H05K 13/00

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14702

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: H05K 13/00, B65D 75/36, B65D 75/32...

Značky: jedným, prepravným, modulom, polovodičovým, usporiadanie, výkonovým, aspoň, obalom

Text:

...externé kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doske usporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul sa majú rozumieť Voči nemu elektricky izolované oproti dnovému prvku zostavené výkonové polovodičové moduly, aj kotúčové články - ako sú už dávno stavom techniky - a majú dva plošné prípojné prvky a jedno medzi tým usporiadané izolačné teleso z keramiky aleboplastu. Prepravný...

Spôsob určovania vybavenia pre konštantné stoly osadzovacích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16447

Dátum: 09.02.2010

Autori: Royer Christian, Pfaffinger Alexander, Bauer Petra

MPK: H05K 13/00, H05K 13/08

Značky: stoly, konstantně, automatov, určovania, spôsob, vybavenia, osadzovacích

Text:

...výrobných, zhotovovacich alebo montážnych liniek,ktoré môžu pri postupe prevybavenia zostať rovnaké a nemusia byť menené. Konštantné stoly sú teda príspevkom k optimalizovaniu výrobného procesu, pretože náklady na prevybavenie sa môžuzredukovať a vybavenie sa môže ušetriť. Tiež sa zredukuje potrebamiesta a skladovania, pretože je nutné prechovávať menej premenných stolov (pod výrazom premenný stôl sa rozumie výmenný poprípade dopravný stôl...

Suché skrine na uplatnenie súčiastok citlivých na vlhkosť v elektronickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2352

Dátum: 01.04.2004

Autor: Theriault Martin

MPK: H05K 13/00

Značky: vlhkosť, výrobe, súčiastok, skříně, elektronickej, uplatnenie, citlivých, suché

Text:

...výzvou.0006 IPC/JEDEC test citlivosti na vlhkost (popcorn test) má 3 úrovne. Úroveň 3 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby SMD puzdro bolo vystavené teplote 30 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas 192 hodín a následne podrobené zataženiu tromi cyklami IR konvekčného ohrevu, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám. Úroveň 2 testu citlivosti na vlhkost vyžaduje, aby puzdro bolo vystavené teplote 85 °C pri relatívnej vlhkosti 60 počas...

Spôsob výroby dátových nosičov a dátové nosiče získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1149

Dátum: 25.11.2003

Autori: Hahn Roland, Christen Paul

MPK: H05K 13/00, G06K 19/077

Značky: získané, datových, spôsobom, nosičov, výroby, týmto, nosiče, spôsob, datové

Text:

...konce k a 3 b antény 3 sú podľa obr. 2 elektricky a mechanicky spojené s kontaktným mostíkom l. Toto spojenie sa uskutoční napríklad letovaním. Kontaktný mostík 1 je podľa obr. 3 vložený do vrstvy m a vykazuje vo vyhĺbení Ľ tvaru drážky vrstvu § zo vzácneho kovu. Vrstva § zo vzácneho kovu pozostáva napríklad a výhodne zo zlata a je relatívne tenká a je nanesená na rovinnú plochu ll vyhlbenia B, ako znázorňuje obr. 4. Vrstva g zo vzácneho...

Zapojenie na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi najmä do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269659

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kulajta Karol, Kukla Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: súčiastok, spojov, drôtovými, najmä, montáž, dosiek, vývodmi, plošných, zapojenie

Text:

...palca n 13 vidlice presúvacej páky g kyvne uloženej prostredníctvom čapu § 6 na stojine 11 pevne uchytenej na základovej doske 22. Druhý koniec presúvacej páky g je opatrený vodiacou kladkou g zasahujúcou do ovládacej drážky 48 vsčky 52. Vačka 2 je pevne pripojená na ovládací segment liv zábere a ozubenou pieatnicou l§ pohonu AQ zdvíhacie. Z hornej strany na ozubenú piestnicu lg dosadá prítlačná kladka l 2 uložená na držiaku ll pevne...

Zapojenie zariadenia na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269658

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kulajta Karol, Kukla Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: zapojenie, montáž, drôtovými, spojov, zariadenia, vývodmi, plošných, súčiastok, dosiek

Text:

...štrbinou 1 pod ktorou sú uložené indikačné svetelné zdroje 5. Na polohovací a strihací mechanizmus g je pripojený dvojčinný pneuatický valec Ž otáčania dvojčinný pneumatický valec Q zdvíhania advojčinný pneumatický valec 1 strihanie. Snímače Q, 2 piestnic dvojčinných pneumatických valcov 2, Q. 1 a indikačne svetelné zdroje 1 strižnej štrbiny 1 sú elektricky pripojené cez zbernicu lg na riadiaci systém l. Připojovacie hrdla ll dvojčinných...

