H05K 7/00

Závesný mechanizmus elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7491

Dátum: 01.07.2016

Autori: Holub Libor, Mika Michal

MPK: G01R 22/06, G01R 11/00, H02B 1/00...

Značky: elektroměru, mechanizmus, závěsný

Text:

...plastovú pružinu. Pružina je prispôsobená na častejšie a početnej šie stisnutia. Toto sa dosiahne veľkosťou uhla medzi pevnou časťou dna a pružinou, výhodou tohto riešenia je ľahšia montáž bez použitia dodatočného nástroja tým, že nedochádza k uviaznutiu aretačného kolíka pri prechode držiakom. Držiak si dôsledkom správneho navedenia polguľovitého hmatníka sám nájde optimálne vymedzenie, aby došlo k zaisteniu otvoru držiaka, a obsluha...

Rám na manipuláciu s doskou plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5362

Dátum: 08.02.2010

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/00, H05K 7/14, H01R 12/00...

Značky: doskou, spoja, plošného, manipuláciu

Text:

...obrázku ll je rez rámom, ktorý ma na jednej strane priskrutkovanú prílôžku, pod ktorú sa zakladá okraj dosky a na opačnej strane je pružná západka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobené z oceľového plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku. Plech navádzača 3 je...

Manipulačný rám dosky plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5065

Dátum: 07.01.2009

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/00, H05K 7/18

Značky: plošného, dosky, spoja, manipulačný

Text:

...riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov Vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobene z plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku s odstupňovanou šírkou. Plech navádzača 3 je ohnutý do uhla 60 stupňov. Spodnou časťou je uavádzač 3 pripevnený skrutkovým spojom 6 do otvoru v ráme 1. V šikmo vyčuievajúcej časti navádzača 3 je k nemu...

Výkonový polovodičový modul s pripojeným nosičom podložky a zodpovedajúci spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7920

Dátum: 09.07.2008

Autor: Kroneder Christian

MPK: H05K 7/00

Značky: spôsob, polovodičový, výroby, zodpovedajúci, modul, nosičom, výkonový, připojeným, podložky

Text:

...modul so schránkou, s najmenej jedným predovšetkýn 1 vo vybraní tejto schránky usporiadaným a schránkou na bokoch, predovšetkým na všetkých stranách obklopeným nosičom podložky. Na tomto nosiči podložky je vytvorené zapojenie elektronických výkonových obvodov, z ktorého vychádzajú elektrické prípojné prvky pre výkonové prípoje a pomocné prípoje. Takto vytvára nosič podložky k chladiču privrátenú vonkajšiu stranu alebo časť vonkajšejstrany...

Ochranný kryt na elektroinštalačné škatule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4688

Dátum: 01.03.2007

Autor: Hozáková Marta

MPK: H05K 7/00

Značky: ochranný, elektroinštalačné, škatule

Text:

...a vyťahovacieho prvku.Výhodou predmetného krytu, vyrobeného výhodne z plastu (napr. PVC s požadovanou tepelnou odolnosťou, polypropylén), je najmä skutočnosť, že ide o univerzálny kryt,vhodný na zakrytie elektroinštalačných škatúľ s rôznymi priemermi, čo je umožnené rôznymi stredovýrni vzdialenosťami výstupkov. Kryt je vhodný na zakrytie elektroinštalačných škatúľ tak štvoruholnikového ako aj kruhového prierezu.Vďaka štetinám vystupujúcim...

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H05K 7/00, H01R 9/16

Značky: inštalácia, kompresora, hermetického, chladivového, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...

Montovaná chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2686

Dátum: 09.10.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04C 1/39, H05K 7/00

Značky: káblových, vedení, montovaná, chránička

Text:

...zobrazení montovaná chránička s dvojžľabovouMontovaná chránička káblových vedení spravidla obdĺžnikového prierezu pozostáva z doskového poklopu 1 atvarovky 2 V podobe jednoduchého, alebo viacnásobného žľabu Q. Bočné steny g tvarovky z sú z vnútomej strany opatrené smerom hore sa otvárajúcou klinovitou drážkou i,do ktorej po zmontovaní zapadá poklop l.Hrúbka I-I poklopu l je rovnaká ako hĺbka h klinovitej polodrážky 3 a poklop l sa...

Držák pro měření mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253968

Dátum: 17.12.1987

Autor: Peterka Roman

MPK: H05K 7/00

Značky: měření, tranzistorů, mikrovlnných, držák

Text:

...drážka, do které je zasunut třnen uzavíracího Víčka.Vyšší účinek držáku podle vynálezu proti dosavadnin konstrukcím je spatřován v jeho jednoduchosti a ve zlepšení přesností něřených parametrů tranzistoru.Konstrukce držáku vynálezu bude dále popsána se žřetelen k připojenénu vyobrazení, kde na obr. 2 je pohled na držák shore a na obr. 1 je třnenovité víčko uzavírajicí držák.Pouzdro Q něřeného tranzistoru je uloženo do drážky g v bloku L...

