H04L 12/28

Systém na laserové zobrazovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6634

Dátum: 08.01.2014

Autor: Láska Pavel

MPK: G09F 19/18, H04L 12/28, H04W 8/18...

Značky: zobrazovanie, systém, laserové

Text:

...sa so svojím zariadením pripojí na intemetový portál a na svojej zobrazovacej jednotke napr. monitore sa objaví okno na zadanie vlastnej požiadavky na projekciu. Koncový používateľ priamo vytvorí a zadá alebo vyberie z databázy obrazec alebo animáciu, ktorá má byť premietaná, zadá dátum, čas a dĺžku projekcie, svoju emailovú adresu a odošle to poskytovateľovi do jeho zariadenia. Poskytovateľ pošle naspäť používateľovi faktúru za...

Spôsob trvalého umožnenia externého prístupu k domácej riadiacej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18926

Dátum: 28.06.2013

Autori: Sayegh Andreas, Gorgas Dagmar, Kraft Andreas, Helmut Vivien, Merrall Simon

MPK: H04L 29/06, H04L 12/28

Značky: přístupu, riadiacej, trvalého, externého, umožnenia, jednotke, spôsob, domácej

Text:

...lokálna sieť na internet, nie je bez ďalšieho možné zexternej strany, napríklad pomocou na tento cieľ usporiadaného servera poskytovateľa služieb, pristupovať na jednotky alebo0007 Jedno možné riešenie pre problém dynamicky sa meniacich IP - adries ponúka dynamická DNS. Pritom ako je známe ide o službu, pomocou ktorej sa na serveri v tabuľke pre pevné hostiteľské, respektíve sieťové meno, spravuje takzvaná DynDNS adresa, verejná IP...

Zariadenie a spôsoby viacmódovej medzisieťovej konektivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17389

Dátum: 16.07.2012

Autor: Lee Chooi Tian

MPK: H04L 12/28, H04L 12/933

Značky: medzisieťovej, zariadenie, spôsoby, viacmódovej, konektivity

Text:

...k tretej iterácii telefónnych systémov a prostredia,koncovej (end-to-end) spojovej komunikácie spojovej komunikácie s jednoúčelovými médiami cez spočiatku okruhové metódy a neskôr metódy prepínania virtuálnych okruhov.0018 Ako vedia znalí v technike, hybridný, pre MPLS otvorený IP sieťový systém umožňuje prepínanie okruhov pre IP technológiu. Keďže technológovia sú si vedomí, že sieťové prostredie je bezpečnejšie v úseku MPLS sieťového...

Riadiaci systém a spôsob párovania pre riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17367

Dátum: 23.02.2011

Autor: Vimberg Priit

MPK: H04L 29/12, H04L 12/28, H04L 29/08...

Značky: párovania, riadiaci, spôsob, systém

Text:

...Za prvé, v systéme z doterajšieho stavu techniky je vyžadovanáručná aktivácia procesu párovania, čo môže byť pre mnohých užívateľovobtiažne. Často je nutné inštalovať nové riadiace prvky do už funkčnéhoriadiaceho systému, vďaka čomu je tento ručný proces párovanía vtýchto situáciách vždy nutný. Často sa tiež vyžaduje zmena konfigurácie párovanía tak, že je potrebné najskôr uvoľniť starú konñguráciu. Tiež je možné, že je párovanie náhodne...

Zbernicová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286341

Dátum: 02.07.2008

Autori: Stelzig Wolfgang, Karl Matthias

MPK: H04L 12/407, H04L 12/28

Značky: zbernicová, stanica

Zhrnutie / Anotácia:

Zbernicová stanica (1 až 6) na výmenu správ s inými zbernicovými stanicami (1 až 6), pričom správy obsahujú oddiel (11) dát a vysielaciu informáciu, obsahuje informáciu (13) o polohe zbernicovej stanice (1 až 6) vo vzťahu k poradiu zbernicových staníc (1 až 6). Zbernicová stanica (1 až 6) obsahuje prostriedky, ktorými je z vysielacej informácie zistiteľná informácia (13) o polohe vysielajúcej zbernicovej stanice (1 až 6). Zbernicová stanica (1...

Záložné sieťové pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12865

Dátum: 09.05.2008

Autor: Richardson Scott

MPK: H04L 12/56, H04L 12/28

Značky: pripojenie, sieťové, záložné

Text:

...m je svojím charakterom statické, kedže satelitné záložné spojenie sa v tomto usporiadaní vyžadujelen na zabezpečenie alternatívnej trasy medzi dvomi ñxnými bodmi v rámci súkromnej siete organizácie klientovým systémom m a ústredím m.0012 Primárne pripojenie organizácie k internetu sa zabezpečuje prostrednictvom ústredia 300 a poskytovateľa 1 Q 2 intemetových služieb cez spojenie E. V prípade zlyhania spojenia §Q§je stále možné...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: G06F 13/00, H04B 7/00, H04L 12/28...

