Hájek Eduard

Platinové cytostatikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 269719

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uhrová Zdeňka, Novotný Jiří, Závodná Ivanka, Kiss František, Šalamoun Jaroslav, Bohumínská Monika, Borák Jindřich, Marčíková Ludmila, Hájek Eduard

MPK: C07F 15/00

Značky: cytostatikum, platinové

Text:

...roztooich glukcey, dextreey nebo Ringerove roztoku. Rozpouštáni obvyklá léčebné dávky 800 mg etarilniho mikrokryetelickáho komplexu I v 500 ml roztoku 5 glukosy trvá máně než 3 minuty, tj. je přibližně na úrovni rychlosti rozpouštěni dosud použivaná lyofilizovsná injekce, pripravovaná technologicky, čeaovů i energeticky náročným způsobem.Mikrokryotalická forme komplexu I je podninkou pro připrovu nove lakové formy tohoto cytoatetike -...

Způsob přípravy kyseliny hexachloroplatičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269455

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss František, Bohumínská Monika, Šujan Jiří, Novotný Jiří, Závodná Ivanka, Kudláček Aleš, Hájek Eduard, Bohumínský Ladislav, Kašpárek Jan

MPK: C01G 55/00

Značky: kyseliny, přípravy, hexachloroplatičité, způsob

Text:

...různých fyzikálních forem platiny včetně regenerâtu a vý 2 - cs 269 455 31rezné snížení spotřeby oridačního činidla, z čehož vyplývá malý reakční objem a zejména malé množství odpadních látek.Schůdnost, technická realizovatelnost bezpečnost a další výhody nového způsobu prípravy lcyseliny hexaohloroplatičité Jsou níže dokumentavány příklady, které Jej všakK suspenzi 100 s koloidní pletiny a 100 g vody se přidá 380 g 35 kyseliny chloro....

Lehká mechanizovaná důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 265481

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hájek Eduard, Rojíček Petr, Raszka Jan, Kolář Josef, Koláček Viktor, Dědek Miloslav

MPK: E21D 17/00

Značky: výztuž, lehká, mechanizovaná, důlní

Text:

...gg, kromě prvního nosného vodítka,které podpírá přední stropnici ll líchého stropnioového tahu ł při prvním kroku.K přesouvání obou stropnicových tahů slouží dva hydraulické dvojčinné válce uchycené kloubově tak, že válec lg na boku stropnicového tahu l je umístěn mezi úchytem na přední stropnici ll a nosným vodítkem gg zadní stropnice 23, a že válec gä na boku stropnicového tahu g je umístěn mezi nosným vodítkem łg přední stropnice ll a...

Transportér peo odtěžení abrazivních materiálů v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261606

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav, Mitka Jan

MPK: E21F 13/06, B65G 23/14

Značky: dolech, materiálů, hlubinných, odtěžení, abrazivních, transportér

Text:

...4, umístěné ve vratné stanici 9 a poháněcí stanici B, Po dopravní větvi 31 nekončitého pásu 3 je vedena tažná větev G 1 nekončitého řetězu 6 se hřebly 7, zatímco vratná větev 62 je vedena jednak po dně 21 skříně 2,jed-nak po dne 11 tratě hřeblového dopravníku 1, a to ve smeru od poháněcí stanice 8 k Vratné stanici 9. Skříň 2 je v příkladném provedení opatřena v horní části 23 závesy 24 pro její zavěšení na výztuž důlního díla nebo závěsnou...

Regenerace platiny z odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Eduard, Ružička Dag, Kiss František, Závodná Ivanka, Kudláček Aleš, Marčíková Ludmila, Novotný Jiří, Bohumínská Monika

MPK: C22B 11/04

Značky: regenerace, platiny, odpadů

Text:

...formy cis-diamin-dichloroplatnatého komplexu, obsahujícího 2 g platiny, se zahřeje na teplotu 40 °C. Přidá se 20 g hořčíkových hoblin a reakční směs se míchá po dobu B hodin. Během reakce se přídavkem kyseliny chlorovodíkové udržuje pH reakční směsi v rozmezí 4 až 6. Vzniklá kovová platina se izoluje v roztoku filtrací. Dále se čistí povařením po dobu 1 hodiny v 1 molárním roztoku kyseliny chlorovodíkové a po promytí vodou se žíhá při...

Důlní vůz pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253886

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav

MPK: B61D 11/00

Značky: sklopeném, stavu, materiálů, důlní, prepravu

Text:

...pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na sklopný vůz s materiálem v normální poloze, obr. 2 boční pohled na sklopený vůz s materiálem ve sklopené poloze a obr. 3 příčný řez obr. 1.Důlní vůz pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu je V příkladnem provedení tvořen dvěma protilehlými konzolami 1, uloženými na rámu 3 podvozku l, blíže sklopnému nárazníku 3,na kterých je letmými čepy É upevněna kolébka 1....

