H04M 9/00

Zapojenie digitálneho dorozumievacieho videosystému s videovrátnikom, ako rozhraním vnútornej zbernice pozostávajúcej z videodistribútorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6144

Dátum: 04.06.2012

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 9/02, H04M 9/00

Značky: videosystému, videodistribútorov, zapojenie, pozostávajúcej, zbernice, vnútornej, dorozumievacieho, videovrátnikom, rozhraním, digitálneho

Text:

...Prvá svorka diferenčného videovýstupu elektrického videovrátnika je pripojená na prvú vstupnú svorku videodistribútora a druhá svorka diferenčného videovýstupu elektrického videovrátnikaje pripojená na druhú vstupnú svorku videodistribútora.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená bloková schéma zapojenia digitálneho dorozumievacieho videosystému s...

Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tirer Jozef, Rous Zdeněk, Varga Pavol, Gerjaková Mária, Perát Viliam

MPK: H04M 9/00

Značky: zariadenie, súpravy, upevnenie, závery, istenie, prepätiu, istiacej, kabelové, proti

Text:

...svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú...

Ochranné zařízení proti přepětí pro telefonní rozvodné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250659

Dátum: 14.05.1987

Autori: Scholtholt Hans, Steiner Ewald

MPK: H04M 9/00

Značky: proti, ochranné, zařízení, rozvodné, přepětí, telefonní

Text:

...telesa 14 a ze zemnicího plechu 11 tvaru písmena U. Přesná konstrukce jistioí lišty lll bude popsána v souvislosti s obr. 3 a 4. Izolační tělesa 14 jisticí lišty 1 | má na stranách vodicí žebra 15, která při zasouvání jistioí lišty lll do vodicího rámu 4 přijdou do záběru s vodicími drâžkami E. Na horní straně zemniciho plechu 11 jsou vystřizeny vpravo a vlevo zemnicí kontakty 13, které zapadnou při zasunutí jistioí lišty 10 do...