H05B 3/62

Spôsob vykonávania elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci a zariadenie elektrického príhrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286419

Dátum: 27.08.2008

Autor: Škultéty Karol

MPK: H05B 3/62, C03B 5/00

Značky: elektrického, spôsob, příhřevu, sklárskej, skloviny, vykonávania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Smer prúdenia vynútených konvekčných prúdov taveniny - globálnych trajektórií je vždy kolmý na os rotácie momentu zotrvačnosti topografického obrazca elektrického vybaveného výkonu, ktorý ho generuje pri súčasnom zachovávaní celistvého násobku pracovnej dĺžky elektród proti celkovej geometrii bazénu taviaceho agregátu - sklárskej pece a pri súčasnom zachovaní - neprekročení hodnoty strednej výkonovej hustoty elektrického vybaveného výkonu od...

Zariadenie elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3968

Dátum: 03.11.2004

Autor: Škultéty Karol

MPK: C03B 5/027, C03B 5/02, H05B 3/62...

Značky: sklárskej, skloviny, příhřevu, elektrického, zariadenie

Text:

...napájacej elektrickej sústavy. Elektrickým napájacím zdrojom však môže byt okrem transfonnátora alebo kaskády transformátorov aj buster a SK 3968 Ulebo transduktor, prípadne špeciálny olejový odbočkový transformátor so servopohonom alebo plynulé sa pohybujúcim kĺznym kontaktom po sekundámom vinutí. Zariadenie elektrického prihrevu na výstupnej strane pozostáva zo sústavy taviacich elektród prípadne zemniacej elektródy. Do elektród je...

Elektrická odporová pec s přímo tepelnou muflí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265465

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jakeš Jan, Rada Josef, Kovařík Oskar

MPK: F27D 11/00, H05B 3/62

Značky: přímo, tepelnou, muflí, odporová, elektrická

Text:

...na obr. 1 je schematický pcdélný řez elektrickou odporovou pecí šachtovou s přímo topenou muflí a na obr. 2 je příčný částečný řez touto pecí..Mužla l (obr. 1) s pracovním prostorem lg pro vsázku má kolem sebe další topený díl 3. provedený zejména jako válec z topného materiálu, oddělený od mufle l volným prostorem 5, do něhož je možno přivádět a odvádět potrubím chladící médium atp. Topený díl g je obklopen tepelnouizo 1 ací g z...

Upevňovacia a tesniaca príruba elektrických ohrievacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 257149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matejko Ján, Zrak Šimon, Jakubčo Matej, Demo Blažej

MPK: H05B 3/62

Značky: elektrických, upevňovacia, ohrievacích, telies, příruba, tesniaca

Text:

...sa zníži aj prácnosť výroby. Tým, že upevňovacia a tesniaca príruba je rozoberateľná, možno ju opakované použiť a teda nie je potrebné vyrobit taký veľký počet prírub, ako je to podľa známeho stavu.-Príklad vyhotovenia upevňovacej a tes niacej príruby podľa vynálezu je znázorne ný na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez príruby, v ktorej sú upevnené elektrické vyhrievacle telesá a obr. 2 pôdorysný pohľad na...

Generátor pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243797

Dátum: 16.07.1985

Autor: Prošek Václav

MPK: H05B 3/62

Značky: rozsahom, ohrev, pásme, pracovným, vysokofrekvenčný, generátor

Text:

...na dru 110 m puzdre 33.Zapojenie generátora pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz je realizováno nasledovneKutócla elektrónky 1 je cez prvú a druhú odrušovaciu tlmivku 2, 3, odrušovacie kondenzátory 5, 6 a cez tretiu a štvrtú odrušovaciu tlmivku 7, 8 pripojená na prvú a druhú svorku 11, 12 napájacieho zdroja žeravenia,pričom druhá svorka 12 napájacieho zdroja žeravenia je prepojené so zápornou svorkou 9...