Hájek Vladimír

Zařízení k napínání útku na bezkonfuzorových pneumatických tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265829

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Vladimír, Šimek Luděk

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, strojích, napínání, bezkonfuzorových, útku, tkacích, pneumatických

Text:

...změnách šířky tkaniny je nutno upravovat délku nákladného papraku zkraoováním.Nevýhodou umístění hubice v ose prohozu je také velká hlučnost způsobovaná proudícím vzduchem, vstupujicím do hus bice v okamžiku prohozu.Cílem vynálezu je odstreit tyto nedostatky a vyvinout zařízení, které umožňuje tkát doletový kraj tkaniny bez zpevňování doletovýchkonečků přídavným proužkem tkaniny nebo per.linkovým řetízkem, a to při zpracování všech materiálu...

Chapač útku na tkacím stroji, zejména pneumatickém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265554

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hájek Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: zejména, pneumatickém, chapač, stroji, tkacím, útku

Text:

...elektromagnetú a je opatŕena alespoň na jednom konci odpruzenou vložkou, na které je upevněn koncový nástavec z antimagnetického materiálu. IHlavní výhody elektromagnetického a elektronického zařízení k ovládání útku spočívají v tom, že pohyblivá čelist chapače se pohybuje přímočaře, čímž je umožněno přesnější uložení pohyblivé čelisti chapače vůči pevné čelisti chapače a zachycování útku v ose průchodu tryskou. Elektromagnetické a...

Fialová nesymetrická 1 ku 2 chromokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265450

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zdarsa František, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, nesymetrická, jejich, barviva, fialová, chromokomplexní, přípravy

Text:

...komplexü vzorce I podle vynálezu, je vysoká Čistota barviva, neboč doposud běžně užívané zpúsoby syntézy nesymetrických 12 metalokomplexnich barviv, spočívající v simultánní chromací ekvimolárni směsi výchozích komponent, poskytující vedle žádaného 12 nesymetrického komplexu i obě možná symetrická 12 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti barviva vynikajícími koloristickými vlastnostmi a vysokou...

Nesymetrická 1 : 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260634

Dátum: 12.01.1989

Autori: Psotka Miroslav, Novák František, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, jejich, barviva, nesymetrická, přípravy, metalokomplexní

Text:

...vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých -nesymetríckých kom-plexi podle výná» lezu je dále dosažení vysoké produkce najednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobníhvoąprocesu tak že lze pracovat bez-odpadovými technuologleml. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických chromsitých komplexů s dvěma sulťoskuplnaml je skutečnost, že není nutno izolovat vlastní bar~ vivo před jeho sušením.Předmět...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260631

Dátum: 12.01.1989

Autori: Psotka Miroslav, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexní, jejich, barviva, nesymetrická, přípravy, způsob

Text:

...či alkalické uhličitany. Přítomnost těchto látek dovoluje snadnějšl provedení komplexotvo-rné reakce ve vysoké koncentrací reagujících komponent.Výhodou způsobu přřpravy 1 2 nesymetrických komplexů vzorce I podle vynálezu je vysoká čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetrických 1 2 metal-okomplexních barviv, spo~ čívající v stmultanní chromaci ekvimolární směsi výchozích barviv poskytují vedle žád-aného 1 2...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260628

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Novák František, Sotona Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, nesymetrická, metalokomplexní, jejich, způsob, barviva

Text:

...vynálezu,je vysoká Čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetríckých 1 2 metalokomplexních berviv, spočívající v simultánní chromaci ekvimolární směsi výchozích komponent, poskytují vedle žádaného 1 2 nesymetrického komplexu. i obě možná nesymetriclçá 1 2 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustností barviva vynikajícími kolorístickými vlastnostmi a vysokou svčtloetñlostí.Výhodou...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260627

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Sotona Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexní, barviva, přípravy, způsob, nesymetrická, jejich

Text:

...i obě možná symetriclšá 1 z 2 kovokomplexní barviva. Produkt l se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti berviva vynikajícímí. koloristíckými vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých nesymetrických komplexü podle vynálezu je dále dosažení vysoké produkce na jednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobního procesu tak,lze pracovat s bezodpadovými technologiemi. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Žáeek Václav, Grössl Jioí, Hájek Vladimír, Šolc Jaroslav, Javurek Jan, Mojžíš Vratislav, Krasnický Slavomír, Pokorný František, Pidermann Bohumil

MPK: C02F 1/66, A01N 39/04, C07C 59/70...

Značky: chlorovodíkovej, spôsob, odpadnej, kyseliny, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, úpravy

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Způsob přivádění plynu pro chemické procesy srážení v plynné fázi pod nízkým tlakem v trubkovém reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240442

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smékal Otto, Ružieka Karel, Hájek Vladimír

MPK: C23C 14/00

Značky: způsobu, přivádění, nízkým, srážení, tohoto, chemické, zařízení, reaktoru, tlakem, provádění, procesy, fázi, plynné, trubkovém, plynů, způsob

Text:

...Tpyóqaworo peaKT°pa ° H°PM 35 HM ĽaBĽ°H°M Oüücüäaewca B axbnommuecxom nam m A°hT° Th 33 ü ĺĺĺ 935 » EAH STOĚ Hel BHyTpu peaxropaoro npocmpaacrna napannennxo no omaomeann K nepmawanam nas Juonnoxen pacnonomeHH.ToHKme Buuycxnne wpyón nna rason,cäaómeaane npopasamu.B npoueccax xumnqecxoro ocamnexua B naponoü Qaae non HMBKHM nanneamam wexnonnrmqecnnü ras omcacunaemcn npu nomomn BanyymnuxHacocon. Honumeuue npouaaonmmensnocwn omcacunanna...