H05K 9/00

Armovacia mriežka pre zatepľovacie systémy zlepšujúca EMC budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288394

Dátum: 27.07.2016

Autori: Kováč Dobroslav, Kováčová Irena

MPK: E04F 13/04, E04B 1/92, G21F 1/00...

Značky: armovacia, mriežka, budov, systémy, zlepšujúca, zatepľovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo-textilno-kovová armovacia mriežka pozostáva z kovového vodiča (1) obaleného sklo-textilným vláknom (2). Toto spojenie vytvára vlákno (3) sklo-textilno-kovovej armovacej mriežky. Jeho prepletaním, v horizontálnom a vertikálnom smere medzi sebou, je vytvorená sklo-textilno-kovová armovacia mriežka (4).

Antifrekvenčné ochranné puzdro na mobilné telefóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5949

Dátum: 05.12.2011

Autori: Bosternáková Angela, Bosternák Koloman

MPK: H05K 9/00, H05K 5/00

Značky: puzdro, mobilné, antifrekvenčné, telefóny, ochranné

Text:

...ochranné puzdro na mobilné telefóny (ďalej 1 enAFP), zložené z trojvrstvového, silnejšieho ochranného krytu, poskytuje lepšiu ochranu nielen proti mechanickým nárazom, ale aj proti vniknutiu a priechod vysokofrekvenčných signálov cez ľudské telo. AFP je vytvorené z trojvrstvového materiálu pozostávajúce z vonkajšej vrstvy, zo strednej vrstvy vysokofrekvcnčného ñltra a z vnútornej vrstvy. Filter nachádzajúci sa medzi dvomi vrstvami nedovolí...

Tesniaci ochranný obal bezkontaktnej čipovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5738

Dátum: 05.04.2011

Autor: Petrík Marián

MPK: H05K 9/00, H05K 5/00

Značky: tesniaci, čipovej, karty, ochranný, bezkontaktnej

Text:

...alebo na zadnú stranu obalu, nanesením kovovej vodívej farby, pokovením, ovinutím kovovým drôtom. Ďalším riešením je vytvorenie kovového obalu z plechu s výrezom na náhľad a dotýkanie sa karty pre umožnenie vysunutia z obalu. Účinnosť riešenia je úmemá pokrytiu povrchu obalu, vodivosti a hrúbke kovovej vrstvy a rozloženiu kovovej vrstvy úmeme rozloženiu komunikačnej antény a čipu bezkontaktnej čipovej karty chránenej obalom Doterajšie...

Prvok suchého zipsu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13640

Dátum: 29.04.2010

Autor: Poulakis Konstantinos

MPK: H05K 9/00, H01R 13/648

Značky: zipsu, suchého, prvok

Text:

...z krížiacich sa úsekov drôtu môže byť vytvorený tým, že vodivý drôt je ovinutý okolo nosného pásu v dvoch vrstvách vinutia, pri ktorých prebiehajú vrstvy vinutia vo vzájomne opačnom smere stúpania šikmo vzhľadom na pozdĺžnu os nosného pásu. Takýmto spôsobom sa krížiaca drôtená sieť je veľmi dobrá predovšetkým na odbúranie elektrostatických nábojov.Tu je možné realizovať také usporiadanie, aby obidve vrstvy vinutia boli vytvorené vzájomne...

Puzdro na ochranu bezdrôtových elektronických zariadení pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286329

Dátum: 27.06.2008

Autor: Kremský Bohuslav

MPK: H05K 5/00, H05K 9/00

Značky: vyzařováním, ochranu, puzdro, zariadení, elektronických, nežiaducim, elektromagnetickým, bezdrôtových

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro pozostáva z nosného dutého telesa (1) so zabudovanou tieniacou vrstvou (2) elektromagnetických vĺn usporiadanou ako Faradayova klietka, pričom spoje alebo prekrytia (3) tieniacej vrstvy (2) elektromagnetických vĺn sú tesné. Puzdrom sa dosiahne útlm elektromagnetických vĺn 50 až 140 dB pre frekvencie 100 kHz až 10 GHz na zamedzenie spojenia s iným externým bezdrôtovým elektronickým zariadením.

Izolačná doska so sendvičovou štruktúrou na ochranu pred elektromagnetickým žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7641

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hänel Annemarie, Brombacher Volker

MPK: H05K 9/00, E04B 1/00

Značky: izolačná, strukturou, elektromagnetickým, žiarením, sendvičovou, ochranu, doska

Text:

...sa môžu ľubovoľne navzájom kombinovať a sú predmetom predloženého Vynálezu. Okrem toho môžu jednotlive definície/alternatívyPrehľad obrázkov na výkresoch0011 Vynález sa ďalej ilustruje prostredníctvom obrázkov, pričomobr. l znázorňuje izoiačnú dosku podľa vynálezu V pohľade zhoraobr. 2 znázorňuje dve navzájom lícujúc uložené izolačné dosky V bokoryseobr. 3 znázorňuje detailné nárysy navzájom lícujúc uložených izolačných dosák V bokoryse,...

