H05H 1/26

Zapojenie systému na zvýšenie účinnosti plazmových a/alebo pyrolýznych zariadení a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6645

Dátum: 08.01.2014

Autor: Silvestri Jaroslav

MPK: B09B 3/00, H05H 1/26

Značky: pyrolýznych, zapojenie, zariadení, spôsob, plazmových, zvýšenie, účinnosti, činnosti, systému

Text:

...otvorom je pripevnené odvodové potrubie, pričom na vonkajší plášť je pripevnený najmenej jeden dĺžkový kompenzátor a na bočné strany vonkajšieho plášťa je pripevnené uzatváracie veko s rúrou, na ktorú je z vonkajšej časti pripevnená plynová špirála, a vo vnútornej časti rúry je pohyblivo uložený závitovkový dopravník s odpadovým materiálom, ktorý je prepojený na plazmové zariadenie a/alebo na pyrolýzne zariadenie.Uvedené nedostatky do...

Hlava plazmového horáka, teleso plazmového horáka a plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7100

Dátum: 13.08.2007

Autori: Krink Volker, Reinke Ralf-peter, Grundke Timo, Laurisch Frank

MPK: H05H 1/26

Značky: těleso, plazmový, plazmového, hlava, horáka, horák

Text:

...zásuvného spojenia (na spojenie zástrčky a zásuvky) je navrh nutý v dokumente 48 425 168.9.0010 Podľa vynálezu sa táto úloha u hlavy plazmového horáka vyššie uvedeného druhu rieši tým, že táto má na stykovej strane valcovú stenu s vonkajšou plochou a plochou medzikružia, pričom na vonkajšej ploche je dookola usporiadaných nver rovnakých radiálnych priehlbín anvm. rovnakých radiálnych výstupkov, pričom je nver, nvm z O a nver nvm. z 5, a...

Plazmatron

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4585

Dátum: 05.10.2006

Autori: Malý Rostislav, Maier Miloš, Marek Martin, Lasák Vladimír, Lojkásek Jaromír, Stárek Kamil, Dědek Milan

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmatron

Text:

...11 je na obr. 2 schematicky vyznačený elipsoidom 28.Do anódového obalu 20 je osovo vložený rozvádzač 37 anódovej chladiacej vody, vybavený na homom čele rozvadzacím obtokom 38 anódovej chladiacej vody do niekoľko k nemu napojených vstupných tangenciálnych drážok 39 pre rozvod anódovej chladiacej vody na vonkajšiu kužeľo SK 4585 Uvú plochu telesa anódy 2 v medzere medzi rozvádzačom 37 a vonkajším plášťom anódy 2. Na svojom spodnom čele je...

Dýza pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6436

Dátum: 21.04.2004

Autori: Laurisch Frank, Möhler Wolfram, Kümmel Kerstin, Weissgärber Thomas, Lotze Gerd, Krink Volker

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmové, dýza, hořáky

Text:

...kovu podľa vynálezu by mali byť z keramického tvrdéhomateriálu. 0014 Na to sú vhodné rôzne oxidy, karbidy, nitridy alebo tiež boridy.0015 Ako zvlášť vhodné sa prejavili karbidy a medzi nimi opäť karbid kremíka alebo aj karbid bóru. Zvlášť uvedené karbidy znižujú tepelnú vodivosť len nepatme a okrem toho ichpoužitie nie je nákladné.0016 Tiež existuje možnosť uzavrieť do kovu alebo kovovej zliatiny tvoriacej dýzu mikročastice z aspoň dvoch...

Spôsob výroby elektródového prvku pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5173

Dátum: 05.03.2003

Autori: Krink Volker, Möhler Wolfram, Laurisch Frank, Löbl Helmut, Lotze Gerd

MPK: H05H 1/26

Značky: spôsob, plazmové, prvků, elektrodového, výroby, hořáky

Text:

...tepelná0018 Vtejto súvislosti sa pomocou podobného riešenia dosiahnuté nepatrné zvýšenie životnosti (v porovnaní s elektródami doposiaľ známymi a V plazmových horákochpoužívanými) ďalekosiahlo kompenzuje výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi.0019 Preto je úlohou tohto vynálezu navrhnúť vhodný spôsob výroby, ktorým by bolo možnéznížiť výrobné náklady pri súčasnom zvýšení životnosti.0020 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši elektródovým...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3157

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lasák Vladimír, Lukačevič Juraj, Lojkásek Jaromír, Dědek Milan

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: horák, plazmový

Text:

...zvýšenie životnosti a stability účinkov plazmového horáka sa javí účelné, že materiálom elektród sú zliatiny, ktoré sú podľa technického riešenia zušľachtená, napríklad sú podrobené procesu tvámenia, ako lisovanie, čím dochádza ku zhutneniu materiálu, zjemneniu jeho kryštalickej štruktúry a zvýšeniu tepelnej i elektrickej vodivosti. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na životnosť elektród a celého plazmového horáka.Riadiaca jednotka umohluje...

Práškový horák s plazmovým horákom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3156

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lojkásek Jaromír, Lukačevič Juraj, Lasák Vladimír, Dědek Milan

MPK: F23D 1/00, H05H 1/26

Značky: práškový, plazmovým, horák, horákom

Text:

...strany k pripájacej prírube, a v ktorom jesúoso s anódou umiestnená katóda vo forme hrubostennej trubice, medzi ktorej vonkajším povrchom a vnútomými stenami obvodového plášťa ochrarmého puzdra je vytvorený chladiaci priestor s prívodmi chladiaceho média prostredníctvom dutých priechodiek, ktoré prestupujú utesnene obvodovým plášťom ochranného puzdra a sú vo vnútri uchytené v telese katódy ako časť elektrovodnej dráhy k prívodu...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1289

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novanský Vít

MPK: H05H 1/26

Značky: horák, plazmový

Text:

...konštrukcia plazmového. horáka znesie hypervysoké teploty až 30 000 °C bez toho aby zhorela vlastná tryska.Z ekonomického hľadiska obrovským prínosom je veľmi lacný a všade dostupný zdroj paliva, ktorým je vodná para.Z energetického hľadiska je veľmi výhodný, pretože už po zapálení na vytváranie plazmy nepotrebuje elektrickú energiu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr.1 je...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/26, H05H 1/24

Značky: plazmového, kapalinou, systém, hořáku, stabilizační, stabilizovaného

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Tlučhoř Zdeněk, Polidor Jaromír, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/26

Značky: plasmového, generátoru, stabilizační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.