H04B 7/26

Spôsob časovej synchronizácie využitím mobilných staníc v CDMA komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287389

Dátum: 28.07.2010

Autori: Tiedemann Edward, Wheatley Charles Iii

MPK: H04B 7/26, H04B 1/707

Značky: systéme, využitím, komunikačnom, časovej, synchronizácie, mobilných, spôsob, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob synchronizácie času druhej základňovej stanice s prvou základňovou stanicou podľa predloženého riešenia zahŕňa: zmeranie dĺžky (RTD1) oneskorenia obojsmernej cesty prenosov z prvej základňovej stanice (62) do mobilnej stanice (60) komunikujúcej s prvou základňovou stanicou (62) a späť ako signál (502) spätného spoja z mobilnej stanice (60) do prvej základňovej stanice (62) zmeranie, v mobilnej stanici (60), prvého časového rozdielu...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7424

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04B 7/26, H04L 27/26...

Značky: spôsob, signálu, prístroj, vysielanie, prijímanie, vysielania, prijímania

Text:

...Obrázok 20 je pohľad zobrazujúci koncepciu vkladania bitov bítovými vkladačmi 1312 a a 1312 b0036 Obrázok 21 je pohľad zobrazujúci prvý príklad počtu radov a stĺpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0037 Obrázok 22 je pohľad zobrazujúci druhý príklad počtu radov a stlpcov pamäti bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0038 Obrázok 23 je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7423

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: vysielania, signálu, vysielanie, prijímanie, prístroj, spôsob, prijímania

Text:

...symbolového mapovača0033 Obrázok 19 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 b0034 Obrázok 20 je pohľad zobrazujúci koncepciu vkladanía bitov bitovými vkIadačmi 1312 a a 1312 b0035 Obrázok 21 je pohľad zobrazujúci prvý príklad počtu radov a stlpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0036 Obrázok 22 je pohľad zobrazujúci druhý príklad počtu...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7382

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04B 7/26...

Značky: vysielanie, vysielania, prijímanie, signálu, spôsob, prijímania, prístroj

Text:

...každého zo spätných symboíových mapovačov 247 a a 247 p0059 Obrázok 44 je pohľad zobrazujúci ďalšiu formu každého zo spätných symbolových mapovaćov 247 a a 247 p0060 Obrázok 45 je pohľad zobrazujúci formu multiplexovania demultiplexovaného podtoku0061 Obrázok 46 je pohľad zobrazujúci príklad dekôdovacej a demodulačnej jednotky0062 Obrázok 47 je pohľad zobrazujúci formu výstupného procesora0063 Obrázok 48 je pohľad zobrazujúci ďalšiu formu...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7319

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: signálu, prijímania, spôsob, prístroj, vysielania, vysielanie, prijímanie

Text:

...mapovačov symbolov 247 a0057 Obrázok 42 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolových mapovačov 247 a a 247 p0058 Obrázok 43 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolových mapovačov 2472 a 247 p0059 Obrázok 44 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolovýoh mapovačov 247 a a 247 p0060 Obrázok 45 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie multiplexovania...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7218

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04B 7/26, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, prijímania, spôsob, prístroj, signálu, vysielania, vysielanie

Text:

...ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov0036 Obrázok 18 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie symbolového mapovača0037 Obrázok 19 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 b0038 Obrázok 20 je pohľad zobrazujúci koncepciu vkladania bitov bitovými vkiadačmi 1312 a a 1312 b0039 Obrázok 21 je pohľad zobrazujúci prvý priklad počtu radov a stĺpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b...

Prístroj na vysielanie signálu a spôsob vysielania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18505

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: signálu, prístroj, vysielanie, spôsob, vysielania

Text:

...znamená bud obsah vysielania, ktorý možno vysielať/prijímať prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0011 Pred opisom prístroja na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu,opíše sa signálový rámec, ktorý vysiela a prijíma prístroj na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu.0012 Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0013...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12258

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: signálu, spôsob, prístroj, vysielania, vysielanie, prijímanie, prijímania

Text:

...zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 670075 Obrázok 69 je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12204

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04B 7/26...

