H05H

Strana 2

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267288

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H02J 5/00

Značky: zapojení, napájení, elektromagnetů, betatronu, pulsní

Text:

...napájení otoktronagnetu betatronu podte vynátézu ano Gbľa 2 jsou anäorněny průběhy proudu a napětí obvodu.Na avorky stejnosměrného zdroje Q je přes první spínací prvok Ä 5 výpínacím obvodom přípojen kondenzátor 1 a k němu pavaLeíně obvod 2 pro stabítízovací napětí. K němu je dále připojon dvojcestný řízený usměrňovač tvořený druhým a třetímspínacím prvkem Š, Ž s vypínacím obvodem a čtvrtým a pátým spinacím prvkem 1, 2. Na výstupu...

Spôsob výroby mnohohrotovej katódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267170

Dátum: 12.02.1990

Autori: Korenov Sergej, Vávra Ivo

MPK: H01S 3/11, H01S 3/07, H05H 1/34...

Značky: spôsob, mnohohrotovej, výroby, katody

Text:

...vyplývajúce z nízkej plošnej hustoty a nerovnakého tvaru hrotov.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje spôsob výroby monohohrotovej katódy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že 2 mnohovláknového kábla sa vytvorí cylindrický zväzok, ktorého jeden koniec sa pájkovaním upevni do medenej objímky. Druhý koniec zväzku sa vyleští kolmo na os zväzku. Supravodivý mnohovláknový kábel pozostáva z tenkých vlákien 2...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szabó Josef, Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizovaného, plazmového, hořáku, kanál, kapalinou, stabilizační

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Zapojení pro pulzní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266184

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H02J 5/00

Značky: betatronu, elektromagnetů, napájení, zapojení, pulzní

Text:

...střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace napájení betatronu podle vynálezu naza podmínky, že pracovní cyklus betatronu je cbsaženo V půlperiodě síťové frekvence,bude zářlvý výkon dvojnásobný a tepelné ztráty v budicích cívkách elektromagnetu se sníží až o 30 oproti stavu, kdy je betatron napájen přímo ze střídavé sítě.oproti jinýnlznámým...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kasal Josef, Macku Aleš, Kůs Petr

MPK: H05H 1/28

Značky: vodní, agregátu, stabilizační, plazmového, stabilizaci, okruh, chladicí

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Plochý vodič pro vedení proudu v časově proměnném magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264531

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H01B 7/00

Značky: vodič, plochy, vedení, proměnném, magnetickém, proudu, časově

Text:

...spojených. Podstatu vynálezu tvoří uložení drátků na izolační pâsek, přičemž navzájem rovnoběžné drátky jsou na izolačním pásku uložený v jedné vrstvě z obou stran izolačního pásku šikmo k jeho podélné ose. Délka plochého vodiče je tvořena celistvým násobkem úseku, ve kterém drátky vytvoří jeden závit kolem izolačního pásku. Počet drátků ovlivňuje proudovou hustotu ve vodiči.Použitím plochého vodiče podle vynálezu se odstraní nežádouci vliv...

Zapojenie pre automatické vyhodnocovanie časového priebehu elektrického signálu v procese plazmochemického leptania

Načítavanie...

Číslo patentu: 262611

Dátum: 14.03.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Mikuš Oliver, Trnovec Jozef

MPK: H01H 1/36, G06G 7/18, H01H 1/30...

Značky: elektrického, vyhodnocovanie, zapojenie, leptania, signálu, automatické, priebehu, časového, procese, plazmochemického

Text:

...funkciou nulovania možno blokovat vyhodnocovanie signálu. Druhá funkcia sledovania prírastku vyhodnocovaného signálu zabezpečuje širokú dynamiku pripojeného diferenčného obvodu 1. V tretej funkcii sa určuje zmena signálu vzhladom na prechádzajúoi extrém, čim sa zaručuje jednoznačne a presné vyhodnotenie zmien signálu, ktorý má nemonotônny časový priebeh. Vhodnou kombináciou týchto troch funkcii prirastkového zosilňovače g možno postupne...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szabo Jozef, Rhoads Dean, Zvěřina Karel, Schnackel Jay, Kroupa Petr, Tlučhoř Zdeněk

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: kapalných, plynných, tuhých, plazmatu, způsobu, zpracování, způsob, látek, práškových, provádění, tohoto, proudu, zařízení

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kroupa Petr, Brzoň Jaroslav, Szabó Josef, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/34

