Hajšo Štefan

Zařízení pro odebírání vyoraných bulevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264592

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

MPK: A01D 25/00

Značky: odebírání, bulevin, zařízení, vyoraných

Text:

...rámu L, pevném nebo nastavovatelném, např. stavěcím šroubem L 1, jsou na rámu 5 stroje uspořádány vyorávací radlica g, Za vyorávacími radlicemi g je upraven šikmý oběžný odebírací dopravník 3, ktorý je opatřen bud pŕíčkami Lgçnebo prstovými válečky Q, popŕ. jinými prvky, např. hrably. Kyvný nosný rám łłoběžného odebíracího dopravníku Q je uložen na vodłoí ližině Q. Nad oběžným odebíracím dopravníkem g je uspořádán šikmý oběžný přiháněcí...

Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/06

Značky: sběr, skrojků, zařízení, řepy, sklizni, chrástu

Text:

...nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací...

Spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245302

Dátum: 15.12.1988

Autori: Vatolík Karel, Paoenica Jaroslav, Horák Alois, Venta František, Benda Jioí, Kunz Otakar, Krejeí Jindoich, Mikulášek Vladimír, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Stanik Jaroslav

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovača, získavania, zmesí, odpeňovačov, spôsob

Text:

...je najmä ich surovinová a energetická náročnosť. Tieto problémy však V pozoruhodnej miere rieši spôsob podľa tohto vynálezu.Podla tohto vynálezu sa spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov na báze syntetických kyslikatých organických zlüčenín uskutočňuje tak, že sa získava izoláciou ako ťažký podiel z rektiľikácie surového Z-etylhexanolu s teplotou varu nad 184 °C.Výhodou spôsobu získavania odpeňovača podľa tohto vynálezu je...

Zapojení pro zkoušky motorů mezních výkonů s větším počtem třífázových vinutí statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247246

Dátum: 01.08.1988

Autori: Haken Jioí, Hajšo Štefan, Hönich Pavel

MPK: G01R 31/06

Značky: výkonu, větším, třífázových, motorů, zapojení, počtem, statoru, mezních, zkoušky, vinutí

Text:

...motorem M 2 . První transformátor ga je k prvnímu zkoušenému motoru M 1 připojen prostřednictvím prvé větve se sériovou kombinací druhého vypínače 92, prvního sítoveho usměrňovače pí, první indukčnosti pl a prvního motorového invertoru 93, a také prostřednictvím druhé větve se sériovou kombinací třetího vypínače QB, druhého sítového usměrňovače ga, druhé indukčnosti ga a druhého motorového ínvertoru Q 4. První zkoušený motor M 1 je s...

Zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 33/02

Značky: ořezávače, zejména, nože, řepy, upínání, ořezávacího, zařízení

Text:

...2 je částečný půdorysný řez z obr. 1, na obr. 3 je částečný nárysný řez jiného provedení zařízení a ne obr. 4 je částečný půdorysný řez z obr. 3.Nožový držák l je uchyoen na jednom svém konci k rámu g. Na svém druhém konci je opatřen pevným osazeným čepem 3 s hlavou 1. Konec nožového držáku l rámu 1 je opatřen pohyblivým osazeným čepem 5 s hlavioí Q, uspořádaným bud výstředně vzhledem k nosnému otočnému čepu 1,uloženém v loži g a...

Sklízeč řepného chrástu s nakládacím dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255907

Dátum: 15.03.1988

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: řepného, sklízeč, nakladacím, dopravníkem, chrástu

Text:

...přičný shrnovací~šnekový dopravnik chrástu je ulóžpn ýýše než vstup šikméhoĺpředávacího šnaku uspořädaného po straně stroje a ópatřeného výstupom, uloženým nád šikmýmSk 1 izeč řepného cbrástu s nàkládacímfdĺpravníkem pod 1 é»vyná 1 ezn je výrobné jednoduchý, neovlivňuje nesgativně pàlohu těžiště stroje, jeho dopravní šířka, a V tím práci na poli, ani zástavbové rozměrý stroje a zaru čuje spolehlivou funkci při předávání materiálu zo...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hajšo Štefan, Souček Josef, Haken Jiří, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, chrástu, řepných, skrojků, sklizeň

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245882

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: prvok, spojovací

Text:

...telese 200 sú pniečnemu prierezu spojovacieho prvku 100 odpovedajúce vytvorené rovnobežne vybruania dolné 310 a vybrania horné 210.Spojovacie teleso 100 je V smere svojej spojovacej osi ď delené deliacou rovinou e sklonenou pod spe-vňovacím uhlom b voči spojovacej osi d. voľbou spevñovacieho uhla b sa. zabezpečí samosvornost spoja.Priečne k deliacej rovine e, medzi ľavou časť-ou 110 a pravou častou 120 spojovacieho telesa 100 a rovnobežne...

