Hajoš Zoltán

Zapojení kódovače SECAM se sníženým lineárním zkreslením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261721

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 11/18

Značky: kódovače, sníženým, zkreslením, zapojení, lineárním, secam

Text:

...lineárního zkreslení a ve zvýšení kvality zakődovaných signálu.Na připojeném üünüül je blokové zapojení kődovače SECAM se sníženým lineárním zkreslením podle vynálezu.Zapojeník 5 dovače SEGAM se sníženým lineárním zkreslením obsahuje zpožčovací obvod g s fázovacími články, jehož vstupní svorka A je vstupem pro jasový signál Eř, zatímco výstup-ł 2 c 261 721 zpožäovacího obvodu Q s fázovacími články je dále připojenna první vstup l...

Zapojení generátoru stop impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261497

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/64, H03L 7/10

Značky: generátoru, zapojení, impulsů

Text:

...stop impulsu,vyznačující se tím, že je tvořeno posuwným registrem, jehož první vstup je připojon na zdroj barevné nosné a druhý vstup je připojen na zdroj řádkových impulsů, přičemž na výstupu je stop impuls. WVyšší účinek zapojení podle vynálezu v porovnání se známým doeavadním napojením je spatřován zejména v obvodové jednoduchosti, vysoké přesností a úspoře nastavovacíoh časů při opakované výrobě.Zapojení podle vynálezu bude dále...

Stabilizátor synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257858

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/65

Značky: synchronizačních, stabilizátor, impulsů

Text:

...stabilizátoru sýnchronizačních impulsů podle vynálezu spočívá v lineární kompresi,která zachováva tvar impulsů a vyniká vysokou stabilitou.Na přípojeném obr. 1 je znázorněno známé provedení stabilizátoru synchronízačních impulsů S nelineárním členem - oboustranným omezovačem. Nevýhodou tohoto zapojení je změna tvarua malá přesnost stabilizace impulsů.Na připojeném obr. 2 je uvedene zapojení stabilizátoru synchronizačních impulsú...

Zpožďovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 235159

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/50

Značky: obvod, zpožďovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zpožďovací obvod, kdy na kroužek je dvěma vzájemně spletenými vodiči navinuta cívka. Začátek první cívky je spojen s koncem druhé cívky a současně je připojen na první vývod kondenzátoru. Konec první cívky je připojen na vstupní svorku a začátek druhé cívky je připojen na výstupní svorku. Kondenzátor je druhým vývodem připojen na společnou svorku. Přínos zpožďovacího obvodu spočívá v obvodovém zjednodušení a tím v zjednodušení výrobního...

Zapojení pro zavedení černé v signálech barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 226859

Dátum: 01.10.1985

Autori: Záruba Jiří, Hajoš Zoltán

Značky: zapojení, zavedení, černé, signálech, barev

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zavedení černé v signálech barev, vyznačující se tím, že vstup (SB) signálů barev je připojen na kondensátor (C), na jeho výstup je připojen kolektor prvního transistorového spínače (T1), který je současně připojen na vstup fetového spínače (F), jehož výstup je připojen na kolektor druhého transistorového spínače (T2), který je připojen na výstup (ZSB) zatemněného signálu barev, přičemž báze fetového spínače (F) je při pojena na...

Programový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225934

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hajoš Zoltán

Značky: programový, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vstup S synchronizační směsi je připojen na vstup GI generátoru impulsů i na první vstup LSP logiky snímkové paměti. Výstup GI generátoru impulsů je připojen na vstup GBV generátoru barvonosné vlny, jakož i na druhý vstup LSP logiky snímkové paměti a na první vstup RG registru a na nulovací vstup R1 systému řádkové paměti SRP. Výstup GBV generátoru barvonosné vlny je připojen na vstup systému řádkové paměti SRP, na vstup HO registru RG na vstup...

Zapojení pro obnovení složky signálů barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218349

Dátum: 15.02.1985

Autori: Záruba Jiří, Hajoš Zoltán

Značky: signálu, složky, obnovení, barev, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro obnovení složky signálů barev, v němž vstup barvonosné vlny je připojen přes první elektronický přepínač na vstup obvodu paměťové demodulace a zdroje referenčních vln postupně přes první a druhý elektronický přepínač na vstup obvodu paměťové demodulace, přičemž dva výstupy paměťové demodulace jsou připojeny na první vstup obnovitelů složky, na jejich druhé vstupy jsou připojeny výstupy třetího elektronického...

Zapojení pro stabilizaci identifikace barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 214274

Dátum: 01.06.1984

Autori: Záruba Jiří, Hajoš Zoltán

Značky: zapojení, stabilizaci, identifikace, barev

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro stabilizaci identifikace barev obsahuje hradlový obvod, na jehož první vstup se přivádí odvozený identifikační signál, kdežto na jeho druhý vstup jsou přiváděny impulsy. Výstup tohoto obvodu je připojen na vstup pásmového filtru, jehož výstup je spojen se vstupem omezovače. Zapojení podle vynálezu zlepšuje stabilitu činnosti řádkové identifikace a tím snižuje rušení barev.

Zapojení syntezátoru impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213997

Dátum: 01.06.1984

Autor: Hajoš Zoltán

Značky: zapojení, syntezátoru, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení syntezátoru pro vytváření impulsových kombinací vzájemně vázaných harmonickými složkami vstupního sledu je složeno z lineárních nebo nelineárních obvodů a jejich kombinací. Na vstupu je selektor dat a selektor harmonické vazby, jejichž výstupy jsou spojeny s bistabilními klopnými obvody a registrem dat. Selektor harmonické vazby vybírá harmonickou frekvenci ze spektra vstupních impulsů.

Zapojení dekódovače SECAM se sníženou interferencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213755

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hajoš Zoltán

Značky: secam, zapojení, interferencí, dekódovače, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

V dekódovači SECAM podle vynálezu jsou zařazeny před demodulačními obvody přepínací stupně, které odpojují zpožďovací řádkové linky v intervalu, kdy není využíván procházející zpožděný signál. Složitost zapojení se nezvýší, jestliže je použito integrovaných obvodů. Přínosem je nejen snížení interferenčního rušení demodulovaných signálů, ale též dosažení kvalitní demodulace za použití levnějších a méně kvalitních zpožďovacích vedení.