Značky: plazmového, přívod, hořáku, zařízení, elektrodu, proudu, rotační

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Plazmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245920

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dolgich Viktor Pavlovie, Malceva Larisa Grigorjevna, Šajtanova Galina Alexaddovna, Kurjanovie Valentina Vasiljevna

MPK: H05H 1/00

Značky: reaktor, plazmový

Text:

...plynného média, emöřujíoím proti proudu plezmetu.Tangenciálně orientované vstupy plynného média mohou být vytvořeny v průběžném vedení, uspořádaném v horní části horizontálně uspořádané reakční komory, jejíž plášt ve své spodní části přechází do ätčrbinového výstupu zpraoovanóho materiálu. Výstup zpraoovaněho materiálu může být tvořen prstencovým otvorom vytvořeným na rozhraní pláětě a čela vertikálne orientované reakční komory. Osový...

Těleso lineárního urychlovače elektronů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255490

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lucek Jiří, Průša František, Marešová Vlasta, Landa Václav

MPK: H05H 9/02

Značky: způsob, výroby, elektronů, urychlovače, lineárního, těleso

Text:

...Výroba všech vkládaných součástí je snadné a po jejich sesazení na upevňovacím čepu je do poslední chvíle možno stále kontrolovat všechny rozměry a jakost vnitřního povrchu budoucího uryohlovače. Ze všech uvedených skutečnosti vyplývají i značné ekonomické výhody tohoto výrobního způsobu.Příkladné provedení tělesa lineárního urychlovače elektronů podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, na kterém je soustava tělesa...

Způsob zpracování povrchu dielektrických, polovodičových nebo kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253792

Dátum: 17.12.1987

Autori: Horáček František, Novotný Zdeněk

MPK: H05H 1/04

Značky: kovových, polovodičových, způsobu, tohoto, zpracování, dielektrických, provádění, způsob, vrstev, povrchu, zařízení

Text:

...přepínače leží vodivý můstek ve sdruženém přepínači mezi první svorkou a šestou svorkou a mezi druhou svorkou a pátou svorkou a mezi třetí svorkou a čtvrtouTím se dosáhne působení na zpracovávaný substrát jak reaktivním iontovým leptáním, tak plazmatickým leptáním v jednom reaktoru, přičemž k přepojování se využije sdruženého přepínače, který zajistí takovou vazbu přepojování elektrod a zaklíčování a odklíčování vysokofrekvenčního generátoru,...

Zapojení pro regulaci dávkového příkonu gama svazku betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243549

Dátum: 15.12.1987

Autor: Biglione Gianfranco

MPK: H05H 11/00

Značky: betatronu, svazků, zapojení, dávkového, příkonu, regulaci

Text:

...průběh závislosti dávkového příkonu J gama svazku betatronu na okamžiku vstřiku T elektronů na oběžnou dráhu urychlovací komory při konstantním vstřikovacím napětí a konstant ním žhavicím proudu katody vstŕikovací trysky.zapojení pro regulaci dávkovéhopříkonu gama svazku betatronu na maximální hodnotu podle vynálezu je tvořeno regulátorem 3, jehož vstup gł je spojen s výstupem łł betatronu l, První vstup lg betatronu ł je spojen s...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253227

Dátum: 15.10.1987

Autori: Řezáč Jiří, Chmelíř Miloš

MPK: H05H 1/34

Značky: přívod, zařízení, proudu, rotační, elektrodu

Text:

...kartáčů i kroužků.Příklad provedení zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku je znázorněn na přiložených vyobrazeních, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez zařízení s kartáči upevněnými na samostatných nosičích a obr. 2 znázorňuje provedení s kartáči suvně uspořádanými ve společném nosiči.Jak je z obr. 1 patrné, hřídel l rotační elektrody je uložen v tělese 3 rotační elektrody prostřednictvím ložiska A uloženého v...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Losenický Miroslav, Koliáš Jan, Koemenák Lubomír, Legeza Vasil

MPK: H05H 1/00

Značky: způsobu, způsob, vrstev, vytváření, zařízení, reakce, prostředí, plazmochemické, aktivního, chemicky, tenkých, zejména, depozicí, provádění

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Zařízení pro posuv tyčové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250649

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05B 7/10, H05H 1/38

Značky: tyčové, elektrody, zařízení, posuv

Text:

...plovouoím uložením. Dotlačovací element může být tvořen excentricky uloženým válečkem, unášeeí kolo může být opatřeno kuželovými dosedacími plochemi a plovoucí uložení tělesa unášecího systému na tělese hořáku může být tvořeno kuličkami a kulisovýmZařízení podle vynálezu umožňuje docílit přesný a v širokém rozsahu rychlostí regulovatelný posuv tyčové elektrody s malými nároky na její tvarovou přesnost a kva litu povrchu.Příklad provedení...

