H04N 5/44

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287679

Dátum: 26.04.2011

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: H04N 5/44, H04N 7/10, H04N 7/16...

Značky: káblového, koncovej, užívateľskej, zapojenie, televízneho, interaktívneho, skrinky, rozvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Koncová užívateľská skrinka interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je určená na interaktívnu komunikáciu anológových televíznych prijímačov v analógových interaktívnych televíznych kábelových rozvodoch a pracuje tak, že televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok pásmového priepustu televíznych programov (14) do bloku zlučovača (15) a do bloku televízneho prijímača (16). Taktiež...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12219

Dátum: 10.12.2009

Autori: Kim Jin Pil, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek, Lee Joon Hui, Song Jae Hyung, Ko Woo Suk, Kim Kyung Ho, Suh Jong Yeul

MPK: H04N 7/24, H04N 5/44, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, spôsob, vysielanie, zariadenie, prijímania, vysielania, signálu

Text:

...príslušnej oblasti (lavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu,obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijlmaclch oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré obsahujú informácie, ktoré zahrnujú počet dátových segmentov, šírku každého dátového segmentu,konfiguráciu PLP obsiahnutú v...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12218

Dátum: 10.12.2009

Autori: Lee Joon Hui, Ko Woo Suk, Kim Kyung Ho, Hong Ho Taek, Kim Jin Pil, Song Jae Hyung, Suh Jong Yeul, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04H 20/76, H04L 5/00...

Značky: prijímania, vysielanie, prijímanie, vysielania, signálu, zariadenie, spôsob

Text:

...vrstvy 1 (L 1) prijíma, ked sa vyladí ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijíma dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (ľavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijímacích oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12216

Dátum: 10.12.2009

Autori: Kim Kyung Ho, Suh Jong Yeul, Song Jae Hyung, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek, Kim Jin Pil, Lee Joon Hui

MPK: H04H 20/76, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: prijímania, spôsob, signálu, vysielania, vysielanie, zariadenie, prijímanie

Text:

...Obrázok 17 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0032 Obrázok 18 zobrazuje zariadenie na prijlmanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0033 Obrázok 19 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0034 Teraz sa detailne poukáže na...

Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12038

Dátum: 07.12.2009

Autori: Suh Jong Yeul, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Song Jae Hyung, Kim Kyung Ho, Kim Jin Pil, Ko Woo Suk, Lee Joon Hui

MPK: H04L 27/26, H04H 20/76, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, zariadenie, signálu, prijímania, spôsob, prijímanie, vysielania

Text:

...1 (L 1) prijíma, keď sa vyladi ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijíma dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (ľavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijímacích oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré...

Prekladač na mapovanie znakov do nosných OFDM systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11867

Dátum: 23.03.2004

Autor: Peron Jean-luc

MPK: H04L 27/26, H03M 13/27, H04N 5/44...

Značky: znakov, mapovanie, nosných, systému, prekladač

Text:

...riadiacu jednotku.Perrnutačný obvod je prevádzkovateľný na príjem obsahu stupňov posuvného registra a na permutovanie bitov prítomných v stupňoch registra podľa rádu permutácie s cieľom vytvorit adresu jednej z OFDM nosných. Riadiaca jednotka je prevádzkovateľná v kombinácii s obvodom na kontrolu adresy pre opakované generovanie adresy, ked vygenerovaná adresa presialme vopred určený maximálny počet nosných.Prístroj na spracovanie dát sa...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8012

Dátum: 23.03.2004

Autor: Peron Jean-luc

MPK: H04N 5/44, H03M 13/27, H04L 27/26...

Značky: spôsob, spracovanie, prístroj

Text:

...posuvný register R,10 R,Íl 0 ® RH 2 . Permutačné poradie tvorí jedenásť bitových adries R,-n pre i-tý dátový znak z bitu prítomného v n-tomAj keď vDVB-T štandarde je známe poskytovanie 2 k módu a 8 k módu, existujú výhody poskytovania 4 k módu. Zatiaľ čo 8 k mód poskytuje usporiadanie na zavedenie jednofrekvenčnej siete s dostatočnými ochrannými periódami pre prispôsobenie väčších oneskoreni šírenia medzi DVB vysielačmi, je...

Zariadenie na príjem digitálneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14742

Dátum: 25.09.2003

Autori: Kelly Declan, Van Gestel Wilhelmus, De Haan Wiebe

MPK: H04N 5/44, H04N 7/24, H04N 5/45...

Značky: příjem, signálu, zariadenie, digitálneho

Text:

...môžu byť uložené V dvoch rôznych transportných prúdoch. Aby bolo možné uskutočniť PIP obraz, musia byť obidva video programy kompletne prijaté a jeden z programov musí byť spracovaný na príjem PIP obrazov, čím sa zmenší. V prípade, že sú čítané zo záznamového nosiča, a spracovať obidva prúdy súčasne V reálnom čase. Preto by mali mať tieto zariadenia veľkú šírku pásma. V optických reprodukčných zariadeniach sa to stáva kritickým. Preto sú...

Spôsob a systém umožňujúci užívateľovi miešať v reálnom čase syntetické obrazy s video obrazmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7985

Dátum: 21.07.2003

Autor: Lefevre Valentin

MPK: H04N 5/272, G06T 15/00, H04N 5/262...

