H04N 7/167

Bezpečnostný procesor, procedúra a záznamové médium na konfigurovanie správania tohto procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9526

Dátum: 29.08.2007

Autori: Le Henaff Sébastien, Granet Olivier, Danois Pascal

MPK: G06F 12/14, H04N 7/16, H04L 12/22...

Značky: správania, procesor, procesora, konfigurovanie, procedúra, záznamové, bezpečnostný, médium, tohto

Text:

...sjedným z kryptografických kľúčov obsahujúcich viacero zámkov, pričom jednotlive zámky zodpovedajú príslušnej elementárnej funkcii podmieneného prístupu a funkcia obmedzenia je schopná povoliť,respektíve zakázať, použitie tohto kryptograñckćho kľúča elementárnou funkciou podmienenćho prístupu v závislosti od hodnoty zámku Obslallnllĺčhü V poli FIELDKEY a zodpovedajúcej tejto clementárnej funkcii podmienenćho prístupu,- bezpečnostný...

Spôsob určenia kryptografického kľúča medzi centrom siete a prijímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6636

Dátum: 21.02.2007

Autor: Carles Philippe

MPK: H04L 29/06, H04N 7/167

Značky: kryptografického, spôsob, prijímačom, centrom, určenia, medzi, kľúča, siete

Text:

...užívateľ je tu nazývaný abonent. Vpokračovaní tohto opisu sa tiež nazýva « neoprávnený uživateľ » ten užívateľ, ktorý sa pokúša prijímať zakódovanémultimediálne signály, bez toho aby pre to bol registrovaný ako klient operátora0012 Klasicky prijímače zahŕňajú dekodér, do ktorého je vložený alebo integrovanýbezpečnostný procesor, typicky vynímateľný, ako je čipová karta.0013 Dekodéry toho istého operátora centra siete sú všeobecne identické a...

Spôsob a zariadenie na príjem multimediálneho signálu, kryptografická jednotka pre tento spôsob príjmu a zariadenie, spôsob a čierna skrinka na výrobu kryptografickej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6478

Dátum: 14.02.2006

Autori: Baudot Franck, Tronel Bruno

MPK: H04N 7/167, H04L 9/08

Značky: multimediálneho, jednotky, jednotka, příjem, čierna, zariadenie, výrobu, spôsob, skříňka, kryptografická, kryptografickej, příjmu, signálu

Text:

...vyslaný prvou jednotkou pomocou relačného kľúča. Jednotlivé relačné klúče prvej a druhej jednotky sú získané pomocou diverziñkácie základných kľúčov na základe zdieľaného identiñkátora,ktorý je známy ako prvej, tak i druhej jednotke..3 0008 Pri uvedených spôsoboch, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky,je za účelom získania identického relačného kľúča v prvej a druhej jednotke,ktoré sú navzájom prepojené, definovaná inicializačná fáza...

Spôsob párovania počtu N prijímacích terminálov s počtom M kontrolných kariet pre podmienený prístup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6937

Dátum: 17.02.2005

Autori: Tronel Bruno, Roque Pierre, Beun Frédéric, Boudier Laurence

MPK: H04N 5/00, H04N 7/167, H04N 7/16...

Značky: terminálov, přístup, kariet, počtom, kontrolných, párovania, podmienený, počtu, prijímacích, spôsob

Text:

...bezpečnostného modulu, ~ uloženie zoznamu identifikátorov vonkajších bezpečnostnýchmodulov do pamäti každého prijímacieho zariadenia, 3a kontrolná fáza spočíva V autorizovaní prístupu k dátam, keď identifikátor vonkajšieho bezpečnostného modulu, spojeného s prijímacím zariadením, je uvedený na zoznamu uloženom V tomto zariadení a kedĺ identifikátor tohto prijímacieho zariadenia je uvedený na zoznamu uloženonx V uvedenom vonkajšou...

Metóda a systém zabezpečenia kódovaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3492

Dátum: 22.12.2003

Autori: Merle Gilles, Bangui François

MPK: H04N 7/167, H04L 9/08

Značky: zabezpečenia, systém, kódovaných, metoda

Text:

...otvorené prijímacie zariadenie vybavené prístupovým rozhraním umožňujúcím prenos všetkých typov programov (počítače, audio a video prijímače) na rozdiel od terminálov výrobné blokovaných, ako sú napríkladdekodéry, za účelom zabránenia nezákonného prenosuEurópska prihláška EPO 984630 opisuje postup zabezpečenia kódovaných dát odosielaných do viacerých prijímacích terminálov, pričom je každý terminál vybavený dvomi dekódovacími modulmi,...

Systém podmieneného prístupu a ochrana proti kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 820

Dátum: 18.10.2002

Autor: Genevois Christophe

MPK: H04N 7/167, H04N 7/16

Značky: systém, přístupu, kopírovaniu, ochrana, podmieneného, proti

Text:

...ostatných dátových paketov relatívne malý. Účinná ochrana sa však dosialme vybraním dátových paketov, ktoré zodpovedajú podstatným obsahovým dátam. Vo filme môžu napríklad podstatné obsahové dáta zodpovedať rámcom0008 V prednostnom uskutočnení sa vybrané dátové pakety pred dešífrovaním dekódujú pomocou dekódovacích riadiacich dát, kde dekódovacie riadiace dáta sa odvodia V zabezpečovacom zariadení. Pre optimálne zabezpečenie by malo...

Zapojenie základného a prvého kanálu segmentačného procesoru s diskrétnym spracovaním obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279143

Dátum: 11.07.1995

Autori: Chmúrny Ján, Antoška Luboš

MPK: H04N 7/167, H04N 7/133, H04N 7/30...

Značky: segmentačného, kanálu, signálu, obrazového, prvého, základného, diskrétnym, zapojenie, procesoru, spracovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky. Rieši problém kompesie pre efektívne kódovanie obrazového signálu. Tento cieľ sa dosahuje tým, že na výstup dolného priepustu (1) je pripojený riadiaci systém (4), základný kanál (Z) a prvý kanál (P). Prvý kanál (P) sa odlišuje od základného kanála (P) tým, že obsahuje blok logickej operácie (5), ktorý je súčasťou i ďalších kanálov. Počet ďalších kanálov závisí od počtu jasových úrovní vstupného...