Značky: koncového, zapojenie, přenosového, zariadenia, videopožičovne, elektronického, multimediálnych, multifunkčného, systému, virtuálnej

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Aplikácia domácej siete využívajúca drôtové a bezdrôtové zabezpečené spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13009

Dátum: 25.11.2005

Autori: Garbajs Gregor, Zebic Gregor

MPK: H04L 12/28

Značky: drôtové, zabezpečené, využívajúca, spojenia, aplikácia, siete, bezdrôtové, domácej

Text:

...má tam unikátnu IP adresu.0013 Podľa ďalšieho a preferovaného uskutočnenia môže byť všetka alebo časť komunikácie medzi rôznymi fyzickými prvkami systému, napr. komunikačným zariadením, skrínkou vysielača a predvoleným serverom uskutočňovaná bezdrôtovo, ako napr., ale nielen, prostredníctvom Bluetooth,ZigBee alebo WLAN.0014 Systém môže byť prepojený na domáce alebo kancelárske zariadenia tak, aby mohol používateľ komunikovať s akýmikoľvek...

Spôsob a systém pripojenia užívateľského zariadenia na komunikačnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11693

Dátum: 21.12.2004

Autor: Carrion-rodrigo Inmaculada

MPK: H04L 12/28, H04M 7/00, H04L 12/56...

Značky: spôsob, komunikačnú, pripojenia, uživatelského, systém, sieť, zariadenia

Text:

...uskutočneniach tohto vynálezu.- 3 Podrobný opis ýhodný ch uskutočnení unálezu0015 Odkazujeme na obrázok 1, ktorý zobrazuje prostredie, v ktorom možno realizovať uskutočnenia tohto vynálezu. Zobrazené je WLAN užívateľské zariadenie 2. Ako bolo spomenuté predtým, WLAN UE 2 možno usporiadať, aby komunikovalo iba sWLAN. alebo aj sWLAN a sieťami 3 GPP. UE zahŕňa všetky zariadenia ktoré vlastní koncový užívateľ, ako počítač, adaptér rádiového...

Systém a spôsob nadviazania bezdrôtovej hybridnej dátovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4618

Dátum: 24.11.2003

Autor: Leon Robert

MPK: H04L 12/28, H04Q 7/38

Značky: dátovej, nadviazania, hybridnej, spôsob, komunikácie, systém, bezdrôtovej

Text:

...môže byť3 pripojený na prvý vysielač/prijímač a každé z vyššie uvedeného množstva bezdrôtových komunikačných zariadení môže byť pripojené na druhý vysielač/prijímač. Jedinečné identitikátory súvisiace s každým z množstva bezdrôtových komunikačných zariadení sú samé osebe jedinečné a slúžia ako identifikačný kód ktorémukoľvek z príslušné naprogramovaných alebo nakontigurovaných prvých vysielačov/prijímačov spojených s iným z množstva...

Konferenčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12960

Dátum: 15.08.2003

Autor: Niemi Aki

MPK: H04L 12/66, H04L 12/16, H04L 12/28...

Značky: konferenčný, systém

Text:

...konkrétnu konferenciu v danom čase.0017 Ďalšia výhoda spôsobuje, že umožňuje používanie štandardných SlP správ pri zriaďovaní konferenčného hovoru. Ďalej sa nevyžaduje významná konfigurácia používateľa pri pridelovaní konferenčných zdrojov.0018 Výhodne používateľ vysiela sieťovú adresu z prvého tennlnálu do terrninálov ďalších používateľov, ktorí sa zúčastnia na konferenčnom hovore. Výhodne sa iniciujú spojenia medzi terminálmi a sieťovou...

Riadenie konfigurácie mobilnej jednotky pre WLAN siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6583

Dátum: 08.08.2003

Autori: Morris Roy, Van Wagenen Lamar, Whelan Robert

MPK: H04L 12/28

Značky: konfigurácie, riadenie, jednotky, siete, mobilnej

Text:

...tohto vynálezuOBR. 4 zobrazuje celkový diagramový pohľad jedného voliteľného uskutočnenia tohto vynálezu a, OBR. 5 zobrazuje diagram zjednodušeného postupu spôsobu jedného uskutočnenia tohto vynálezu.PODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH A VOLITEĽNÝCH USKUTOČNENI WNÁLEZU0022 Nasledujúci podrobný opis sa vzťahuje k priloženým obrázkom a opisuje exempláme uskutočnenia tohto vynálezu. Možné sú aj iné uskutočnenia a môžu sa uskutočniť modiñkácie na...

