H05B 39/04

Zapojenie svetelných a tlačidlových rozvodov v poschodových budovách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2285

Dátum: 10.09.1999

Autori: Chudý Ján, Rischer Miroslav

MPK: H05B 39/04

Značky: rozvodov, zapojenie, poschodových, budovách, tlačidlových, světelných

Text:

...budove. Z praktického hľadiska je N celé číslo 1 až12. Schodiskové rozvody, vonkajšie chodbové rozvody a vnútorné chodbovérozvody sú napájané buď dvojvodičovým stúpacim vedením alebo trojvodičovým stúpacim vedením a pritom pozostávajú zo svetelného okruhu,tlačidlového okruhu a časovacieho okruhu. Vo vnútorných chodbových rozvodoch sú svetelné okruhy, tlačidlové okruhy a časovacie okruhy z troch po sebe nasledujúcich poschodí pripojené na...

Zapojení pro selektivní zapínání elektrických spotřebičů, zejména světelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 260419

Dátum: 15.12.1998

Autori: Červenka Jaromír, Novák Petr

MPK: H05B 39/04

Značky: selektivní, zejména, světelných, elektrických, zapínání, zapojení, spotřebičů

Text:

...spínače E. K prvnímu vývodu 71. druhého odporu 7 je téžpřipojena katoda vypínacího tyristoru 5,je hož řídící elektroda je zapojena na výstupní svorku E 2 časového spínačeAnody první, druhé a čtvrté diody 12. E 1 a 9 jsou spojený do společného uzluik-rio první část zapojení tvoří třífázo-vý usoíěrňoveü, kde je v závislosti na. odběru elektrického proudu a na čase pomocí vypíuz-cího tyristoru jiřerušován proud z třetí fíązové svorlçy 113....

Zapojení schodišťového osvětlení se samostatnými časovými spínači

Načítavanie...

Číslo patentu: 268051

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

MPK: H05B 39/04

Značky: časovými, osvětlení, samostatnými, schodišťového, zapojení, spínací

Text:

...volit osvětlení pouze v jednom podlaží, což je v praxi případ nejčastější, dochází k výrazné. úspoře elektrické energie. Další výhodou je účinek psychologický, kterého by nebylo dosaženo při použití dvou oddelených tlačítok pro každou funkci zvlášč.Na přípojeném výkresu je blokové schéma zapojení schodíšřového osvětlení podle vynálezu.Manuální spínač 2 v n-tém podlaží je výstupem spojen s prvním vstupem 31 oddělovacího obvodu 3 v n-tém...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265612

Dátum: 14.11.1989

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/04

Značky: automat, schodišťový, třístavový

Text:

...žárovky 5, generátor 5 synchronizačních impulsů a elektronický klíč 35. Generátor 1 jednoho impulsu má na vstupu připojen mezi druhou a třetí svorku 3 a 5 monostabilní vypínač 3 a jeho výstup je připojen na vstup generátoru 5 zapínání Žárovky 5. Výstup generátoru 5 zapínání žárovky 5 je připojen na první vstup elektronického klíče 33. Na jeho druhý vstup je připojen generátor 3 synchronizačních impulsü. Výstup elektronického klíče 33 je...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258093

Dátum: 15.07.1988

Autori: Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbygniew

MPK: H05B 39/04

Značky: schodišťový, třístavový, automat

Text:

...eměru spoločný bod pátého kondenzátora a sedmého rezístoru. Druhý konec.oemého rezíàtoru je spojen a anodou dru Vhé Zenerovy diody.. Hlavní výhodou tohoto tříatavového schodíěřového automatu podle vynálezu je, že toto zapojení signalizuje bližící se.vy pnuti světla blíkánim, což umožňuje snadné znovuzapnutí osvět- .Vlení. Další předností je, že zapojení je plně elektronické bez áakýchkoli mechanických eoučástek, čímž ee zvyšuje jeho...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256799

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk

MPK: H05B 39/04

Značky: automat, schodišťový, třístavový

Text:

...Q. Tento neetabilní vypí-. nač Q je dále spojen přes vstupní obvod proudového snímače 1, v tomto případě přes prímární obvod proudového transformátoru, e druhou svorkou g, připojenou k síti. K první svorce ł a kedruhé svorce g je paralelné připojen triak 1 a napájecí zdroj łg. Tento napájecí zdroj łg je spojen s prvním opínaeím klop Äným obvodom § as druhým spínacim klopným obvodom 2, ktoré mohou hýt tvořeny například Schmidtovými...

Zapojení třístavového schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250293

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/04

Značky: schodišťového, třístavového, automatu, zapojení

Text:

...dalšími intervaly třetího stavu.jak je patrno z obr. 1 je obvod sestaven z časového relé KT, které VYPíná se zpoždě 4ním, tyristoru VS, kondenzátoru Cl a omezujícího rezlstoru R 1. Cívka časového relé KT je připojena paralelné k napájeným žárovkám EL. Zapínací kontakt IKT tohoto relé je přemostěn tlačítkom SB a také tyristorem VS. Kondenzátor G 1 je zapojen paralelné k časovému relé KT přes zapínací kontakt .2 KT.Stísknutím tlačítka SB se...