Haasz Vladimír

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: společnou, kapacitní, čidla, převodník, uzemněnou, elektródou

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Měřič efektivní hodnoty napětí a činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267019

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 19/00

Značky: hodnoty, napětí, efektivní, měřič, činného, výkonu

Text:

...hodnoty a činného výkonu podle vynálezu je možnost snížení potřebné kapacity paměti pro uložení naměřených hodnot a zrychlení výpočtu a tedy í doby měřené efektivní hodnoty napětí a činného výkonu pulsně řízených asynchronních motoru. Zároveň toto řešení měříče umožňuje jeho použití beze změn i pro jiné pruběhy napájecího napětí. °Příklad uspořádání měřiče podle vynálezu je blokově uveden na přiloženém výkrese.Měřič efektivní hodnoty...

Převodník pro kapacitní čidla s průchozími kapacitami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265747

Dátum: 14.11.1989

Autor: Haasz Vladimír

MPK: H03M 1/12

Značky: kapacitní, převodník, čidla, kapacitami, průchozími

Text:

...převodník ve formě hybridních integrovaných obvodů.Příklad uspořádání převodníku pro kapacitní čidlo s prüchozími kapacitami podle vynálezuje uveden na přiloženém výkrese.Tento převodník pro kapacitní čídla s převodem poměru průchozích kapacít na střídu, měr doby kladného a záporného obdélníkového impulsu, sestává z operačního zesilovačetj. po na neinvertu l zapojeného jako integràtor, jehož výstup Ä je připojen přes vazební odpor 3jící vstup...

Vícedílná košová forma k odstředivému tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241287

Dátum: 01.09.1987

Autor: Haasz Vladimír

MPK: C03B 19/04

Značky: forma, vícedílná, sklenených, tvarování, předmětů, odstředivému, košová, dutých

Text:

...předaětú.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstetnł onezí u forey v provedení podle vynàlezu, jehož podstata spočívá v ton,že na horních okrajích rozevíratelných dílů formy jsou vytvořena vnitřní seguetovita osezení.U formy podle vynálezu se snadno tvsrují výrobky s rovnými okraji jednoduchou konstrukcí formy, bez prídavných dílů k tvarovàní okrajů, ktere musí řešit problemy způsobovane vůleaj nezí níní a potrebou zajíštovat je...

Fázově citlivý detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223728

Dátum: 15.04.1986

Autor: Haasz Vladimír

Značky: detektor, fázové, citlivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fázově citlivého detektoru s násobicím číslicově analogovým převodníkem, použitým jako násobicí člen měřeného a referenčního signálu detektoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že násobicí člen je tvořen násobicím číslicově analogovým převodníkem, jehož analogový vstup tvoří vstup fázově citlivého detektoru a číslicový vstup je spojen s výstupem číslicového konvertoru. Vynález lze využít především pro měřicí účely.

Zapojení pro navazování vybraných výstupních napětí stejnosměrného kalibračního zdroje na napětí normálového článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219814

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: navažování, zdroje, vybraných, normálového, zapojení, napětí, článků, kalibračního, stejnosměrného, výstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dílčí kontrolu přesnosti stejnosměrného kalibračního zdroje navázáním vybraných výstupních napětí na napětí normálového článku s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je použití děliče, jehož jeden odpor je složen z paralelně řazených odporů shodné jmenovité hodnoty a druhý odpor je složen ze stejného počtu sériově řazených odporů stejných jmenovitých hodnot. Měření se provádí dvakrát a při druhém měření se odpory v...

Transformátorový můstek s pětisvorkovým připojením měřené admitance

Načítavanie...

Číslo patentu: 219813

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: měřené, můstek, pětisvorkovým, připojením, admitance, transformátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorového můstku s pětisvorkovým připojením měřené admitance. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oddělovací operační zesilovač se stoprocentní zpětnou vazbou napájí měřenou admitanci do proudové svorky, přičemž napětí zpětné vazby se odebírá z příslušné svorky napěťové druhá proudová svorka je připojena na začátek vinutí diferenciálního transformátoru, zatímco konec tohoto vinutí je připojen na výstup operačního...