H04N 5/45

Zariadenie na príjem digitálneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14742

Dátum: 25.09.2003

Autori: Van Gestel Wilhelmus, De Haan Wiebe, Kelly Declan

MPK: H04N 5/45, H04N 5/44, H04N 7/24...

Značky: příjem, digitálneho, zariadenie, signálu

Text:

...môžu byť uložené V dvoch rôznych transportných prúdoch. Aby bolo možné uskutočniť PIP obraz, musia byť obidva video programy kompletne prijaté a jeden z programov musí byť spracovaný na príjem PIP obrazov, čím sa zmenší. V prípade, že sú čítané zo záznamového nosiča, a spracovať obidva prúdy súčasne V reálnom čase. Preto by mali mať tieto zariadenia veľkú šírku pásma. V optických reprodukčných zariadeniach sa to stáva kritickým. Preto sú...

Zapojenie zlučujúce funkciu TELETEXT a PIP na jediný panel televízneho prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 279134

Dátum: 08.07.1998

Autor: Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/45, H04N 7/08, H04N 5/00...

Značky: jediný, zlučujúce, prijímača, televízneho, funkciu, teletext, panel, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny dekodér teletextu (1) a televízny dekodér PIP (2) sú navzájom spojené spoločnou mikropočítačovou zbernicou (5), pričom televízny dekodér teletextu (1) je vybavený vstupom (4) videosignálu a televízny dekodér PIP je vybavený vstupom (6) interného videosignálu a vstupom (7) externého videosignálu, a výstupy z televízneho dekodéra teletextu (1) -P-txt (8), R-txt (9), G-txt (10), B-txt (11) a výstupy z televízneho dekodéra PIP - P-pip...

Televízny dekodér PIP a TELETEXT

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1076

Dátum: 07.02.1996

Autor: Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/45

Značky: dekóder, teletext, televízny

Text:

...spoločné riadenie obvodov cez jedinú mikropočítačovúPrehľad obrázkov na gýkreseNa obrázku je znázornené úplné elektrické zapojenie televízneho dekodéra PIP a TELETEXT, použiteľného pre farebný te levízny prijímač.Zapojenie na obrázku znázorňuje praktický príklad použitia úžitkového vzoru do farebného televízneho prijímača. Zapojenie realizované na jedinom module zlučuje funkciu dekódovania teletextových informácií a funkciu obraz v...

Zapojení na řízení dalších jasových úrovní u obrazovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243541

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nováeek František

MPK: H04N 5/45

Značky: obrazovek, úrovní, řízení, jasových, dalších, zapojení

Text:

...časový diagram vstupních signálů a výstupníhosignálu alternativního zapojení.Kolektor prvního tranzistoru gł je připojen přes první odpor gł na kladnou svorku 3 neznázorněného zdroje stejnosměrného napětí. Báze prvního tranzisotru gl je připojena přes druhý odpor 53 na kladnou svorku 3 zdroje stejnosměrného napětí.Emitor prvního tranzistoru gł je připojen jednak na anodu diody Q, jejíž katoda je připojena na bázi prvního tranzistoru gł,...