově aktivnich látek, jako jsou neionogenní,kationaktivní anebo anionaktivní tenzidy s dobrými emulgačnĺmi, dispergačními a smáčecimi vlastnostmi, popřipadě jejich směsi. Povrchově aktivní látky mohou také tvořit součást premixů a krmných směsi a mohou být zvoleny z velkého počtu známých sloučenin. Tenzidy se přidávaji v množství 0,5 až 10 kg na tunu krmiva.Aplikační formy synergické směsi podle vynálezu, jako jsou obvyklé veterinárni...

Vibrátor práškového dávkovače, zařízení k detonačnímu rozprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239329

Dátum: 15.11.1986

Autori: Grmelová Vira, Halámek Emil, Soueek Jan, Poikryl František, Kellner Josef

MPK: B05B 7/20

Značky: zařízení, rozprašování, detonačnímu, vibrátor, dávkovače, práškového

Text:

...wat-on.Cymàóćmn usodpereslm noácícsrerca Itepwemom, rne na m. ttoxasana cxeua ycwanonxn, na 41 Jamz - mn A, na qmr.3 - nm B.Ycraaomca compu CTOJI I c sarcpennennum Ha nem nosaropou 2 ttopomtconoro Marepnana, M 5011 3 n uexannau mópann. BHuoJmeHnHü a Bane ycTanonJxeHnoñ 13 nomnmnme 4 c Bosmoxaocrsm nosnpaTno-nocrynaremnoro nepeuemem oraocmemno nponomnoñ ocn ee ram 5, xecnco coemnenaoü 0 mm KOHIINJ co cronom Imsaropa 2, n my nonynąxmnpmecnäwł...

Zařízení k tvarování profilovaných skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239328

Dátum: 15.11.1986

Autori: Halámek Emil, Kellner Josef, Poikryl František, Procházka Miloslav

MPK: C03B 13/14

Značky: sklenených, profilovaných, výrobků, tvarování, zařízení

Text:

...041 6. Jenny noamopuàn 3 -ix 45 yçrą Kanada 31 mm 7 1 sa mm zramópľlłłilł 3 mm 8, mropne cnodonuo .nexar na .name arena 5 n nepamamcs oąoąemenm mn .team crew 5 ymparm 9 u IU. mmm 7 I mmópvnm 8 mamu cum w womnula nmpennen mnou nemepnom npodunaom arenn. a rana na mmepranna z xamdponn em dome.boxe npoxouonm mepes xaamdpymnł mmm 8 cren.m co sme ocraercn mountain n dop-ra nom armanicz or nepuxan. Liz npêmrnpauenu 9 mm sa Randpyn nn nnmumeu...

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224275

Dátum: 15.12.1985

Autori: Souček Jan, Halámek Emil, Přikryl František, Veverka Václav, Kellner Josef

Značky: analýzy, kyselinou, halogendibenzo-p-dioxinů, železa, způsob, sírovou, komplexu, spolupůsobení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa, vyznačený tím, že vzorek halogendibenzo-p-dioxinů, například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, nebo 1,2,3,4 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu se působí roztokem soli troj mocného železa v 50 až 75 % kyselině octové a 96% kyselinou sírovou kdy vzniká zbarvený produkt stanovitelný spektrofotometricky.

Estery 2-aryloxyacetylbenzoovej kyseliny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239406

Dátum: 13.06.1985

Autori: Grmelová Vira, Poikryl František, Soueek Jan, Halámek Emil

MPK: A01N 39/04, C07C 69/78

Značky: 2-aryloxyacetylbenzoovej, přípravy, estery, kyseliny, spôsob

Text:

...soli vyšších alkoholsulfátov, steeryltrinetylanoniumchlorid, polyoxietylónelkylfenylětery e laurylbetein a čalšie.Eetery 2 ~eryloxyacetylbenzoovej kyseliny podľa vynálezu sa môžu používať samotné alebo sa môžu nanášať na pôdu alebo na miesto určenia vo forme zmesi s hnojivemi alebo s inými poľnohospodárskymi alebo zehrednickymi priprevkami.Pri používaní vo vyššie uvedených formách sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu meniť v...

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225083

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kellner Josef, Halámek Emil, Přikryl František, Souček Jan, Veverka Václav

Značky: trifenylmethanovými, analýzy, způsob, kyselin, fenoxyoctových, substituovaných, barvivy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy vyznačený tím, že se na vzorek substituované fenoxyoctové kyseliny, například monohalogenfenoxyoctové, dihalogenfenoxyoctové a trihalogenfenoxyoctové působí vodným roztokem trifenylmethanového barviva o pH 6 až 9 a extrahuje se směsí uhlovodíkových lipofilních rozpouštědel, například chloridu uhličitého, chloroformu a 1,1',2,2'-tetrachlorethanu v objemovém poměru...