Ohýbací kotúč zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269502

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istenik Peter, Václav Štefan, Chlapík Ján, Ševcech Marián, Ondrejovič Anton, Konečný Jaroslav, Cingálek Ján, Minarech Viliam, Kedro Miloslav, Durec Milan, Straka Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: ohýbací, kotúč, dvojvývodových, súčiastok, tvarovanie, zariadenia

Text:

...zaoblenie.Ohýbacim kotúčom zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok sa docieli spoľahlivá a presná vytvarovanie vývodov. Výhodou je najmä to, že obidva vývody sú vytvarovaně rovnako bez ich polkodenią,bez možnosti vzniku zâdržiek. Výroba ohýbacieho kotúča nie je tak náročná na presnosť,čo je daně usporiadaním tvarovacích drážiek na ohýbacom kotúči.Na pripojenom výkrese je znázornenć prikladně riešenie ohýbacieho kotúče zariadenia...

Zařízení pro připojení zkoušených desek plošných spojů k testovacím systémům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269215

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lizák Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: připojení, zařízení, plošných, zkoušených, desek, systémům, testovacím, spojů

Text:

...mají profil tvarů In,jehož delší strana je připevněns k přední, respektive zadní části nosiče g s kratší strana přesahnje přes izolační desku 1 v těene blízkosti nad ní a je vedena přes levý s pravý zámek g a 2. Na konci dvou vodioíoh kolíkd j, je připevněna horní deska lg ve tvaru U,která je nosnou částí pro upevnění zkouäených desek plošnýoh spejd. Na rovnoběžnýoh stranách této horní desky gg, ktoré jsou orientovánv ehodné s podélnýni...

Elektromagnetické sací zařízení pro odpájení součástí, zejména na tištěných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255436

Dátum: 15.03.1988

Autori: Weisgerber Josef, Křovák Přemysl

MPK: H05K 13/00

Značky: odpájení, zejména, sací, tištěných, elektromagnetické, spojích, zařízení, součástí

Text:

...sacího zařízení je spojen hadičkou 5 vakuovým zásobníkem odsátého cínu.Jedná se 0 impulsní elektromagnetické odsávací zařízení zabudované V pouzdru, které dosahuje dostatečně velký podtlak pro odsátí cínu ze spojů nebo ze spájených součástek. Pouzdro může mít například tvar pistole, tj. stejný tvar jako mají stávající trafo páječky,anebo jiný libovolný tvar. Elektromagnetické sací zařízení dle vynálezu může být rovněž stacionární například...

Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247283

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dymeš Lubor

MPK: H05K 13/00

Značky: kontrolu, zariadenie, najmä, vývodov, lisovanie, zakladanie, súčiastok, elektrotechniku

Text:

...priebežného žľabu 29 je rovnobežne uložená presuvna tyč 31 opatrená vidlicou 53, do kto-rej zasahuje svornípevne uložený na hornej ploche dosky 14 nosiča 51. Na presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne V lôžku 35 na p-ružine 35 uložený vidlicový presúva-č 37 zasahujúci nad priehežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30. Horna plocha vidlicového presúvača 3,7 je pevne opatrená kolíkom Na ľavom konci presuv-nej tyče 31 je odpružene na...

Vytahovač pripojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253919

Dátum: 17.12.1987

Autor: Habala Jaroslav

MPK: H05K 13/00

Značky: prvkov, připojovacích, vytahovač

Text:

...drážkach telesa puzdra.Výhody vynalezu sú hlavne v tom, že sa umožňujú jemne oprávarenské práce jednoduchým účelovým prípravkom pri zníženej námahe bez poškodenia súčiastky, čo podstatne zvýši pr-oduktivitu práce. Vytvára sa možnosť stabilizácie súčiastky po vytiahnuti jej pripojovacieho prvku pre meranie elek trických veličín na mieste a podobné náročné úkony. Zariadenie je s úspechom vyskúšané a používa sa v organizácii prihlasovatela,...

Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Butkovský 1udovít

MPK: H05K 13/00

Značky: zariadenie, integrovaných, vyťahovanie, obvodov

Text:

...integrovaný obvod je odťahovaný od dosky plošného spoja rovnomerne a bez mechanického poškodenia.Na priloženom výkrese je v reze a bokoryse znázornená zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov.Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov pozostáva z tlačítka 1, rúčky 2,vnútornej odtalrosvacej pružiny 3, trubky 4,vonkajšej uchytávacej pružiny 5, vymedzevacej poistky 6, matice 7 s vnútorným kuželom, kužeľovité klieštiny B, stiojky 9 s...

Deska pro elektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252418

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tyburec Milan

MPK: H05K 13/00

Značky: elektroniku, deska

Text:

...Utěsněním pomocí líšt přímo na desce odpa~ dá nutnost v případě konektorů na obou stranách, kdy je Jinak nemožné zakrytování desek v blocích. ÉNa připojeném výkresu je na obri 7 L, ga 1 znázornená deska s konektory podle vynálezu.Provedení podle obr. L znázorňuje upevnění konektoru g e des» kou L výztužnou lištou 1 a plochou těsnící lištou 1, která je uchycena páskem.§.Výztužná 1 ištal je vyrobene z pevného materiálu ve.tvaru L 0...