Značky: vysielanie, spôsob, signálu, prijímania, vysielania, prístroj, prijímanie

Text:

...zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infomiácil o plánovaní zobrazených na obrázku 670075 Obrázok 69 je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12127

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: prijímanie, signálu, prijímania, vysielanie, prístroj, vysielania, spôsob

Text:

...Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0092 Sígnálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje priklad signálového rámca pre vysielanie vysielacej služby. obsahujúcej audio/video (NV) toky. Vtomto prípade je jediná služba multiplexovaná včasovom afrekvenčnom kanále amuítiplexovaná služba sa vysiela. Vyššie uvedená schéma vysielania signálu sa nazýva schéma časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Príklad...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12125

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, prístroj, vysielania, prijímanie, spôsob, prijímania, signálu

Text:

...pohľad, zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácil o plánovaní zobrazených na obrázku 670075 Obrázok...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11958

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04B 7/26, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: prístroj, vysielania, prijímanie, signálu, vysielanie, prijímania, spôsob

Text:

...Obrázok 65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácil o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci infonnácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad zobrazujúci nadrámec zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infon-nácií o plánovaní zobrazených na obrázku...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11942

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04B 7/26, H04L 27/26...

Značky: spôsob, vysielanie, prijímania, signálu, prijímanie, prístroj, vysielania

Text:

...65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad zobrazujúci nadrámec zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácií o plánovaní zobrazených na obrázku 670075...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11899

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: prijímania, vysielanie, zariadenie, vysielania, signálu, prijímanie, spôsob

Text:

...Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obráüu 670075 Obrázok 69 je pohľad, zobrazujúci príklad získania PLP podľa spôsobu plánovania0076...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11896

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04B 7/26...

Značky: vysielanie, prístroj, vysielania, prijímanie, prijímania, spôsob, signálu

Text:

...1 zobrazuje prlklad signálového rámca pre vysielanie vysielacej služby. obsahujúcej audio/video (NV) toky. Vtomto prípade je jediná služba multiplexovaná včasovom afrekvenćnom kanále amultiplexovaná služba sa vysiela. Vyššie uvedená schéma vysielania signálu sa nazýva schéma časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Prlklad takejto schémy podľa doterajšieho stavu techniky je opísaný v článku Výkonnostné výhody časovo-frekvenčne...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11891

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04B 7/26...

Značky: prístroj, vysielania, prijímanie, prijímania, vysielanie, signálu, spôsob

Text:

...plánovania PLP v jednotke signálových rámcov 0070 Obrázok 64 je pohľad zobrazujúci štruktúru signálového rámca pomocou plánovacích infonnácii0071 Obrázok 65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácii o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci informácie o plánovanl...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10605

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04B 7/26...

Značky: prístroj, vysielanie, prijímania, spôsob, prijímanie, signálu, vysielania

Text:

...výkresoch. Vždy, ked je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0067 V nasledovnom opise pojem služba znamená bud obsah vysielania, ktorý možno vysielať/prijímať prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0068 Pred opisom prístroja na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu,opíše sa signálový rámec, ktorý vysiela a...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10604

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04B 7/26, H04L 27/26...

Značky: spôsob, prijímania, vysielanie, signálu, prístroj, vysielania, prijímanie

Text:

...zobrazujúci uskutočnenie spôsobu prijímania signálu a0065 Obrázok 57 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie identiñkovania prvého pilotneho signálu a odhadnutia posunu v demodulačnom procese.0066 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, keď je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0067 V...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10559

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, vysielania, spôsob, prístroj, signálu, prijímania, prijímanie

Text:

...signálu0065 Obrázok 56 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie spôsobu prijímania signálu a0066 Obrázok 57 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie identifikovania prvého pilotného signálu a odhadnutia posunu v demodulačnom procese.0067 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, ked je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7516

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: signálu, vysielanie, spôsob, vysielania, prijímania, prístroj, prijímanie

Text:

...Obrázok 8 je pohľad zobrazujúci prvý príklad pomeru symbolov, keď mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie.0026 Obrázok 9 je pohlad zobrazujúci druhý príklad pomeru symbolov, ked mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie0027 Obrázok 10 je pohľad zobrazujúci počet symbolov a počet bitov na bunkové slovo podľa schémy symboloveho mapovania v normálnom móde kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC...

