H04R 1/00

Držák podélně kmitající rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267543

Dátum: 12.02.1990

Autor: Židů Václav

MPK: H04R 1/00, H04R 17/00

Značky: kmitající, držák, podélné, rezonátory

Text:

...výroby držáku pro podćlně kmitající rezonátory se provádí tak, že niklovć trubičky se nařežou na potřebnou délku a přívaří se jedním koncem na dva vývody prvního skleněného výlisku s keramickou destičkou. Druhým koncem se niklové trubíčky přivaří na dva vývody druhého skleněnćho výlisku, jehož zbývající dva vývody se ohncu s přivaří k niklovým trubičkám. Na vnější stranu druhého skleněnćho výlisku se přivaříVýhodou této konstrukce držáku...

Držiak elektromechanického meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 261837

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štubňa Igor, Kozík Tomáš, Roháč Jan

MPK: H04R 1/00

Značky: držiak, elektromechanického, meniča

Text:

...na kmitani kvázivoľnej vzorky v usporiadaní podla Spinnera a Tefita zvlášt vhodného pre merania pri vysokých teplotách.spomenuté nedostatky sa odstránia konštrukciou držiaka elektromechanického meniča podla tohoto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že elektromechanické meniče sú upevnené na telesá, hmotnosť ktorých prevyšuje hmotnosť kmitajúcich sú lčastí vrátane vzorky aspoň IOkrát a tieto sú zavesené na pružiny, ktoré sú druhým koncom...

Akustický zářič

Načítavanie...

Číslo patentu: 260966

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kondratjev Jurij

MPK: H04R 1/00

Značky: akustický, zářič

Text:

...axycmnqecxoro owqpnnennnz rnñxocwnm C nosyxa 5 o 6 beMesmuKa H conpownnnenneM pekna r TKEHH 3 xamoñ rpynne ornepcrn Ha sanneü cwenue) ~B oönacrn HHSKHX qacrow ônrpaueurHmñasnyqaTenb npecrannaer coőoñ nnHOHLHOQ coennnene nyx pacnonomenamm onn H 3 pyrnu rpanenrmux nsnyuame«neň, Kaxmuü H 3 KOT 0 pHX uMeer xapakTepHcrnKy Kanpasnennocru ocrpee Kapnnonn-. nnqň. 4Hpu ycnonnu, qro ssyxonoe aanenne Kamoro usnyqawmero aneuenra He saBn~ car or...

Menič pre elektromagnetickú generáciu a príjem neštandartných akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251502

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čáp Ivo, Turek Ivan

MPK: H04R 1/00

Značky: příjem, neštandartných, generáciu, elektromagnetickú, akustických, měnič

Text:

...ich časťami, s polomerąmi určenými vzťahomn je po-radiová číslo závitvu, 11/1 iázová konštanta menič má iba jedno vinutie, takže i 1 a W 1 M 1, JL vlnová dlžka generovanej vlny, il ohnisková dlžka meniča, t. j. vzdialenosť stredu gejnerovanej vlny od povrchu telesa.Ked sa takáto cievka, jprechádzaná elektrickým prúdom, priloží k rovinnérnu povrchu elekitrioky vodivého telesa, resp. k .telesu s vodivý-m povrch-om, vytvoria -sa v ňom...