H05B 6/64

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Drahoš Jiří, Hájek Milan

MPK: F26B 5/04, F26B 3/00, F26B 3/32...

Značky: materiálů, zariadenie, knižného, obdobného, papierového, spôsob, vysúšanie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Spôsob výroby vysokoželezitých magnezitových slinkov a tvarových telies na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: 281735

Dátum: 24.05.2001

Autori: Urban Ľubomír, Kremničan Vladimír, Šeševička Ondrej, Svetík Štefan, Majling Ján

MPK: C04B 2/10, H05B 6/64

Značky: spôsob, tvarových, výroby, magnezitových, vysokoželezitých, telies, slinkov, základě

Zhrnutie / Anotácia:

Pred mikrovlnným výpalom je potrebné magnezitovú surovinu breuneritického typu s obsahom oxidu železitého nad 4 % hmotn. z celkovej hmotnosti predohriať najmenej na 700 °C, aby získala aktivitu na mikrovlnný ohrev. Mikrovlnný výpal tvarových stavív z vysokoželezitého magnezitového slinku pripraveného výpalom v konvenčných peciach je možný aj bez predchádzajúceho predohrevu. Ich absorpčné schopnosti sú dosiahnuté tvorbou primárnych a...

Mikrovlnné ohřívací zařízení se třemi magnetrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 269364

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zadníček Petr, Kadlecová Lenka

MPK: H05B 6/64

Značky: ohřívací, třemi, mikrovlnné, magnetrony, zařízení

Text:

...otvorům ytvořeným ve spodní částí zadní stěny ohřívací dutiny, zatímco v přední části stropu ohřívací dutiny jsou vytvoreny výstupní otvory, proti kterým je umístěno ústí výstupního vzduchovodu a nad kterými jsou v horním krytu mikrovlnného ohŕívacího zařízení vytvoreny otvory, přičemž před ventilátory je opatřen zadní kryt mikrovlnnáho ohřívacího zařízení nasávacími otvory.Výhody docílené vynálezem spočívají zejména v malých požadavcích...

Mikrovlnné ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268459

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kadlecová Lenka, Andras Jiří, Kileev Renat, Lejbin Jurij, Brykov Sergej, Jareš František, Zadníček Petr

MPK: H05B 6/64

Značky: zařízení, ohřívací, mikrovlnné

Text:

...Í, a to do její levé,střední a pravé částí. Mikrovlnné generátory 1 jsou provedeny např. jako cw-magnetrony. Každý z mikrovlnnýoh generátorů 1 je napájen ze samostatného napájecího jednofézového zdroje 3. Tyto samostatné napájecí jednofšzové zdroje 3 jsou připojeny na třífázovou elektrovodnou sít Ž, a to bud na napětí fázová nebo sdružené, přičemž každý samostatný napájecí jednofázový zdroj Š je napojen na jinou fázi, resp. na jinou...

Mikrovlnné ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266898

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andras Jiří, Zadníček Petr, Kadlecová Lenka

MPK: H05B 6/64

Značky: ohřívací, zařízení, mikrovlnné

Text:

...tom, že jsou splnčtty podmínky účinného pře CS 266 898 B 1 2nosu mikrovlnné energie i pro velký rozsah hmotnosti vsázek ohřívanćho ntateriálu, a to při jcdnoduchćm a úćclitćzn řešení umístění mruzrtctronři a vlnovodů v okolí ohřívací komory v tnivnzuosti nu cltlu/.etli ntngttctrottíi.Příklad provedení podle vynálczu je na připojenírni výkrese, kde ua obr. l je schéma mikrovlnnéht) ohřívaciho zařízení v bokorysu a na obr. 2 je toto zařízení v...

Zariadenie na mikrovlnný ohrev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252861

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ďurček Jozef, Majer Jozef

MPK: H05B 6/64

Značky: mikrovlnný, ohrev, zariadenie

Text:

...vlnovodov 2 s posuvnými PIŤGSÍHJIHÍ 3 a ožasrovaaoienho. lklalnâla 4. Oea Ivlnouvoidtu 2 zviema s oeou ožamovalcizeiho kanála 4 pre ikenalmioké .moIt-eIri-ály who o o velikosti od 60 ° clo 85 °. Ma-teriál 5 ą rovinnýim povrch-om je umiestnený pozdlž ožaronvecielho .kanála 4.Usporiadanie žieričov a oižarov-aicieľho Ikar mála v ziawriaodenvi podla vynálezu umožňuje privádzat ina materiál nevinne PUÍJHTÍZDVEUIIÚ vlnu ipod uhlom, ktorý...