Bezdrôtový ON-LINE komunikačný systém na zber údajov o prevádzke dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4543

Dátum: 03.08.2006

Autori: Suchanek Radomír, Wilczek Zdeněk, Maniatis Michalis

MPK: G08G 1/127, H04B 7/26

Značky: prevádzke, údajov, on-line, systém, bezdrôtový, komunikačný, dopravných, prostriedkov

Text:

...(dispečer) má k dispozícii všetky prevádzkové údaje vrátane okamžitej polohy vozidla V reálnom čase a za velmi nízke prevádzkové náklady na prenosy dát pomocou protokolu TCP/IP.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené na prípojenom výkrese, kde na obr. l je schematicky znázomený celý systém na ON-LINE bezdrôtový prenos dát o prevádzke dopravných prostriedkov.Príklady...

Elektronický systém na tipovanie kurzových stávok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4081

Dátum: 04.03.2005

Autori: Berger Otto, Panák Stanislav, Kysel Ivan, Berger Roman

MPK: H04B 7/26, G07C 15/00

Značky: elektronický, stávok, tipovanie, kurzových, systém

Text:

...pozostáva z modulu 41 pre styk s SMS serverom, tipovacieho modulu 42 pre spracovanie elektronického tipovania, z databázy 45 tipujúcich, databázy 46 tipov a databázy 47 podujati. Stávkový server 4 je prevádzkovaný na jednom, alebo viacerých počítačoch, pričom z hľadiska bezpečnosti sa preferuje technicke riešenia s redundantnými hardvérovými prvkami. Teda stávkový server 4 môže byť tvorený viacerými servermi, umiestnenými v rôznych sieťovo...

Elektronické zapojenie pre okamžité lotérie s doplnkovým žrebovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4024

Dátum: 03.01.2005

Autor: Novák Radek

MPK: G07C 15/00, H04B 7/26, A63F 3/08...

Značky: lotérie, doplnkovým, zapojenie, žrebovaním, elektronické, okamžité

Text:

...server. Potom na www stránke možno ziskat informácie o počte žrebov, predajnej sieti, pravidlách hry, návodu pre využívania služby SMS v prípade žrebov a o výhrach.Výhody zapojenia elektronického a komunikačného systému pre okamžité lotérie podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že umožňuje využiť pre prevádzkovanie okamžitých lotérií s doplnkovým žrebovaním mobilné stanice s aktívovanou službou SMS, prepojené prostrednictvom...

Elektronické zapojenie pre mikroplatby prostredníctvom mobilných a /alebo pevných komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3943

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04L 12/02, H04B 7/26, G06F 17/60...

Značky: komunikačných, prostredníctvom, sietí, zapojenie, mikroplatby, mobilných, alebo, pevných, elektronické

Text:

...SMS prostrednictvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je systém SMS platobného bloku 2, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch. Odosielanie SMS požiadaviek a prijímanie SMS odpovedí je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačné prepojený so SMSC - SMS centrom 1.2 operátora a prenosové prostriedky sú tvorené operátorom 1...

Obslužný systém na prenos, spracovanie a vyhodnotenie riešení SMS aplikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3858

Dátum: 07.07.2004

Autor: Janů Dušan

MPK: A63F 3/06, H04B 7/26, G06F 17/00...

Značky: vyhodnotenie, systém, spracovanie, riešení, obslužný, aplikácii, prenos

Text:

...je rýchlejšie a spoľahlivejšie spracovanie a to aj V prípade veľkého objemu SMS správ. Táto Výhoda sa prejaví najmä V prípade ked sa na vstupe systému objaví veľké množstvo správ v priebehu Veľmi krátkeho času. Týmto sú celkom odstránené nedostatky jestvujúcich komerčných sýstćmov pracujúcich na odlišnom princípe, kedy sa došlé SMS správy zhromažďujú na aplikačnom serveri a ten pre každú jednotlivú SMS správu volá koncovú...

Komplexný systém na prevádzku výherných hier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3853

Dátum: 07.07.2004

Autor: Varga Zdeněk

MPK: A63F 13/02, A63F 13/12, H04B 7/26...

