H04B 17/00

Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17536

Dátum: 20.08.2012

Autori: Feiten Bernhard, Argyropoulos Savvas, List Peter, Raake Alexander, Garcia Marie-neige

MPK: H04N 17/00, H04N 21/442, H04B 17/00...

Značky: streamingu, závislý, videa, video, kvality, služby, obsahu, model

Text:

...parametrických modelov kvality videa založených na parametroch,tak pre prípady straty paketov, ako aj pre prípady bez straty paketov, porovnaj odkazy 13 a, 13 b, 14, 15, 16.0008 Napriklad v odkazoch 13 a, 13 b, 14 je zložitosť obsahu určovaná na video rámec porovnávaním aktuálnej veľkosti rámca sadaptivnou prahovou hodnotou. To, či je aktuálna veľkost rámcov väčšia, rovná alebo menšia ako je táto prahová hodnota, bude mat za následok...

Spôsob zabránenia porúch, vyvolaných chybnými mobilnými stanicami, v celulárnych CDMA-rádiotelefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287680

Dátum: 23.05.2011

Autori: Jung Christof, Kreuz Wolfgang

MPK: H04B 17/00, H04B 7/005, H04W 24/00...

Značky: sieťach, mobilnými, celulárnych, chybnými, spôsob, zabránenia, cdma-rádiotelefónnych, stanicami, poruch, vyvolaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabránenia porúch, vyvolaných chybnými mobilnými stanicami, v CDMA-rádiotelefónnych sieťach. V rádiotelefónnej sieti je na to navrhnuté kontrolné zariadenie, ktoré porovnáva skutočný prijímaný výkon, prichádzajúci od mobilnej stanice, s vopred daným požadovaným prijímaným výkonom a v závislosti od výsledku porovnávania začína vopred danú následnú akciu. Alternatívne alebo dodatočne môže byť navrhnuté, aby v kontrolných zariadeniach bol...

MIMO emulátor kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5982

Dátum: 22.09.2006

Autori: Olmos Gonzalez Pedro, Warzanskyj Garcia Wsewolod, Cucala Garcia Luis

MPK: H04B 17/00, H04B 7/04

Značky: kanála, emulátor

Text:

...také emulátory nemajú ani dostatočne vysokú úroveň izolácie medzi vstupom vysokofrekvenčného signálu a výstupnými portami, pretože v nich existujú mechanizmy významnej elektrickej0009 Patentová prihláška W 0 02/069531 opisuje simulátor kanála na vykonávanie simulácie kanála na vysokofrekvenčnom signále používanom v bezdrôtovom dátovom prenose. Simulátor kanála je uspôsobený tak, aby rozdelil celkové pásmo vyhradené pre signál, ktorý sa má...

Meranie kanálových charakteristík v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1782

Dátum: 12.06.2003

Autori: Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04B 17/00

Značky: kanálových, charakteristik, meranie, systéme, komunikačnom

Text:

...je premenlivé, pričom variácia času spriemerovania závisí odEurópska patentová prihláška EP 1081875 A 2 publikuje spôsob riadenia výkonu v rádiokomunikačnom systéme, v ktorom sa merania prijatej úrovne výkonu vykonávajú v rámci meracieho intervalu, ktorý môže mať premenlivú dĺžku, pričom interval merania je menší alebo rovný časovému obdobiu, vktorom sa môžu zmeniť charakteristiky signálu indikujúce výkon. Príkladmi charakteristík signálu...

Sposob určenia najspolahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260160

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trstenský Dušan

MPK: H04B 17/00

Značky: cesty, uzlov, telekomunikačnej, najspolahlivejšej, prenosovej, dvojicou, sietí, medzi, určenia, spôsob

Text:

...množiny kontaktov.Spôsob určenia najspoľahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti podľa vynálezu je jednoduchší, rýchlejší a zapojenie sa skladá z jednoduchých a lacných súčiastok odporov a zapínacích kontaktovj.Na obrázku je uvedené zapojenie znázorňujúce telekomunikačnü sieť. Vetvy telekomunikačnej siete sú zariadenia prenosovej techniky vedenia, zosilňovače a podobnej. Uzly telekomunikačnej siete sú...

Zapojení pro kontrolu kvality přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256810

Dátum: 15.04.1988

Autor: Culka Jan

MPK: H04B 17/00

Značky: kontrolu, přenosu, zapojení, kvality

Text:

...poruch vyhlásením poplachu. Je spolehlivá, jednoduché e levné.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorkaA je připojene na vstup prvního monostebilního obvodu ł. Jeho neínvertující výstup je připojen na hodinový vstup a nulovací vstup druhého monostabilního obvodu g, jehož invertující výstup je přípojen na druhý vstup součinového hradla 3. Na první vstup soušinového hradla Q je připojen neinvertující výstup prvního...

Zapojení pro klasifikaci náhodných jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246545

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sobczak Wojciech, Jung Ladislav

MPK: H04B 17/00

Značky: náhodných, jevů, klasifikaci, zapojení

Text:

...x, kdy poměr je tvořen součtem ploch mezi těmito křivkami, .a to na intervalu-oo, -zj a z, oo ku ploše v intervalu ĺ-z, z. Dělicí body iz se pro normované normální rozdelení volí zpravidla z zvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněno vše-obecné schéma, na obr. 2 digitální verze zapojení a na obr. 3 analogová verze zapojení.-připojen na vstup bloku 3...

Centrálny prenášač prevádzkovo doležitých stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230979

Dátum: 01.03.1987

Autor: Gombík Pavol

MPK: H04B 17/00, H04M 3/26

Značky: stavov, doležitých, centrálny, prevádzkovo, prenášač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie centrálneho prenašača prevádzkovo doležitých stavov ktorý sprostredkuje obousmernú výmenu údajov o prevádzkovo doležitých stavoch medzi centrálnou mikropočitačovou jednotkou, ktorá je k centralnomu prenašaču prevadzkovo doležitých stavov pripojená prostrednictvom mikropočítačovej riadiacej zbernice, dátovej zbernice a adresovej zbernice. Podstata vynálezu spočíva v tom, že adresova zbernica (13) je cez blok (6)...