H04B 15/00

Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6838

Dátum: 02.07.2014

Autori: Mižáková Jana, Mižák Jozef, Hošovský Alexander, Piteľ Ján

MPK: H04B 15/00, G05B 13/02, G06F 9/44...

Značky: spôsob, príslušnosti, signálov, funkcií, filtrovania, využitím

Text:

...ñąnkcia (2), trojuholníková ñmkcia (3) a zvonovákde s definujeme ako citlivosť funkcie. Priraďovaním váh na základe hodnoty posledného ñltrovaného signálu ü(t) sa zabezpečí prepočet množiny, proti ktorej sa počíta príslušnosť funkcie.Navrhovaný spôsob filtrovania signálov je realizovaný pomocou blokov priraďovanía váh vzorkám vstupného nefiltrovaného signálu na základe predchádzajúcej hodnoty ñltrovaného signálu ü(t) a funkcie...

Diskrétny derivačný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6546

Dátum: 02.10.2013

Autori: Balara Milan, Vagaská Alena

MPK: H04B 15/00, G08C 25/00

Značky: diskrétny, derivačný, filter

Text:

...tom, že na deríváciu zašumeného vstupného signálu je použité zariadenie obsahujúce okrem náležitého filtra (napr. spriemerňovač, rejekčný filter, dolnofrekvenčný priepust a pod.) aj diskretny diferenčný obvod. Ten vykonáva deriváciu filtrovaného vstupného signálu vo fomie rýchlej vzájomnej diferenciácie dvoch po sebe idúcich vzorkovaných filtrovaných vstupných signálov. Výsledná diferencía je uchovaná počas jednej vzorkovacej periódy v...

Filter s funkciami príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6400

Dátum: 01.03.2013

Autori: Židek Kamil, Piteľ Ján, Mižák Jozef, Boržíková Jana

MPK: G06N 7/00, H04B 15/00, H04B 1/00...

Značky: funkciami, filter, príslušnosti

Text:

...v okolí očakávanej hod ll)noty deterrninistického signálu bez rušivých zložiek priradia vyššie váhy a vzdialenejším hodnotám (hodnotám signálu obsahujúcim stochastickú rušivú zložku) priradia nižšie váhy. Tým sa dosiahne to, že ich podielna aritmetickom priemere bude nižší a nepremietne sa vo vyfiltrovanej hodnote ílti). V prípade, že V časo uf vom úseku lt li dôjde k situácii, že hodnoty filtrovaného signálu sa začnú vychyľovať V dôsledku...

Diskrétny váhový spriemerňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6381

Dátum: 04.02.2013

Autori: Piteľ Ján, Mižák Jozef, Balara Milan, Boržíková Jana

MPK: H03M 3/00, H03M 1/00, G06F 17/00...

Značky: váhový, signálu, diskrétny, spriemerňovač

Text:

...musí začínať vždy nulovým stavom výstupu sumátora, ktorý spolu s ostatnými funkčnými blokmi je riadený príslušnou riadiacouDiskrétny váhový spriemerňovač pozostáva zo vstupnej pamäte, zo selektora parametrov filtrácie, z bloku nastavovania a milovania, z bloku priraďovanía váh, zo selektora váženia, zo spriemerňovača, z bloku riadenia a výstupnej pamäte. Spriemerňovač má k vstupnej pamäti pripojený vstupný spoj (ktorým do nej...

Zapojenie detektora rušičky bezdrôtovej komunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5948

Dátum: 05.12.2011

Autori: Mudroch Jan, Mráz Marek

MPK: H04K 3/00, H04B 1/10, H04B 15/00...

Značky: rušičky, detektora, zapojenie, komunikačnej, bezdrôtovej, siete

Text:

...tvaruje výstupnú AC zložku z detektora 3 a pripravuje ju na spracovanie uPC procesorom 5 a vyhodnocovacím algoritmom. Tento blok Former A/D obsahuje aj obvody nízkofrekvenčného ñltrovania.J ednosmemý detektor DC DET Q špičiek s dlhou periódou vybíjania a obvod rýchleho skokového vybíjania je riadený uPC procesorom 5 v závislosti na meracích cykloch. Tento jednosmerný detektor DC DET Q umožňuje sledovať maximálnu momentovú intenzitu...

Diskrétny spriemerňovač signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5688

Dátum: 04.03.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Dušan, Balara Milan

MPK: G01D 3/00, H04B 15/00

Značky: signálov, diskrétny, spriemerňovač

Text:

...zodpovedať strednej hodnote v zmysle vzťahu (3) a uchováme v analógovej pamäti (v tvarovacom člene nultého radu - TNR). Opakovane integrovanie musí začinať vždy nulovým stavom výstupu riadeného integrátora. Schéma obvodu zabezpečujúceho tento proces je na obr. 1. Pozostáva z riadeného integrátora (2),ktorého vstup je ovládaný analógovým hradlom (1), riadiaceho logického obvodu (4) a analógovej pamäti (3)- tvarovacieho člena nultého radu...

Zapojenie na extrakciu užitočnej informácie zo signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280616

Dátum: 08.04.1998

Autori: Sivák Jaroslav, Tkáč Jozef

MPK: H04B 1/10, H04B 15/00

Značky: extrakciu, informácie, signálu, užitočnej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstup anténneho prepínača (2) je pripojený výstup anténneho systému (1), ktorého vstup je pripojený na výstup anténneho prepínača (2), ktorého výstup je pripojený na prijímač (3). Výstup prijímača (3) je pripojený na analógovo-číslicový prevodník (4), ktorého výstup je pripojený na sčítavací obvod (5). Výstup sčítavacieho obvodu (5) je pripojený na vzorkovací obvod (6), ktorého výstup je pripojený na procesor (7), ktorého výstup je pripojený...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230931

Dátum: 15.06.1986

Autori: Majerech Miloslav, Kvapil Vladimír

MPK: H04B 15/00

Značky: signálu, informace, částí, zapojení, radiového, vyblokování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické modulace i jinou, například číslicovou modulaci, která pro fónický provoz není určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá ve využití signálu z výstupu umlčovače šumu, který po zpracování v logickém obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou logicky ovládá původní signál z výstupu umlčovače šumu. Výsledný signál pak...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230930

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: částí, zapojení, signálu, vyblokování, informace, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230929

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: signálu, informace, vyblokování, radiového, částí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...