Habán Ivan

Spôsob odstraňovania mastív a nečistot z povrchu drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263384

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlovič Jaroslav, Habán Ivan, Vanovčan Felix, Hanzlík Jozef, Krajčí Ján, Jankech Dominik

MPK: B21B 45/02, B21C 43/00

Značky: drôtu, povrchu, odstraňovania, spôsob, nečistot, mastív

Text:

...chemické pôsobenie roztoku, účinne rozrušuje hydrofőbnu vrstvu mastiva a nečistôt, odstraňuje ju z povrchu drôtu a disperguje v roztoku. Po následnom oplachu vodou a sušení horúcim vzduchom je povrch ocele bez mechanických a chemických nečistôt zmáčavý vodou v súlade s požiadavkami ČSN Ť 3 1343.Príklady použitia spôsobu odstraňovanie mastív a nečistôt z povrchu drôtu ťahaného za studena sú znázornená na pripojených výkresoch, kde na obraze...

Nosič na hromadné čistenie najmä kremíkových dosiek v akustickom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257114

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jankech Dominik, Habán Ivan, Pavlík Miroslav

MPK: B08B 3/04

Značky: nosič, křemíkových, najmä, dosiek, hromadné, prostředí, akustickom, čistenie

Text:

...znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený prípravok v axonoinetriclçom pohľade a na obr. 2 je nakreslený prípravok uložený v ultrazvukovej čistiacej vani.Nosič na hromadné čistenie najmä kremikových dosiek v akustickom prostredí pozostáva z dvoch rotačných čiel 3, ktoré sú opatrené čapmi. 7. Čapy 7 sú na rotačných čelách uložené centricky alebo excentricky. Na okrajoch rotačních čiel 3 sú prípevnené hrebene 4, z ktorých...

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240739

Dátum: 15.08.1987

Autori: Habán Ivan, Matušovie Viliam

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, vápenatého, výroby, způsob

Text:

...výrobním postupüm výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnnální nebo kombinací obou těchto postulm- Usĺuplłje se například tak, že se do re 4 akce uvedou odpadní roztok, vznikající přiregeneraci amoniaku ze sodárenských lou-, hů vápenným mlekem, obsahující převážně chlorid vápenetý a roztok hydrogenfostorečnanu sodneho, vzniklý částečnou neutralizací kyseliny tríhydrogeniosforečné onem nebo/a hydrogenuhličitanem...

Způsob výroby surového plynu z uhlí proměnné kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivanie Vojtech, Habán Ivan, Koreis Josef, Kožár Oddej

MPK: C10J 3/02

Značky: plynů, surového, uhlí, kvality, výroby, způsob, proměnné

Text:

...optimálne vytvořenou zplyňovaci směsi kysliku a páry se npak vsázka zpllyñu Specifickáes nižší průměrnouzspotřebou páry.Účinkém výnâľezu Šje v porovnání s dosud známýmí zpüsobý výroby generatorového plynu snížení energetické náročnostíkvýroby,snížení. tlvoñbý ddpadnłch vod a snížení po .ruc hovosti .generatorťLPríklad konkrétního provedení vynálezu je aplikován na zpiyňování hnědéhvoi uhlí směsi kyslíkda vodnír-páry při tlak-u 2,7 MPa....

Jednosmerný ultrazvukový plynoakustický generátor pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234873

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bagoutdinov Alexander Asgatovič, Matušovič Viliam, Habán Ivan

MPK: B06B 1/10

Značky: ultrazvukový, jednosmerný, generátor, plynoakustický, plynné, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerného pozdĺž štrbinovej trysky rozloženého ultrazvukového poľa, ktoré umožňuje pôsobenie ultrazvukového poľa na jednotlivé súčiastky alebo skupinu súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne jednosmerným plynoakustickým generátorom pre plynné prostredie, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým telesom uzatvoreným vekom tvoriacim s dutým telesom vysokotlakovú komoru. V mieste styku dutého valca s vekom je...

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219594

Dátum: 30.09.1985

Autori: Habán Ivan, Bagoudtinov Alexander Asgatovič

Značky: ultrazvukový, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukového žiariča. Účelom vynálezu je zvýšenie životnosti, mechanickej pevnosti spoja, hlavne pri cyklickom namáhaní a zväčšenie rozsahu pracovných teplôt. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, pozostávajúceho z reflektora a vlnovodu spojených stredovou skrutkou s maticou, pričom medzi reflektorom a vlnovodom sú uložené piezoelektrické meniče s elektródou, ktorého podstata je, že v...

Ultrazvukový žiarič pozdĺžných kmitov, najmä pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Bagoutdinov Alexander, Habán Ivan, Zámečník Mikuláš

Značky: plynné, kmitov, žiarič, pozdĺžných, ultrazvukový, prostredie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého vyžiareného výkonu pri malých budiacich amplitúdach. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čelo vlnovodu ultrazvukového meniča je v mieste uzlových rovín kmitov alebo uzlových bodov kmitov opatrené budiacimi výstupkami. Výška budiacich výstupkov je väčšia ako maximálne požadovaná amplitúda kmitov membrány.

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218716

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zámečník Mikuláš, Bagoutdinov Alexander Asgatovič, Habán Ivan

Značky: žiarič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru ultrazvukových žiaričov. Vynález rieši spájanie meničov s membránou. Podstatou vynálezu je, že ultrazvukový menič je po obvode opatrený vrstvou armovaného lepidla zasahujúceho na plochu membrány.