H04B 9/00

Zapojení komunikační sítě s nejméně jedním optickým koncentrátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270040

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tomeš Igor, Valenta Vladimír

MPK: H04B 9/00

Značky: koncentrátorem, zapojení, optickým, sítě, nejméně, jedním, komunikační

Text:

...emčru je připojen svým ovládecím vstupom Q určeným pro přepínáni hlavního nebo vsdlejiího směru přenosu na výstup přspínaciho bloku Q na výstup monitor § 53 hlav ního emäru, který je současně připojen na ovládací vstup VVVS optického vysílače vedlejší ho směru pro zàmörnó uvedení optioksho vysileče gggg vedlejłího tmäru přenosu mimo provoz.V optické pobočcs gg komunikační stanica podle obr. 3 je vstup gg opticka edbočky komunikační...

Zapojení pro vícekanálový sériový přenos dvouúrovňových signálů jedním optickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246136

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jagieiski Jerzy

MPK: H04B 9/00

Značky: signálu, jedním, optickým, zapojení, prenos, spojovacím, členem, dvouúrovňových, vícekanálový, sériový

Text:

...zesilovače absolutní hodnoty.Výhodou popsaného zařízení je jednoduchost vzhledem k zařízením pracujícím na principu frekvenčního a časového multiplexu pro stejný počet kanálů, velká odolnost proti rušení a menší energetická spotřeba, která je zajištěna tím, že při nepřítomnosti přenášeného signálu optický spojovací člen neodebírá žádnou energii.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu, kde výstup řízeného astabilního...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244494

Dátum: 15.09.1987

Autor: Voborský Zlatko

MPK: G02B 6/00, H04B 9/00, G02F 2/00...

Značky: světelného, snímací, optickém, zařízení, modulací, vláknovém

Text:

...podle vynálezu je, že může pracovat i v prostředí e nebezpečí výbuchu, neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části a dovoluje vytvdñet modulovaný optický signál a velkou rychlostí změn intenzity zářeni.Jeden priklad uspořádání zarízení podle vynálezu je uveden schematicląy na přiloäenám výkrese. Opticld vyeílač L je epojen první částí eklenäného světlovodu 3 se vetupem modulačního členu l, v tomto případč akueticko-optickým. Výstup...

Elektrický izolační spoj vysokonapěťového tyristorového měniče mezi řídicími a silovými obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252060

Dátum: 13.08.1987

Autori: Caha Zdeněk, Straka Jaromír

MPK: H04B 9/00

Značky: elektricky, obvody, tyristorového, izolační, vysokonapěťového, měniče, silovými, řídicími

Text:

...karty zesilovače impulsů a zesilovače a tvaro~ vače impulsů a rozpojitelnost.optíckého světlovodu na obou kon-cích usnedňuje montáž a demontáž polovodičového měniče a dále může být využít k diagnostice poruch Zařazením kondenzorů lze zlepšit účinnost přenosu světelného sígná 1 u.Elektricky izolační spoj mezi řídůcími a silovými obvodyrozpojitelný na obou koncích opticky je blíže vysvětlen na pří kladu podle výkvesu.~ Na výkresu je znázorněn...

Zapojení optického přijímače pro detekci a zpracování optických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238147

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dostál Josef, Dočkálek Antonín

MPK: H04B 9/00, G02B 6/00

Značky: prijímače, optických, signálu, zpracování, optického, zapojení, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětné zapojení řeší problém detekce a zpracování jak číslicově modulovaných signálů, tak i signálů modulovaných v širokém frekvenčním rozsahu. Podstata spočívá v tom, že k symetrickému výstupu řízeného zesilovače (33) jsou připojeny koncové obvody (34) pro zpracování číslicově modulovaných signálů, tvořené prahovými obvody s dekodérem, a koncové obvody (37) pro zpracování analogově modulovaných signálů v širokém frekvenčním rozsahu, tvořené...

Zapojení kódovacího obvodu pro optoelektronický vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234400

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvach Jaroslav

MPK: H04B 9/00

Značky: obvodů, zapojení, vysílač, optoelektronický, kódovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že výstup Smittova klopného obvodu 1 je připojen na vstup hradla 2 pro vstup TTL, se kterým tvoří vstupní a přepínací obvody, jejichž výstup je připojen jednak na derivační obvod 3 pro spouštění prvního monostabilního klopného obvodu 5a a pro klopný obvod 4, a dále na D vstup klopného obvodu 4, pro přepínání kódovacích impulsů do jednotlivých zdrojů proudu, přičemž výstup derivačního obvodu 3 je připojen jednak na...