Modul elektronického řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253683

Dátum: 17.12.1987

Autori: Undus Stanislav, Nakládal Leoš, Popov Petr

MPK: H05K 7/00

Značky: modul, řídicího, elektronického, systému

Text:

...napejecích vodičů a zajištují minimalní úbytky napájecích napětí. Matriční deska 5 jepřipevněna k horizontálním profilovým nosníkům rámu 1 V jeho zadní části. Rovinnost matriční desky 5 v celé ploše a její přesnou polohu vůči rovině čelních panelů elektronických jednotek g zajišťuje polohovací výztužný člen Q tvorený nosníkem S DOSuVnýmĺ dľžáky 1 ° Tímto způsobem je umožněno přesné nastavení vzdálenosti matričnídesky 3 od rcviny...

Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252286

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák František, Vlk Miroslav

MPK: H05K 7/00

Značky: nástroj, plošných, desek, zasouvání, spojů, vysouvání

Text:

...která je jedním koncem opřena o základní páku a druhým koncem o ovládací páku.Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů podle vynálezu umožňuje jednoduchou manipulaci s deskami při vyjímání desek z rámu i při jejich zasouvání do rámu. Pro celý stojan nebo soubor stojanu postačí pouze jeden pár těchto nástrojů. Nasunutí na desku je snadné a rychlé.Příklad nástroje podle vynálezu je dále popsán pomocí výkroe su, kde na obr. l...

Ústrojí pro připojení napájení ze sítě k přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245460

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schädlich Gotthard, Schneider Wolfgang, Lippold Gerhard, Straube Volker

MPK: H05K 7/00

Značky: sítě, napájení, přístroji, ústrojí, připojení

Text:

...nonxnmqaaua ceru nnrasua K npnöopy conepmur nnanexrpuqecxun uupnyc I, n KOT 0 pDĽ aaxpennenu Kuuranru 2 c npeuoxpanurensuu 3, aenonnuxnue KOHTQETHHG aneuearu 4, aannmmneca nepnuun cerenuuu KDHTGHTBHH, ooennaenaumu c uponnuauxauu maypa S nuraans, nepexnmqarenn 6 cerenux HanpaueHuü,F-oópaauym uoaopornym Kpamny 7 na uaonaunonHorn marepnana, 3 Koropom Ha Bnyrpeaaeä cropone ounon na ee nonox paaueueam Kepxarenu 8 npennxpanureneü 3 a aa anemaen...

Vodiaci element

Načítavanie...

Číslo patentu: 249933

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kopiar Ján

MPK: H05K 7/00

Značky: vodiaci, element

Text:

...je zaisťovanie, nitovanie, skrutkovanie,možnosť zmätkovitosti praskaním kladiek a velkou prácnost pri výrobe jednotlivých dielov.Uvedené nevýhody sú odstránené podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že vodiaci element je vytvorený ako integrovaný celok so samozaisťovacím čapoms pružnými výstupkami, ktoré zabezpečujú uloženie po zasunutí do ložiska.Vyšší účinok spočíva v znížení präcnosti pri výrobe i montáži, vylúčenie...

Zařízení k upevnění ovládacích tlačítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233276

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šplíchal Václav

MPK: H05K 7/00

Značky: ovládacích, upevnění, zařízení, tlačítek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění ovládacích tlačítek, zejména u elektrických vysavačů prachu řeší upevnění ovládacích tlačítek bez použití spojovacích dílů a šroubových spojů, jehož podstatou je vytvoření potřebných úchytů pro tlačítka přímo na výlisku pláště vysavače a pro uchycení tlačítka je využito pružnosti jeho materiálu.

Výklopný přívod elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249160

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pantůček Miloslav, Hladík Vlastimil, Malina Josef

MPK: H05K 7/00

Značky: spotřebičů, elektrických, výklopný, přívod

Text:

...misky, na jejímž vnějším obvodu jsou vytvořeny kotevní čepy. Tyto kotevní čepy jsou proti čepůn na vnitřní oísce pootočeny o 90 °. Vnitřní miska je ve svém středu opatřena kruhovým otvoren a vnější miska oválným otvorem. Ve výstupcích vnější misky jsou vytvořeny dvě lůžka pro uložení čepu vnitřní misky.Výklopný přívod elektrických epotřebičů podle vynálezu je možno použít všude tam, kde je žádoucí otočný pohyb přívodní šňůry.Příklad...

Mechanismus na spúšťanie strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249215

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: H05K 7/00

Značky: mechanismus, spúšťanie, strojov

Text:

...je vytvorená vdrážka 1,do ktorej zasahuje jednozvratná páka 5 tvorená dvoma ramenami 6. Konce ramien G prečnievajúce z drážky 1 sú spriahnuté priečkou 14. Druhé konce ramien B sú o 4patrené rybinovitými drážkami 17 zapadájúcimi do polkruhovej lišty 7 upevnenej na dne .drážky 1. jednozvratná páka 5 je vertikálne posuvne uchytená na držiaku 8, ktorý je opatrený pružným členom 11 a je spolu s horným dorazom 12 upevnený na dne drážky 1. Pružný...

Prosvětlovací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233093

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: H05K 7/00

Značky: prosvětlovací, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prosvětlovacího zdroje, který patří do skupiny optických prosvětlovacích, indikačních nebo kontrolních prvků provedených v světlotěsném vyhotovení. Svým řešením umožňuje snadnou a okamžitou výměnu vlastního zdroje světla, jímž je obvykle miniaturní žárovka nebo doutnavka. Umožňuje i snadnou výměnu ostatních dílů, přičemž sestává z komory, která je svou základnou připevněna k panelu přístroje, kde zároveň zajišťuje polohu...