Zařízení pro ořezávání řep a sběr chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238275

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, chrástu, sběr, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání skrojků řep i s chrástem a jejich sběr. Za ořezávacím nožem je uspořádán odebírací protisměrný rotor. Nad nim je upraven usměrňovací kryt, který směřuje k příčnému dopravníku. Ořezávací nůž může být použít buď pasivní nebo aktivní.

Zařízení pro vyorávání plodin, zejména bulevnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238274

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 25/00

Značky: plodin, zejména, bulevnín, zařízení, vyorávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní, energeticky nenáročné vyorávání plodin, zejména bulevnin. Alespoň jedna jeho vyorávací radlice je prostřednictvím své slupice uložena v úložném pouzdru a opatřena úchytem pružiny.

Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237278

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, ořezávačů, vedení, chrástu, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní výškové navádění ořezávacího nože při vyšších pracovních rychlostech. Kotoučový hmatač je opatřen ráfkem, na který doléhá alespoň jedna vodicí kladka, jíž je opatřena konzola, spojená se slupicí ořezávacího nože. Slupice je uložena v loži vodicího ramene kotoučového hmatače.

Zařízení pro regulaci výšky skrojku u řepných sklizňových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232035

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bartoníček Ladislav, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, sklizňových, strojů, regulaci, skrojků, řepných, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rychlé a přesné nastavení ořezávacího nože a tím výšky skrojku podle charakteristiky řepného porostu. Nosné rameno hmatače je opatřeno úložným kloubem, jeho prostřednictvím je k němu uchycena dvojzvratná páka. Ta je skloubena s ramenem ořezávacího nože.

Zařízení pro předávání řepného chrástu na nakládací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249035

Dátum: 12.03.1987

Autori: Souček Josef, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: řepného, dopravník, chrástu, zařízení, předávání, nakládací

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárysným řezem, obr. 2 je půdorysným řezem a obr. 3 bokorysným řezem. VStroj 1 je opatřen předřezávacím ústrojím 2 chrástutvořeno cepovými rotory 5, rotujícími směrem Q. Za před řezávacím ústrojím 2 je uspořádáno ořezávací ústrojí 6, např. pasívní, s hmatači 7, rotujícími směrem E. Nadpředřezávacím ústrojím 2 je uspořádán stranový shrnovacĺdopravník 8, uložený svou...

Zařízení pro vyorávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 234929

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 25/04

Značky: vyorávání, řepných, bulev, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro samonaváděcí vyorávání řepných bulev. Kyvné nosné rameno vyorávacích kotoučů je opatřeno příčným posuvným ložem, uloženým na nosném kloubu rámu stroje, a alespoň jeden vyorávací kotouč je opatřen unášecím ozubením, s nímž je v záběru hnací ozubení příčného hnacího ozubeného kola.

Zařízení pro aktivní ořezávání řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234928

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, aktivní, ořezávání, řepného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní ořezávání řep s naváděním nože pomocí kotoučového hmatače. Na nosném ramenu kotoučového hmatače je uchyceno vedení oběžného ořezávacího nože, opatřené dvěma spodními vodicími kladkami, uchycenými ložiskovými konsolami na nosném ramenu.

Zařízení pro sklizeň chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235426

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, chrástu, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění první fáze dvoufázové sklizně chrástu, zejména řepného. Příčný dopravník, uspořádaný za cepovým rotorem, zasahuje nad předávací dopravník. Ten je uspořádán na jedné straně sklizňového stroje a zaveden nad šikmý nakládací oběžný dopravník. Ten je veden uvnitř sklizňového stroje na jeho druhou stranu a svou koncovou částí vyveden ven ze sklizňového stroje.

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227861

Dátum: 15.04.1986

Autori: Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Podroužek František

Značky: zejména, nůž, ořezávač, řepy, ořezávací

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy, opatřený vpředu jednostranným nebo oboustranným břitem, vyznačený tím, že ořezávací nůž (1) je ve své zadní části (3) opatřen prolisem (4), ležícím uvnitř úhlu (alfa) břitu (2) ořezávacího nože (1).

