H05B 11/00

Zariadenie na temperovanie materiálových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259360

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vieska Ján

MPK: H05B 11/00

Značky: materiálových, vzoriek, zariadenie, temperovanie

Text:

...vzoriek podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zdroj striedavého prúdu. je cez spinač zapojená indukčná Cievka, V ktorej je duté feromagnetické tel.eso pre umiestnenie materiälovej vzorky s fixovaným snímačom teploty. Spinač je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom teplotypripojeným na snímač teploty. Materiálové.vzorka je temperovaná sálanim feromagnetického telesa, ktoré je ohrievané virivými prúdmi indukovanými...

Ohebný ohřívací induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247124

Dátum: 28.09.1987

Autori: Eernoch Karel, Kopecký Bohumil

MPK: H05B 6/36, H05B 11/00

Značky: ohebný, ohřívací, induktor

Text:

...o 6 oňMoň 8, a Taxxe ónaroapx TOMY, qro 0 TBepCTHñ 10 BHHOHHBHH YHHHHGHHHH- Merannnqecxan nonaa oöoňua 8 Bmnonnena őoąxooöpasuoň B-HHOCKOCTH ocnonHora rnőa (cMoTpH Qur. 1), T 0 ecrb B nnocKocTH MaKcHMaHhH 0 BOSMOXHOŘ xpnw~z aueuu Harpeaarena. Takoe ncuonnenne oöoňum 8 oöecneunnaer ocwaroqnym MexaHuqecxym npoqnocrb Harpenawenn, Tax xax ynapnue nárpysxu npnuumamr-Ha yanm 2, nmemmne xpynxnñ aneMeHT - Kepaunúecxue BTYHKH 3, a caoöouo sucnmue...