Značky: prevádzku, výherných, komplexný, systém

Text:

...systém pre prevádzkovanie výhemých hier podľa technického riešenia obsahuje subjekt mobilného operátora 2, subjekt prevádzkovateľa 3 hry a subjekt banky 4. Prevádzkovateľ 3 hry disponuje technickými prostriedkami, ktoré obsahujú zariadenie herného systému 3.1, a zariadenie 3.2 pre evidenciu výhry. Pre hru využíva službumobilného operátora 2 opatreného systémom 2.2 hovorového kreditu a systémom 2.1 herného kreditu. Ďalším subjektom...

Zapojenie na získavanie firemných vizitiek mobilnou sieťou GSM

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3852

Dátum: 07.07.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04B 7/26, G06F 17/30, G06F 17/60...

Značky: vizitiek, sieťou, získavanie, mobilnou, zapojenie, firemných

Text:

...(CallPoint) s online katalógom prebieha nad rovnakými údajmi - spoločnou databázou. informácie pre publikovanie v on-line katalógu sú vytvárané prostredníctvom nástroja na vkladanie dát CMS - (Content Management System) a rovnakým spôsobom sú zadávanć informácie pre potreby dotazovaeieho systému (CallPoint). T. j. databáza firemných vizitiek je prepojená cez on-line katalóg firemných vizitiek so systémom CMS na vkladanie dát.Platby za...

Interaktívne komunikačné zariadenie pre spoločenské podujatia pomocou SMS a MMS

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3750

Dátum: 06.04.2004

Autor: Krasňan Rastislav

MPK: H04L 12/02, G06F 13/00, H04B 7/26...

Značky: interaktívne, spoločenské, zariadenie, podujatia, pomocou, komunikačné

Text:

...hneď v úvode obrazovky videoprojektora). Sprava SMS, MMS je automaticky zobrazená na videoprojektore. Nové správy sa zobrazujú ako prvé,takže predošlé správy sa posúvajú smerom dole. Účastníci môžu na túto správu odpovedať, resp. posielat prostredníctvom SMS, MMS nové príspevky. Tým vzniká nezáväzná interaktívna komunikácia medzi jednotlivými účastníkmi spoločenskej akcie napr. diskoteky.Spomínané zariadenie slúži ako zdroj zábavy,...

Systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3658

Dátum: 04.11.2003

Autor: Števica Marek

MPK: H04B 7/26, H04Q 7/20, H04M 3/42...

Značky: telefónov, preverovacie, zariadenie, povodu, systémové, mobilných

Text:

...pôvodu mobilných telefónov s intemým vyhľadávacím blokom umiestneným u operátora mobilnej siete ako je to znázomené na obr. l. Toto systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov je realizované tak, že pozostáva z vyhľadávacieho bloku 4 informačným tokom prepojeného s databázou 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov. Pritom databáza 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov obsahuje päť nahlasovacích vstupov 6. Prvým nahlasovacím...

Elektronický systém pre číselné lotérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3522

Dátum: 03.06.2003

Autor: Novák Radek

MPK: H04B 7/26, A63F 3/06, G06F 17/00...

Značky: systém, elektronický, lotérie, číselné

Text:

...sieťového SMS servera 4.1).príklad SMS pre hru Mobil Bingo Tl 53.I 6.17.22.30SMS stávka je SMS správa zadaná V správnom formáte, odoslaná z mobilného telefónu l, ktorý je aktivovaný v sieti vybraného GSM operátora 2 a doručená prostrednictvom GSM siete. Majitel mobilného telefónu 1 má platnú zmluvu s vybraným GSM operátorom 2 a dodržujc platobné podmienky. SMS-ku odošle na telefónne čislo hry Mobil Bingo. V prípade že tipujúci má aktivovanú...

Spôsob prístupu a zosilňovací systém GSM so spektrálnou výmenou medzi GSM vlnovými frekvenciami 900 a 1800 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4691

Dátum: 11.04.2003

Autori: Ian Fillomore, Ruiz Aragon, Cucala Garcia, Lluch Mesquida, Warzanskyj Garcia

MPK: H04B 7/005, H04B 7/26, H04B 7/15...