Značky: spôsob, užívateľovi, reálnom, umožňujúci, obrazmi, čase, miešať, video, systém, obrazy, syntetické

Text:

...približne každého pol roka zdvojnásobuje).0013 Predošlé riešenie je drahé z hľadiska údržby (všetky tri prístroje, ktoré ho tvoria, predpokladajú uzavretie špeciálnej zmluvy o údržbe).0014 Doterajšie riešenie nemôže fungovat na prenosnom počítači, nie je mobilné.0015 Doterajšie riešenie je veľmi komplikovaná z hľadiska nastavenia všetkých jeho prvkov.0016 Nie je možná žiadna úprava video obrazu- video nie je možné použiť pre miestnu textúru...

Televízny prijímač so štandardnou rozlišovacou schopnosťou na príjem obrazového televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 280708

Dátum: 12.01.1995

Autor: Ng Sheau-bao

MPK: H04N 7/12, H04N 5/44, H04N 7/01...

Značky: signálu, obrazového, vysokým, příjem, rozlišovacou, televízny, přijímač, televízneho, rozlišením, štandardnou, schopnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny prijímač obsahuje tuner (10) na príjem stlačených transformovaných číslicových dát obrazového signálu, objavujúcich sa v blokoch predstavujúcich príslušné oblasti obrazov s prvým priestorovým rozlíšením, a k tuneru (10) pripojený signálový procesor, spojený so zobrazovačom. Podstatou riešenia je, že signálový procesor zahŕňa obrazovú pamäť (315) s ľubovoľným výberom na uloženie dekomprimovaných obrazových dát, spriahnutú s prediktorom...

Obvod pro obnovení stejnosměrné složky obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269964

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 5/44

Značky: signálu, obrazového, stejnosměrné, složky, obnovení, obvod

Text:

...s diferenčními vstupy, k jehož výstupu je připojen člen pro akumulování náboje a vstup prvního preváděčs signálu a mezi výstupem prvního ptevádeče signálu a vstupom vstupního obvodu jsou zapojeny první, druhý, třetí a čtvrtý rezistor a dráha budicího signálu je pripojene k zpětnovazební dráze vstupního obvodu mezi prvním, druhým, třetím nebo čtvrtým rezistorem.vynález bude dále podrobněji popsán podle plilołených výkresů, kde obr. 1...

Obvod pro zhášení paprsku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256861

Dátum: 15.04.1988

Autori: Boháč Jiří, Deyl Otakar, Nedvěd Jiří

MPK: H04N 5/44

Značky: obvod, paprsků, zhášení, obrazovky

Text:

...napájecí zdroj na menší výkon. V důsledku toho, že se zamezí překračování špičkového proudu katod obrazovky při bezprostředně provedeném startu po vypnutí, nedochází k předčasnému vyčerpání katod barevné obrazovky a tím se prodlužuje její žovotnost.Obvod pro zhášení paprsku obrazovky bude blíže popsán podle připojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje zapojení obvodu, kde první mřížka obrazovky je uzemněna přes kondensátor a přes diodu,...

Zařízení pro potlačování nízkoamplitudových šumů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252819

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bolger Thomas

MPK: H04N 5/44

Značky: nízkoamplitudových, potlačování, šumu, zařízení

Text:

...velikost pásmovou prepustí filtrovaných jasových signálů B menší relativně nízká hodnota XTW, vytvářejí se digitální nulová signály jako digitální jasové signály BC s potlačeným nízkoamplítudovým šumem jak ie znázorněno druhým úsekemPak uvažujme, že dále úrovně dolní prepustí filtrovaných digitálních jasových signálu XL relativně nízké, což odpovídá tmavému obrazu, takže digitální prahové signály XT vytvářené digitálním řídioím obvodem AQ...

Konvertor pro vstupní díl přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241822

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bartoš Jioí

MPK: H04N 5/44

Značky: přijímačů, konvertor, vstupní

Text:

...v klaeickém vlnov-odu s šířící se vlnou nebo realizované technikou fin-line. Při jednoduchosti provedení »dovoluje dosáhnout ve spojeni s nízkosumovým mezifrekvenčním předzesilovačem velmi dobré vlastnosti z hlediska šumu, -seleľktivity a Ikmitočtové stability »oscilátoru.V dalším textu je s odlkazem na Ipřlp-pjený výkres popsän příkląd prevedení kónoertoru podle vynálezu. iV podkritjćkětň vlhovodu tvuořeným čtyřmi stěnamiàlçiä 3, 4 s...

Televízny medzifrekvenčný filter s povrchovou akustickou vlnou pre normu OIRT

Načítavanie...

Číslo patentu: 235229

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šonský Milan, Neveselý Miloslav

MPK: H04N 5/44

Značky: filter, akustickou, vlnou, normu, povrchovou, televízny, medzifrekvenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ekonomické riešenie televízneho medzifrekvenčného filtra pre normu OIRT. Podstata vynálezu spočíva v použití ako látky podložky [ 111 ]-rez, [ 110 ]-smer šírenia Bi12GeO20, ktorý sa vyrába z domácich surovín a v usporiadaní apodizovaného meniča podľa znázornenej váhovej funkcie. Televízny medzifrekvenčný filter pre normu OIRT možno použiť vo farebných aj čiernobielych televíznych prijímačoch.