Metač, zejména pro dopravu řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227860

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hajšo Štefan, Podroužek František, Haken Jiří, Hönich Pavel, Záviška Zdislav

Značky: řepného, dopravu, zejména, metač, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Metač, zejména pro dopravu chrástu, opatřený rotorem s lopatkami, uloženými otočně v plášti metače, vyznačený tím, že hnací ramena (5) lopatek (6), napojená na hnací hřídel (4), jsou svými vedeními (7) uložena na řídicí excentrické dráze (8).

Odebírací zařízení řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227836

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Podroužek František, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: chrástu, řepného, zařízení, odebírací

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení řepného chrástu, opatřené rotačním sběracím členem, uspořádaným za ořezávacím nožem, vyznačené tím, že před odváděcím dopravníkem (12) je uspořádán sběrací rotor (7), jehož sběrací prsty (8) jsou spojeny každý se svou klikou (9), na jednom svém konci uloženou na řídicí dráze (11) a na druhém konci skloubenou s hnacím rotorem (10).

Zařízení pro přestavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227830

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Podroužek František

Značky: ořezávacího, nože, přestavení, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavení polohy ořezávacího nože, opatřené rotačním hmatačem, uloženým na výkyvném nosmém ramenu a slupicí ořezávacího nože, nakloubenou přes spojovací rameno na rám stroje a skloubenou s regulační západkovou pákou, vyznačené tím, že regulační západková páka (5) je přikloubena mezi koncen výkyvného nosného ramene (2) rotačního hmatače (1).

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227829

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Podroužek František, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: ustavení, polohy, nože, ořezávacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože, opatřené hmatačem, uloženým prostřednictvím kyvného nosného ramene na rámu stroje, vyznačené tím, že k rámu (8) stroje je prostřednictvím spojovacího kloubu (10) přikloubena jednak regulační západková páka (5), skloubená se slupicí (4) ořezávacího nože (9), nakloubenou spojovacím ramenem (3) na rám (8) stroje, jednak nosné rameno (2) rotačního hmatače (1).

Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223705

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: zařízení, polohy, ořezávacího, změnu, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacího nože je jednak prostřednictvím spojovacího ramene skloubena také s rámem stroje, jednak je napojena na regulační západkové páky, kterými se na ozubených segmentech nastavuje a seřizuje poloha ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.

Zařízení pro nastavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223704

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: ořezávacího, nože, polohy, zařízení, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacího nože je jednak prostřednictvím spojovacího ramene skloubena také s rámem stroje, jednak je napojena na regulační a západkovou páku, jíž se na ozubeném segmentu nastavuje a seřizuje poloha ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.

Ořezávací zařízení, zejména pro řepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227862

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hönich Pavel, Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Podroužek František

Značky: zejména, řepu, ořezávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací zařízení, zejména pro řepu, s ořezávacím nožem, napojeným pomocí svého nosníku nebo slupice na kyvné rameno hmatače, vyznačené tím, že nosník (4) ořezávacího nože (6) je napojen na rameno (3) hmatacího bubnu (2) pomocí spojovacího kloubu (10) a spojen s táhlem (5), uloženým v kluzném kloubu (9) na rámu (1) stroje, mezi nímž a táhlem (5) je uspořádána akumulační pružina (7).

Zařízení pro regulaci polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223400

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haken Jiří, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Podroužek František

Značky: nože, regulaci, ořezávacího, zařízení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacího nože je jednak prostřednictvím spojovacího ramene skloubena také s rámem stroje, jednak je napojena na regulační západkovou páku, jíž se na ozubeném segmentu nastavuje a seřizuje poloha ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 224281

Dátum: 15.12.1985

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

Značky: zejména, jednotek, přestavování, zařízení, synchronizované, pracovních, zemědělských, polohy, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských, opatřených kyvnými rameny pracovních jednotek, vyznačené tím, že kyvná stavěcí ramena (6) procházejí svými kluznými spojovacími klouby (5), mezi nimiž a kyvnými stavěcími rameny (6) jsou uspořádány pružiny (12) a s kyvnými stavěcími rameny (6) jsou spojeny ozubené segmenty (17), zapadající do ozubení (18), přičemž kyvná stavěcí ramena (6) jsou...

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224379

Dátum: 01.12.1985

Autori: Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Haken Jiří, Hajšo Štefan, Podroužek František

Značky: chrástu, dvojitý, dopravník, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu, uložený na nosníku dopravníku, vyznačený tím, že dvojitý pružný prst (1) je svým spojovacím můstkem (6) navlečen do oka závlačky (3) a s ní provlečen otvory (5) v nosníku (2).