Zařízení pro uložení rotační elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250648

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chmelíř Miloš, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/34

Značky: zařízení, elektrody, rotační, uložení

Text:

...umožňuje rychlé a spolehlivá nastavování polohy rotační elektrody 1 jednoduché odsunutí tělesa rotační elektrodyod tčlesa stabílizačního systému hořáku bez porušeí jejího základního nastavení. Uložení tčlesa rotační elektrody ve vodíoíoh drâžkáoh umožňuje nastavování polohy při zachování souososti tčlesa stabilizačního systému a těleea rotační elektrody, čímž dochází k rovnoměrnému odhořívání rotační elektrody a prodlužuje se tak její...

Chlazené čelo kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250647

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/28

Značky: kapalinou, chlazené, hořáku, stabilizovaného, čelo, plazmového

Text:

...čelo plazmového hořáku sestává z čelní desky ł s osazenýmí okraji a ze zadní desky 3, uspořádané na öelní stěně tělesa Z plazmového hořáku. V čelní desce l dutého čela je přes těsnění § uspořádána hlavní tryska E a otvorom v zadní desce 3 prochází přední tryska Q stabilizačního systému zasahující osazením vytvořeným na Její čelní ploše až k čelní desce 3, vytvářejícímkolem hlavní trysky E odsávací komoru Q a vymezujícíůsoučasně tuto komoru...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/24, H05H 1/26

Značky: hořáku, stabilizační, stabilizovaného, plazmového, systém, kapalinou

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Elektromagnet pro urychlovač elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239494

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Miroslav, Kuchareík Leoš, Škoda Richard, Mareška Jioí

MPK: H05H 3/00

Značky: elektromagnet, urychlovač, elektronů

Text:

...Jeho podstate epoěívd v tom, le urychlovscí vskuový prostor je vytvořen mesi dolní částí jhs elsktromsgnetu s horní částí jhe slektromsgnetu,navzájem utěsněąýsi gumovým krouikom, mezi nimiš jsou v urycblovecím vekuovćm prostoru uložeąv cívky budicích vinutí, ussvłsns v pláěti s nemsgnetickdho materiálu. nebo jsou vytvoreny jako samonosns. pridem průchody do vskuováho urychlovscího prostoru jsou vytvořena v dolní části jho...

Zařízení pro pohon rotační elektrody plasmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233616

Dátum: 01.03.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/00

Značky: zařízení, rotační, hořáku, pohon, elektrody, plasmového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém pohonu rotační anody kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání rotační anody na výkyvném rameni a jejím pohonu kapalinovou turbinou napojenou na okruh vodního hospodářství hořáku, přičemž výkyvné rameno je uloženo v ose výstupního členu turbiny. Využití vynálezu přichází v úvahu s kapalinou stabilizovaných plazmových hořáků.

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zvěřina Karel, Szabó Josef, Polidor Jaromír, Kroupa Petr, Tlučhoř Zdeněk Rndr

MPK: H05H 1/24

Značky: plasmatu, způsob, nízkoteplotního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Polidor Jaromír, Kroupa Petr, Tlučhoř Zdeněk

MPK: H05H 1/26

Značky: generátoru, zařízení, plasmového, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Zařízení k ozařování elektrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 237208

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanke Rudolf, Gluchich Vasilij Andrejevič, Fedotov Michail Tichonovič, Širokov Vladimír Petrovič, Pismannik Konstantin Davidovič, Heger Adolf, Pessler Helmut, Ščegolev Alexandr Ivanovič, Svinin Michail Pavlovič

MPK: H05H 5/00

Značky: zařízení, ozařování, elektrony

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ozařování elektrony kotoučových materiálů obsahuje urychlovač elektronů, radiakční ochranu a dopravní systém k podávání materiálu do pásma ozáření a výstupu z něj. Za účelem zjednodušení konstrukčního zařízení, zmenšení jeho vnějších obrysů a zvýšení kvality ozařovaného materiálu dopravní systém zařízení je proveden ve tvaru otáčivého bubnu, instalovaného na ložiskových opěrách v kruhovém válcovém otvoru, tvořeném bloky radiační...