Plech z orientované křemíkové oceli s vysokou magnetickou indukcí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239901

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šindel Jaroslav, Novotný Jaroslav, Rejzl Milan, Hájek Eduard, Sýkora Jindoich, Paoenica Jaroslav

MPK: C21D 1/00

Značky: indukcí, způsob, výroby, oceli, orientované, magnetickou, vysokou, křemíkové, plech

Text:

...jako u první části vzorku, byla u této druhé části vzorku naněřena střední hodnota magnetické indukce rovnející se 19 300 geussům. hm bylo dokázáno, že magnetické índukční vlastnosti nejsou způsobeny oouze přítomností MN, ale také jinými jevy, ktere probíhejí během druhého kalení z teploty 900 °c.Rozborem ocelí zpracovaných podle vynálezu se ukázalo, že jev püsobící zvýšení magneticko-indukčních vlastností je tvorba velmi tvrdé fáze rozptýlené...

Dvouřetězový hřeblový dopravník s letmým uchycením hřebel, zejména pro křivkové mezidopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250833

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hájek Eduard, Mitka Jan, Pařenica Jaroslav

MPK: B65G 17/14

Značky: letmým, zejména, hřebel, dvouřetězový, dopravník, uchycením, křivkové, hřeblový, mezidopravníky

Text:

...dopravníku zejména v horizontálních zakřiveních potrebných u mezidopravníků sloužících odtěžení ražeb dlouhých důlních děl a u porubových dopravníků pro odtěžení rubání přímo na pásovou třídu bez použití sběrného podporubového hřeblového dopravníku.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení dvouřetězového hřeblového dopravniku s letmým uchycením hřebel, kde obr. 1 znázorňuje výsek tratě v půdoryse, obr. 2 znázorňuje...

Zařízení pro převíjení lan a kabelů do svitků nebo na přepravní cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249969

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav

MPK: B65H 61/00

Značky: cívky, svitku, převíjení, kabelů, přepravní, zařízení

Text:

...podle vynálezu je tvořeno ooelovým pevným rámem l, na kterém je uložen varíátor l s pohonom 3 a regulátorem otáčok l, na jehož výstupní hřídeli 5 je kromě řetězového kola É pro pohon hřídele 1 se sklopnou klecí Q uložena variátorovä řemenice g s ozubeným řemenem lg,který je v záběru s řemenicí ll na hřídeli ll ovládající pohybový šroub ll měřídla s předvol bou lg.Koncové body šířky ukládání převíjeného elementu na pohybovém...

Léková forma anorganických komplexních sloučenin čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237017

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kiss František, Krasovskaja Elena Petrovna, Šalamoun Jaroslav, Nosková Dagmar, Hájek Eduard, Želigovskaja Natalija Nikolajevna, Drobník Jaroslav, Obrovský Jaroslav

MPK: A61K 33/24

Značky: forma, sloučenin, komplexních, anorganických, léková, čtyřmocné, platiny

Zhrnutie / Anotácia:

Léková forma anorganických komplexních sloučenin čtyřmocné platiny určených pro léčení lidských chorob, zejména rakovinného původu pomocí parenterálního podání, vyznačená tím, že je tvořena stabilním vodným roztokem anorganické komplexní sloučeniny čtyřmocné platiny vzorce I ve sterilní apyrogenní vodě v koncentraci od 0,1 mg/ml do 25 mg/ml.

Revizní zařízení svislých hlubinných zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223374

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk, Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

Značky: svislých, zařízení, zásobníku, revizní, hlubinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká revizního zařízení svislých hlubinných zásobníků, zejména v podzemí kamenouhelných dolů. Podstata spočívá v tom, že revizní zařízení sestává z nosné ocelové konstrukce umístěné v hlavě zásobníku, která je vybavena ložiskem pro uložení otočného závěsu nosného ramene - přes kladky - lano, na jehož konci, protilehlém otočnému závěsu je zavěšena revizní klec. Nosné rameno je vybaveno čidlem koncové polohy a svým vyložením...

Prostorově tvarovaná pojezdová lišta důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním výprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221411

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav

Značky: tvarovaná, vozů, důlních, samovýsypných, prostorové, velkoprostorových, výprazdňováním, spodním, pojezdová, lišta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostorově tvarované pojezdové lišty důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním vyprazdňováním. Podstata vynálezu spočívá v umístění prostorově tvarovaných lišt na spodní hraně korby důlního samovýsypného vozu, které jsou ve vertikální rovině patřeny náběhovými plochami přecházejícími ve vodorovné plošky rovnoběžně se spodní podélnou hranou tělesa korby. Vynálezu lze dále využít ve stavebnictví, zemědělství i u vozů...

Vysokozdvižný výklopník přepravních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 219626

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

Značky: přepravních, výklopník, nádob, vysokozdvižný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokozdvižného výklopníku přepravních nádob, zejména důlních vozů. Podstata spočívá v tom, že sestává z ocelové konstrukce s pojezdovou dráhou a mobilního rámu tvořícího nosnou konstrukci přepravní nádoby a opatřeného horním a spodním párem pojezdových kol uložených v pojezdové dráze ocelové konstrukce. Na podlaze mobilního rámu jsou umístěna vodítka kol s aretací proti vyjetí přepravních nádob při překlápění a dráhou, pod...