H05B 7/12

Zapojení obvodu na ochranu elektrod elektrických obloukových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260919

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chudoba Stanislav, Zich Bedřich, Janeček Josef

MPK: H05B 7/12

Značky: obloukových, ochranu, pecí, obvodů, elektrických, elektrod, zapojení

Text:

...tom. že přívody elektrod jsou vstupy připojeny ke vstupnímu bloku, 2 něhož jsou vyvedeny výstupní signály do elektronické části, připojené výstupy na ovládání ramen elektrod. přičemž na ramena, uložená v nosičích, doléhá snímač posuvu ramen, připojený svými výstupy na elektrickou část.l Výhodou zapojení vynálezu je především skutečnost, že nebezpečí lomu elektrod je praktic ky odstraněno, takže dochází ke značnému prospěchu z nižší...

Nosný valec elektródy oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 237862

Dátum: 15.03.1987

Autor: Bajo František

MPK: H05B 7/12

Značky: válec, nosný, elektrody, oblúkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Na hornom konci nosného valca (1) a na pomocnej plošine (2) sú umiestnené kruhové drážky (3, 4) s úkosom (10) pre uloženie tesniacej šnúry (5), na vrchnej strane kruhových drážok (3, 4) sú umiestnené tesniace segmenty (6, 7), ktoré svojím okrajom presahujú cez okraj kruhových drážok (3, 4), tesniace segmenty (6, 7) sú zhora kryté delenými prírubami (9), pričom medzi pomocnou plošinou (2) a priliehajúcou kruhovou drážkou (4) je vložená...

Elektroda pro obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249120

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zoellner Dietrich, Otto Josef, Haremsa Johannes, Bauer Georg, Rittmann Friedrich, Dung Herbert, Müclenbeck Josef, Lauterbach-dammler Inge

MPK: H05B 7/12

Značky: elektroda, obloukové

Text:

...fólie nebo jejich kombinací, přičemž tyto materiály vytvářejí vodivou mezivrstvu.Pokud je požadovaná elektricky ízolující mezivrstva, lze k jejímu zhotovení použít například nevodivá keramická vlákna, skelná vlákna a tak dále. ako výhodný materiálpro vytváření mezivrstvy se dále hodí syntetické pryskyřice, které mohou zabezvpečit pružné uložení pláště na kovovém dříku kombinované elektrody. Použitelné syn ~tetické pryskyřice jsou například...