Zařízení pro předřezání řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219850

Dátum: 15.10.1985

Autori: Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: předřezání, chrástu, zařízení, řepného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předřezání řepného chrástu je tvořeno oběžným dopravníkem opatřeným stranovými noži. Nad nimi je v dolní větvi oběžného dopravníku uspořádán rotační přiháněč. Oběžný dopravník je na vnitřním povrchu opatřen vynášecími lopatkami a po jeho horní větev je zaveden dopravník pro vynášení předřezaného chrástu.

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224878

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Podroužek František, Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan

Značky: hmatače, ořezávače, řepy, rotačního, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy, opatřené čističkou hmatače, vyznačené tím, že čistička (3) rotačního hmatače (l) je uchycena k úchytnému kloubu (5) závěsného ramena (2) rotačního hmatače (l).

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224877

Dátum: 01.08.1985

Autori: Podroužek František, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hönich Pavel

Značky: řepného, zařízení, metače, chrástu, dávkovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu, s rotujícím metačem, uspořádaným za přívodním dopravníkem děleného a dopravovaného materiálu, vyznačené tím, že přívodní dopravník (2) materiálu je opatřen lineárním hydraulickým dávkovacím motorem (3) napojeným na hydraulický rozváděč (5), jehož ovládač (6) je spojovacím pohonem (4) spojen s rotorem (7) metače (1).

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Podroužek František, Haken Jiří, Hajšo Štefan

Značky: chrástu, řepy, zařízení, převádění, skrojků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Prstová pružina dopravníku chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224862

Dátum: 01.08.1985

Autori: Haken Jiří, Podroužek František, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Hönich Pavel

Značky: prstová, dopravníku, pružina, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Prstová pružina dopravníku chrástu, uložená na nosníku dopravníku, vyznačená tím, že prstová pružina (3) je opatřena zajišťovacím ohybem (4), jehož pomocí je zaklesnuta za nosník (1), jímž je provlečena.

Zařízení pro uchycení nože ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225632

Dátum: 01.07.1985

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: nože, řepy, ořezávače, uchycení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení ořezávače nože řepy, opatřené držákem ořezávacího nože, vyznačené tím, že ořezávací nůž (3) je na jedné straně opatřen nasouvací drážkou (8) pro úchytnou drážku (5) držáku (2), jíž prochází úchytný kolík (4) a na druhé straně úchytným otvorem (7) pro vyjímatelný svorníkový zámek (6), uspořádaný v úložném výřezu (9) držáku (2).

Dvojitý oběžný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218914

Dátum: 15.06.1985

Autori: Haken Jiří, Podroužek František A Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Bartoníček Ladislav, Hajšo Štefan

Značky: oběžný, dvojitý, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní konec oběžného podávacího dopravníku je zaveden ke vstupu dvojitého oběžného dopravníku, tvořeného horním a spodním dopravníkem, mezi nimiž je dopravován materiál odebíraný z podávacího dopravníku. Jeden z těchto dopravníků je vůči druhému uložen výkyvně na ramenech, uchycených na hřídelích bubnů, a odpružen odlehčovací pružinou. Je tak zaručen dobrý kontakt a doprava i při poměnlivém množství dopravovaného materiálu.

Způsob výroby nových derivátů 1,1,2-trifenylpropanu a 1,1,2-trifenylpropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241030

Dátum: 13.06.1985

Autori: Záviška Zdislav, Henning Klaus, Gladovskij Gleb Klexejevie, Kozlov Georgij Alexaddovie, Hajšo Štefan, Gabicher Wolf-dieter, Doležal Jioí

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135

Značky: výroby, 1,1,2-trifenylpropanu, derivátů, nových, způsob, 1,1,2-trifenylpropenu

Text:

...dusíku, na který jsou vázäny, píperazinovou, pyrrolidínovou, píperldt novou nebo morfolinovou skupinu, která jepopřípadě substituovâna Cjqalkylovoit sku~ plnou.Zvlášť výhodnýmí představíteli SIOUČBHÍH obecného vzorce I jsou tyto derivátya jejích ÍHFIDHCCIIÍÍCKY přijatehíé adíční so~ i s kyselinami.Bazické sloučeníny obecného vzorce I tvoří adiční solí s mínerúlníníi nebo orga~ nickýmí kysellnami, například s kyselinou chlorovodíkovou,...