Značky: přístupu, zosilňovací, vlnovými, frekvenciami, výměnou, spektrálnou, spôsob, systém, medzi

Text:

...nie je známe používanie spektrálneho posuvurádiových kanálov medzi blízkym a vzdialeným zosilňovačom na účel zabránenia rušenia zcelulárnych terminálov, ktoré by mohli používať rovnaké frekvenčne pásmo.0008 Spis EP-A-523687 zverejňuje mobilný telekomuníkačný systém, zahrnujúci základnú stanicu pripojenú na verejnú komunikačnú sieť, väčší počet reléových zosilňovacích staníc aväčší počet mobilných staníc, so spektrálnou výmenou medzi...

Prístupová technológia a medzizosilňovací systém pre UMTS so spektrálnou výmenou medzi UMTS frekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3043

Dátum: 11.04.2003

Autori: Warzanskyj Garcia Wsewolod, Cucala Garcia Luis, Lluch Mesquida Cayetano

MPK: H04B 7/005, H04B 7/26, H04B 7/15...

Značky: technológia, medzi, frekvenciami, medzizosilňovací, spektrálnou, prístupová, výměnou, systém

Text:

...UMTS veľmi restriktívne technicke požiadavky. To všetko nie je podrobne opisovane,pretože je to známe zo stavu techniky, konkrétnejšie zo systémov, ktoré používajú technológiu prístupu CDMA soJe známa technológia transparentneho spojenia V mobilných komunikáciách použitím rôznych frekvenčných pásiem v rádiovom spojení realizovanom medzi blizkymi a vzdialenými zosilňovačmi, s ohľadom na pásma využívané medzi základňovou stanicou a blízkymi...

Prístupová sieť pre mobilné telekomunikácie a spôsob rozvoja rádiového pokrytia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3329

Dátum: 04.09.2002

Autor: Striuli Alessandro

MPK: H04B 7/26, H04Q 7/30

Značky: spôsob, telekomunikácie, sieť, radiového, prístupová, mobilné, pokrytia, rozvoja

Text:

...a prístup k informácii alebo službám na privátnych alebo verejných sieťach môže byť zvýhodnený vysokou rýchlosťou dostupnostidát a zvýšenou komunikačnou flexibilitou takýchto systemov.Tieto systemy ponúkajú nasledujúce vlastnosti- variabilnú bitovú rýchlosť prenosu na poskytnutie pásma kompatibilného s požadovanou službou (od 16 kb/s pre hlas do 2 Mb/s pre High Multimedia),- zlučovanie toku dát služieb s rôznymi požiadavkami...

Mobilná faxová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2602

Dátum: 14.08.2000

Autor: Mészáros Alexander

MPK: H04B 7/26

Značky: mobilná, stanica, faxová

Text:

...Druhým funkčným celkom je prenosný faxový prístroj. Oba funkčné celky sú prepojené konektorom alebo káblom.Podstatou zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej faxovej stanice alebo aspoň jej mobilného telefónneho prístroja k externému elektronickému zariadeniu, ktorým môže byt PC, scaner alebo internetová sieť.Ďalším podstatným znakom zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a prijímač selektívneho volania na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280489

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04B 7/26

Značky: selektívneho, přijímač, spôsob, přenosu, vyhľadávacom, vykonávanie, spôsobu, tohto, volania, rádiovom, systéme, správ

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky prijatia obsahu správy, určenie, či obsah správy obsahuje informáciu dlhšiu ako je vopred určená dĺžka správy, uloženie obsahu správy do pamäťového zariadenia, ak je tento obsah správy dlhší ako vopred určená dĺžka správy a prenos vopred určenej správy do prijímača rádiového vyhľadávacieho systému prostredníctvom prvej komunikačnej cesty, kedy vopred určená správa indikuje, že obsah správy je uložený v pamäťovom zariadení....

Zapojení k přenosu informací po silových vodičích v soustavě s izolovanou nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253674

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04B 7/26

Značky: informaci, soustavě, vodicích, nulou, zapojení, přenosu, silových, izolovanou

Text:

...ze dvou silových vodičů a dvou závěrných impedancí jsou komunikační zařízení navázáne pomocí vazcbních trensformátorů.Výhoda zapojení podle vynálczu spočívé v jednoduchosti nízké ceně, malých rozměrech, protože prvky V tomto uspo g 253 674řádáni není nutno dimenzovat na zkratový výkon, čímž jedále umožněno jejich dodatečné namontování dostávajících zařízení a v dokonalém galvanickém odćěleni obvodů silovýchod sdělovacich, čímž je zamezcno...