H04N 17/02

Zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269886

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zamazal Zdeněk, Mičánek Lubomír

MPK: H04N 17/02, G08B 7/06

Značky: obrazů, videosignálu, zapojení, vybrané, částí, vyhodnocování, změn

Text:

...prakticky úplné potlačení rušivých signálů, vznikajicích např. činností spínače, bez nutnosti používat složitých kompenzačních zapojení. Tím je jednoduše dosaženo podststného zvýšení prahové citlivosti při zachoväni stability a odolnosti vůči rušení.Na připojenêm výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení pro vyhodnocování změn videosignélu ve vybrané části obrazu., zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu...

Způsob číslicové filtrace obrazu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269263

Dátum: 11.04.1990

Autori: Špunda Jan, Pochman Jiří

MPK: H04N 17/02, G06F 15/60

Značky: způsobu, způsob, číslicové, provádění, filtrace, zapojení, obrazů, tohoto

Text:

...multiplexeru. Dále na vstup první násobíčky, jejíž výstup je prłpojen ke tŕetímu datovému vstupu prvního multiplexeru. Dále na druhý datový vstup druhého multlplexeru a vstup ćtvrté násobičky dvěma,jejíž výstup je přípojen ke ćtvrtému datovému vstupu druhého multíplexeru. Pritom druhý datový vstup bloku násobení a větvení je ptípojen jednak na vstup třetí násobíčky dvěma. Její výstup je přípojen ke tretímu datovému vstupu druhého...

Zapojení měřicího sekvenčního detektoru diferenciální fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263782

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stárek Jaroslav

MPK: H04N 17/02

Značky: detektoru, sekvenčního, diferenciální, měřicího, fáze, zapojení

Text:

...výstup je připojen na vstup druhého odřezávače, jeho výstup je přípojen na nulovací vstup detekčního klopnéhoobvodu typu R - S. přičenł dále neinvertovaný výstup třetího symetriànčního obvodu je připojen na začátek druhého vinutí třetího oddělovscího transformitoru, přičemž konec prvního vinutí třetího oddčldvacího transformłtoru je připojen na neinvertující vstup třetího komparitoru,a na konec druhého vinutí třetího oddělovacího...

Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Načítavanie...

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

MPK: H04N 17/02

Značky: poruchových, stavu, průmyslové, zařízení, signalizaci, televize, hlídaných

Text:

...místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup...

Měřič nelineárních zkreslení pro televizní měřicí techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262489

Dátum: 14.03.1989

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 17/02, H03K 5/05

Značky: měřič, techniku, měřicí, zkreslení, televizní, nelineárních

Text:

...stejnosměrné složky ggg je spojsn se vstupem druhého zesilovače gg,jehož výstup je spojsn se signłlovým vstupem 1 zatsmñovacího obvodu gg, jehož ovládací vstup g je spojen s výstupom druhého přsvodníku úrovně gg, jehož vstup lg je čtvrtým vstupom mäřiče a výstup zatemňovacího obvodu EQ je spojen se vstupe dolní propusti 22, jejíž výstup je spojen se vstupem třetího zesilovače g§, jehož výstup je výstupom měřiče zapojení může býtrozäířeno tím....

Způsob zjišťování lokálních jasových rozdílů , pri nedestruktivní kontrole materiálu prozařováním, s využitím televizního zobrazení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245929

Dátum: 01.07.1988

Autor: Pfannkuchen Rolf

MPK: H04N 5/20, H04N 17/02

Značky: materiálů, lokálních, zjišťování, způsob, zobrazení, zapojení, rozdílu, prozařováním, nedestruktivní, provádění, tohoto, kontrole, jasových, způsobu, využitím, televizního

Text:

...provedení zapojení k provádění způsobu jsou enheaticky znázorněny na připojeném výkresu.la obral joschema .zapojení pro zjiěłování lokálních malých jasových rozdílů v televizním obraze prostým prahováním vídoosígnálu pomocí komparatoru s časově proměnným prahem. Na obr.2 je schoma zapojení pro-zjiěĺování lokálních malých jasových rozdílů v televízním obraze pomocí okénkové dískrímínace vídeosignálu s časové proměnnou úrovní...