Puzdro na ochranu bezdrôtových zariadení pred elektromagnetickým vyžarovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4152

Dátum: 02.06.2005

Autor: Kremský Bohuslav

MPK: H05K 5/00, H05K 9/00

Značky: puzdro, vyzařováním, elektromagnetickým, bezdrôtových, ochranu, zariadení

Text:

...l znázorňuje štandardne vyhotovené puzdro s nasunuteľným vekom vhodné aj na odkiarianie do vrecka obleku. Na obr. 2 je znázomené puzdro pre stacionáme uchytenie V automobile alebo na dosku stola v rokovacej miestnosti. Na obr. 3 je znázomené puzdro v tvare vrecka s preklopiteľnou záklopkou. Na obr. 4 sú znázomené implementácie tieniacej vrstvy v telese puzdra.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia...

Energetický a korpuskulárny tienič

Načítavanie...

Číslo patentu: 284492

Dátum: 08.04.2005

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: H01Q 17/00, H05K 9/00

Značky: energeticky, korpuskulárny, tienič

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie používa elektromagnetickú pascu z plochej bunky (3), pozostávajúcu z vodivého plášťa (1), ktorej všetky rozmery sú menšie ako vlnová dĺžka eliminovanej hlavnej energetickej emisie. Výplňou je feromagnetické a feroelektrické dielektrikum (2). Zariadenie eliminuje účinne väčšinu energetických a korpuskulárnych emisií pre mobilné telefóny, zdravotnú techniku a priemyselné prevádzky.

Mobilový harmonizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4033

Dátum: 03.01.2005

Autor: Bátory Miloš

MPK: A61N 1/16, H05K 9/00

Značky: harmonizátor, mobilový

Text:

...ich hodnoty merať.Podstatou tohto technického riešenia je mobilový harmonizátor, pozostávajúci z energetickej zdravotnej karty,ktorý obsahuje hliníkovú fóliu 1 špeciálneho tvaru, z lícnej strany pokrytú vrstvou 2 fialovej farby, z rubovej strany tienenú. Výhodným špeciálnym tvarom hliníkovej fólie 1 je tvar piškóty.Mobílový harmonizátor je umiestnený V mobilných telefónoch na zadnej strane vo Vertikálnom smere, pričom sa kladie tienenou...

Monokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3831

Dátum: 07.07.2004

Autori: Zajcev Kirill, Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny

MPK: H05K 9/00

Značky: monokrystalický, poľa, generátor, fyzikálneho, torzného

Text:

...podstatnou výhodou monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je fakt, že samo je nezávislé na zdroji elektrickej energie akumulovanej napríklad v batérii. Zariadenie podľa úžitkového vzoru energiu čerpá z energie vysokofrekvenčného žiarenia mobilného telefónu alebo obdobneho zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochMonokryštalický generátor torzného fyzikálneho poľa podľa technického riešenia je...

Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3778

Dátum: 06.04.2004

Autori: Zajcev Kirill, Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny

MPK: H05K 9/00, H01F 38/00, H01Q 17/00...

Značky: poľa, aktiváciu, zariadenie, fyzikálneho, monokrystalického, torzného, generátora

Text:

...riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Predovšetkým sa dosiahne aktivácia monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa ďalej využiteľného napríklad pre normalizáciu narušeného alfa rytmu mozgovej činnosti na začiatku telefonovania s mobilným telefónom.Ďalšou podstatnou výhodou zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálncho poľa podľa technického riešenia je fakt, že aj V...

Ochranná kabína proti žiareniu pre röntgenové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3670

Dátum: 15.12.2003

Autor: Wüstenbecker Michael

MPK: H05K 9/00, G21F 7/00, G21F 3/00...

Značky: žiareniu, kabina, ochranná, proti, röntgenové, zariadenie

Text:

...upevňovacie miesto stenových doskových elementov a v nich obsiahnutých olovených vrstiev umiestnené s odstupom. To je hlavne výhodne pri zvarovom spojení, pretože vplyvomzväčšeného odstupu medzi zvarovým miestom a olovenou vrstvou môže byť značne zníženéohriatie olova. Ohríatie olova by mohlo viest ku zníženiu hrúbky olova vplyvom roztekania olova a tým k obmedzeniu ochrany proti žiareniu. Nárok 10, orientovaný na upevňovacie prostriedky, je...

Spojka pro feritovou magnetickou klapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261354

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H05K 9/00

Značky: feritovou, klapku, magnetickou, spojka

Text:

...které se otevírají jsou ukostřeny jen na straně uchycení.Tento způsob je drahý a vlivem jednostranného ukostření. vzniká na těchto plochách rušivé napětí. vľyto nevýhody odstranuje spojka pro ferítovou magnetickou sklapku, vyznačující se tím, že střední část plechu obdélníkového tvaru je ohnutá pod úhlem 20 až 40 stupňů pro styk s pőlo pvým nástavcem magnetické sklapky a obě krajní části jsou ohnuty pod úhlem 70 až 100 stupňů pro...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gey Michel, Comensoli Jean-claude, Delassus Jean, Pouger Paul

MPK: G01R 31/34, H05K 7/20, H02K 15/16...

Značky: statoru, pole, ochranu, vytvářeného, velkého, rotorem, magnetického, alternátoru, okolí, kovových, uložených, zařízení, předmětů

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...