Haefner Stefan

Bakteriálne bunky vykazujúce formátdehydrogenázovú aktivitu na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20381

Dátum: 04.12.2009

Autori: Haefner Stefan, Schröder Hartwig, Scholten Edzard

MPK: C12N 9/04, C12N 1/20, C12N 9/02...

Značky: kyseliny, jantárovej, buňky, formátdehydrogenázovú, bakteriálne, vykazujúce, aktivitu, výrobu

Text:

...bunka podla predloženého vynálezu je rodu Pasteurella. Baktérie rodu Pasteurella súgram-negatívne afakultatívne anaeróbne. Druhy Pasteurella sú nemotilné, pleomorfné anajčastejšie kataláza- aoxidáza-pozitívne (Kuhnert aChristensen,2008, ISBN 978-1-904455-34-9).Bakteriá|nou bunkou je s výhodou bakteriálna bunka Pasteurella a s väčšou výhodou bunka kmeňa DD 1 rodu Pasteurella. Kmeňom DD 1 rodu Pasteurella je snajväčšou výhodou...

Bakteriálne bunky s glyoxylátovým shuntom na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20279

Dátum: 04.12.2009

Autori: Schröder Hartwig, Haefner Stefan, Scholten Edzard

MPK: C12N 1/21, C12N 15/54, C12N 15/53...

Značky: jantárovej, shuntom, buňky, glyoxylátovým, bakteriálne, výrobu, kyseliny

Text:

...je základom tohto vynálezu, možno vnímať ako poskytnutie prostriedkov a spôsobov na naplnenie vyššie uvedených potrieb. Tentotechnický problém sa rieši uskutočneniami opísanými v nárokoch a v ďalšom texte.Predložený vynález sa teda týka bakteriálnej bunky rodu Pasteurella, ktorá obsahuje heterológny polypeptid, ktorý má izocitrátlyázovú aktivitu, a heterológnypolypeptid, ktorý má malátsyntázovú aktivitu.Pojem bakteriálna bunka v tu...

PEF-TS expresívne jednotky v CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10792

Dátum: 16.07.2005

Autori: Schröder Hartwig, Kröger Burkhard, Haefner Stefan, Zelder Oskar, Klopprogge Corinna

MPK: C12Q 1/68, C07K 14/34

Značky: pef-ts, corynebacterium, expresívne, jednotky, glutamicum

Text:

...počas rastu znefunkčnia expresiu génu,ale po optimálnom raste ju sfunkčnia, využiť na reguláciu génu, ktorý kontroluje produkciu metabolitov. Pozmenený kmeň vykazuje potom rovnaké parametre rastu ako východiskový kmeň, na jednu bunku ale produkuje viac produktu. Tento typ modifikácie môže zvýšiť titer (g produktu/liter) ako aj C-výtažok (g produktu/g-C zdroja).V druhu Corynebacterium bolo možné už izolovať také nukleotidové sekvencie, ktoré...

Pgro expresné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15224

Dátum: 15.12.2004

Autori: Schröder Hartwig, Klopprogge Corinna, Kröger Burkhard, Zelder Oskar, Haefner Stefan

MPK: C12N 15/77, C07K 14/34

Značky: expresné, jednotky

Text:

...sú v literatúre opísané promótory, ktoré počas exponenciálnej rastovej fázy mikroorganizmov vykazujú zvlášť výraznú aktivitu, alebo ale aj presne v stacionárnej fáze mikrobiálneho rastu. Obidve charakteristiky promólorov môžu mať vzávislosti od dráhy látkovej výmeny priaznivý vplyv na produkciu čistých chemikálií a proteínov.Napríklad je možné využiť promótory, ktoré počas rastu zastavujú expresiugénu, tieto sa ale po optimálnom raste zapnú,...

PEF-TU expresné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15037

Dátum: 15.12.2004

Autori: Kröger Burkhard, Zelder Oskar, Haefner Stefan, Klopprogge Corinna, Schröder Hartwig

MPK: C12N 1/21, C12N 15/77, C07K 14/34...

Značky: jednotky, expresné, pef-tu

Text:

...v závislosti od dráhy látkovej výmeny priaznivý vplyv na produkciu čistých chemikálií a proteínov.Napríklad je možné využiť promótory, ktoré počas rastu zastavujú expresiu génu, tieto sa ale po optimálnom raste zapnú, na reguláciu génu, ktorý kontroluje produkciu metabolitov. Pozmenený kmeň vykazuje potom rovnaké rastové parametre ako východiskový kmeň, produkuje ale viac produktu na jednu bunku. Tento spôsobmodiñkácie môže zvýšiť tak titer...