Systém a spôsob na zisťovanie neautorizovaných bezdrôtových prístupových bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7020

Dátum: 27.06.2003

Autori: Wagenen Lamar Van, Morris Roy, Whelan Robert

MPK: H04L 29/06, H04L 12/28, H04W 12/00...

Značky: zisťovanie, systém, bezdrôtových, prístupových, spôsob, bodov, neautorizovaných

Text:

...jednotiek. Mobilná jednotka je všeobecne naprogramovaná na spracovanie iba prenosov nasmerovaných k mobilnej jednotke. V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je však mobilný agent inštalovaný na pluralite mobilných jednotiek autorizovanej siete a konfigurovaný na spracovanie všetkých prenosov zistených každou mobilnou jednotkou, na ktorej mobilný agent pôsobí. Výhodne mobilný agent pôsobí aj vtedy, ked mobilné jednotky nie sú...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Schedlberger Robert, Edtmair Joachim, Schönleitner Arnold, Bernhard Wolfgang

MPK: H04L 12/28, G08C 17/00, H04L 12/56...

Značky: dátovej, postup, prenosovej, cesty, určovanie, sietí, optimálnej

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Mehta Hemang, Camacho Don, Fencsik Gabor

MPK: H04M 11/06, H04L 12/18, H04L 12/28...

Značky: rychlého, jednému, umožnenia, multiplexor, spojenie, přístupu, spôsob, kanálu, systém, aspoň, prístupový

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Overená zmena médií poskytovaných po DSL spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10322

Dátum: 04.03.2003

Autori: Mehta Hamang, Camacho Don, Fencsik Gabor, Bathrick Greg

MPK: H04M 11/06, H04L 12/28, H04L 12/18...

Značky: poskytovaných, spoji, médií, overená, zmena

Text:

...v budúcnosti súťažiť o zákazníkov, budú musiet ponúknuť presvedčivý balík služieb, ktorý zahŕňa médiá. Tieto služby musia prinajmenšom vyrovnávat, ak nie presahovať, výkon podobných služieb v iných sieťach, ako napríklad poskytovaných káblovými spoločnosťami. Vynález bol vytvorený s ohľadom na0010 US zverejnený patent c. 200110019559 uvádza spôsob samostatného. overovania koncového používateľa jedného z väčšieho počtu poskytovateľov...

Spôsob a systém GSM-billingu pri WLAN roamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2110

Dátum: 08.10.2002

Autori: Conn Jeremy Richard, Kauz Michael, Stadelmann Toni

MPK: H04L 12/28

Značky: gsm-billingu, systém, roamingu, spôsob

Text:

...mobilné jednotky(uzly), ako napríklad laptopy, notebooky, PDA (Personal Digital Assistent) alebo mobilné prijímače, najmä mobilné telefóny, zviazali so zodpovedajúcim rozhraním do lokálnej počítačovej siete. Mobilné uzly majú adaptér, ktorý zahrnuje vysielač/prijímač, ako aj kontrolnú kartu (ako napríklad infračervený (IR) adaptér alebo adaptér s nízkofrekvenčnými rádiovými vlnami). Výhodou takýchto mobilných uzlov je, že sa môžu voľne...

Spôsob a systém GSM-autentifikácie pri WLAN-roamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1200

Dátum: 16.08.2002

Autori: Stadelmann Toni, Kauz Michael

MPK: H04L 12/28

Značky: systém, spôsob, gsm-autentifikácie, wlan-roamingu

Text:

...služby GSM/GPRS umožnia roaming, presahujúci štandardy.0003 Počítačové siete alebo Local Area Networks (LAN) pozostávajú obyčajne z takzvaných uzlov, ktoré sú spojené cez fyzikálne médiá, ako napríklad koaxiálne káble, Twisted Pair alebo optické káble zo sklených vlákien. Tieto siete LAN sa tiež označujú ako wired LAN (drôtové pevné siete). V posledných rokoch sa stali stále populárnejšími aj bezdrôtové LAN, takzvané wireless LAN...

Spôsob tlačenia obsahu z Internetu alebo Intranetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1242

Dátum: 07.07.2002

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: H04L 29/08, H04L 12/28, G06F 13/12...

Značky: tlačenia, internetu, spôsob, obsahu, intranetu

Text:

...954 147, ktorá bola zverejnená 3. novembra 1999, je už známy spôsob, v ktorom sú dávané na výstup koncových prístrojov ľubovoľné obsahy z Internetu alebo tiež z iných pamäťových médií. Aby mohol tentovytlačiť, odovzdáva požiadavku na Vytlačenie tzv. linkserveru,ktorý zavádza zo serveru individuálne usporiadanú požiadavku na vytlačenie tohto obsahu. Linkserver odovzdáva požiadavku na vytlačenie do prístroja, ktorý je usporiadaný tak, aby...